När ska jag skicka ändringsmeddelande?

När du ändrar i vissa egenskaper i Libris katalogisering ska du skicka ändringsmeddelande. Det gäller ändringar som påverkar uppställningen hos bibliotek med bestånd på den aktuella instansen.

Skicka ändringsmeddelande om du har ändrat i någon av följande egenskaper.

Verk

 • Primär medverkan (motsvarande MARC21 100, 110, 111)
 • Målgrupp (motsvarande MARC21 008/22)
 • Ämne (Person, Släkt, Organisation, Jurisdiktion, Möte som ämne) (motsvarande MARC21 600, 610, 611)
 • Klassifikation: DDK-klassifikation (motsvarande MARC21 082)
 • Klassifikation: SAB-klassifikation utan medietillägg (motsvarande MARC21 084)
 • Språk (motsvarande MARC21 041)

Meddelanden om ändringar i egenskaper i verk gäller både utbrutna verk och verk som lokala entiteter.

Observera att du kan behöva skicka ett ändringsmeddelande om du länkar till ett utbrutet verk från en instans. Det kan innebära förändringar mot verksbeskrivningen som tidigare var lokal i instansen.

Instans

 • Huvudtitel (i egenskapen Har titel/Titel/ Huvudtitel) (motsvarande MARC21 245a)
 • Klassifikation: SAB-klassifikation med medietillägg (motsvarande MARC21 084)
 • Ändringar i relationerna Fortsätter eller Fortsättes av (motsvarande MARC21 780, 785)
 • Avslutande eller öppnande av seriell resurs (i egenskaperna Startår eller Slutår) (motsvarande MARC21 264 #c).

Auktoriserad namnform för agenter (auktoritetsposter)

(motsvarande MARC21 100, 110, 111)

 • Ändring av auktoriserad namnform för agenten som får konsekvenser för uppställning eller sökbarhet.
Du behöver inte skicka ändringsmeddelande om ändringen är av obetydlig karaktär.

Exempel på obetydlig ändring är om du korrigerar:

 • stor eller liten bokstav
 • enstaka felstavad bokstav
 • födelse- och/eller dödsdatum, eller lägger till endast dödsdatum för en agent.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-12
Publicerad:
2024-02-23