Adminmetadata i Libris

Varje beskrivning i Libris katalogisering innehåller ett avsnitt med Adminmetadata, det vill säga administrativ metadata om beskrivningen. Exempel på egenskaper under Adminmetadata är beskrivningens ID, när och av vem den är skapad och dess status.

Adminmetadata i Libris är kopplat till Verk, Instans, Bestånd eller Agent. Du kan läsa om Adminmetadata under respektive rubrik.

  • Adminmetadata för Verk - Under arbete

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-02
Publicerad:
2024-01-29