Noterad musik

Anvisningarna för noterad musik (musiktryck) är med få undantag giltiga även för handskrifter och digitala resurser. Vissa instruktioner är även tillämpliga på musikinspelningar, bl.a. avsnitten om föredragen titel.

Observera att svensk praxis (KBSP) för noterad musik i RDA Toolkit inte är fullständig, och ibland föråldrad. Följ i stället den Librispraxis som anges i dessa anvisningar (under Instans - Noterad musik och Verk - Noterad musik).

Vid osäkerhet om ett verk ska katalogiseras som noterad musik, se Noterad musik eller monografi?.

För förklaringar av vanligt förekommande termer för noterad musik, se Ordförklaringar till noterad musik.

Instans och Verk

Beskrivningen är i Libris format uppdelad i Instans och Verk. Ett verk kan ha en eller flera instanser.

Instans

Under Instans anger du egenskaper som till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. Dessa egenskaper beskriver en viss utgåva.

Verk

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor.

Uppgradera en preliminär post

För att uppgradera och redigera en post på nivå Preliminär eller Förhandsinformation i Libris katalogisering, använd gärna Berika från mall och välj Noterad musik.

Om preliminär post eller förhandspost saknas, välj Skapa ny från mall och välj mallen Noterad musik.

Läs mer om att redigera och uppgradera:

Instruktionsfilmer

Filmen Katalogisering av musiktryck. Del 1 visar grundläggande hur du katalogiserar musiktryck, i Libris katalogisering.

Filmen Katalogisering av musiktryck. Del 2 visar ytterligare exempel på hur du katalogiserar musiktryck, i Libris katalogisering.

Utbildningsmaterial: Librisguiden

Librisguiden beskriver steg för steg hur du i Libris redigerar en befintlig katalogpost och hur du skapar en ny katalogpost med de viktigaste uppgifterna.

Anvisningarna i Librisguiden gäller tryckta monografier men du kan använda samma metodik för flera materialtyper.

Musikhandskrifter

Det finns en särskild katalogiseringsmall för handskrifter i Libris, men för musikhandskrifter är det lämpligt att i stället använda mallen för noterad musik. Du behöver då ändra några saker, se nedan.

  1. Ändra Instanstyp

    Ändra Instanstyp till Handskrift.

  2. Ta bort Utgivning

    Ta bort egenskapen Utgivning.

  3. Berika från mall

    Berika sedan från mallen Handskrift för att få med egenskaperna Produktion och Huvudsakligt tillgängliggörande med mera.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-03
Publicerad:
2023-09-15