Tryckta seriella resurser

En seriell resurs är en publikation, oavsett medium, utgiven i på varandra följande delar med numerisk eller kronologisk beteckning, avsedd att fortsättas utan fastställd avslutning. Exempel på seriella resurser är tidskrifter, dagstidningar, årsböcker och monografiserier.

Instans och Verk

Beskrivningen är i Libris format uppdelad i Instans och Verk. Ett verk kan ha en eller flera instanser.

Instans

Under Instans anger du egenskaper som till exempel utgivningsuppgift och bärartyp.

Verk

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet, till exempel Ämne, Språk och Innehållstyp.

Tidskriftsårgångar

I Libris finns inte årgångsposter för tidskrifter. Vi rekommenderar att biblioteken vid behov skapar poster för tidskriftsårgångar och årsboksårgångar i lokala system i stället.

Årsboksårgångar som har egna titlar kan vid behov katalogiseras i egna poster i Libris.

Utbildningsmaterial: Librisguiden

Librisguiden beskriver steg för steg hur du i Libris redigerar en befintlig katalogpost och hur du skapar en ny katalogpost med de viktigaste uppgifterna.

Anvisningarna i Librisguiden gäller tryckta monografier men du kan använda samma metodik för flera materialtyper.

Instruktionsfilm - Libris katalogisering

Instruktionsfilmen visar katalogisering av en tryckt seriell resurs (en tidskrift) i Libris.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-26
Publicerad:
2024-03-25