Databaser och webbplatser

Databaser och webbplatser räknas som integrerande resurser. Det innebär att de uppdateras kontinuerligt.

Instans och Verk

Beskrivningen är i Libris format uppdelad i Instans och Verk. Ett verk kan ha en eller flera instanser.

Instans

Under Instans anger du egenskaper som till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. Dessa egenskaper beskriver en viss utgåva.

Verk

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor.

Utbildningsmaterial: Librisguiden

Librisguiden beskriver steg för steg hur du i Libris redigerar en befintlig katalogpost och hur du skapar en ny katalogpost med de viktigaste uppgifterna.

Anvisningarna i Librisguiden gäller tryckta monografier men du kan använda samma metodik för flera materialtyper.

Integrerande resurser

Integrerande resurser kännetecknas av att uppdateringar (nytt och förändrat material) infogas som en integrerad del i helheten. I motsats till seriella resurser saknas därför alfanumeriska och/eller kronologiska beteckningar. De vanligaste kategorierna av integrerande onlineresurser är uppdaterande databaser och uppdaterande webbplatser.

Databaser

En databas är en samling av till varandra logiskt relaterade datamängder (tidskriftsartiklar, bibliografiska referenser, bilder, statistisk information etc.) som lagras tillsammans i en eller flera datafiler och vanligen skapas och underhålls i ett databashanteringssystem.
Exempel på databaser: Criminal justice abstracts, UNdata, Cambridge core

En fulltextdatabas som innehåller e-tidskrifter eller e-böcker kan katalogiseras manuellt samtidigt som bibliografiska poster för de enskilda titlar som ingår i databasen ofta kan maskingenereras. Se E-resurser från länkserver. på Libris informationssidor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Webbplatser

En webbplats är en sammanhängande samling av texter, dokument, bilder och multimedia som lagras på en webbserver, och som är nåbar över webben. Till skillnad från en e-tidskrift, så publiceras innehåll löpande på en webbplats.
Exempel på webbplatser: Demokrati100.se, Vogue Scandinavia, Magasinet hockey.se

Exempelsamling

Referensdatabas

Adminmetadata:
Bibliografi / Bibliotek / Sigel:
DBAS [länka]

Instans:
Instanstyp: Elektronisk
Utgivningssätt: Integrerande resurs
Medietyp: dator (Kod: c) [länka]
Bärartyp: onlineresurs, online resource (Kod: cr), Onlineutgåva (Kod: o), Onlineresurs (Kod: r) [länka]
Har titel / Titel / Huvudtitel: Criminal justice abstracts
Utgivning / Primär utgivning / Land: Förenta staterna [länka]
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: [Ipswich, Mass.]
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: EBSCO Publishing
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2010
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2010?]-
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Värddator (namn): http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=1483
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning: Inloggning krävs
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Katalogiserad 2012-06-18
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö) [länka]
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Indexes and abstracts international journals, books, reports, dissertations and unpublished papers on criminology, criminal justice and related disciplines. Areas covered include trends, crime prevention and deterrence, juvenile delinquency, juvenile justice, police, courts, punishment and sentencing.
Behandling vid titeländring: Katalogposten avser integrerande resurs

Instans av / Verk:
Verkstyp: Text
Språk: Engelska [länka]
Genre/form: Artikeldatabaser (saogf) [länka]
Genre/form: Referensdatabaser (saogf) [länka]
Genre/form: Databas (Kod: d) [länka]
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 016.364
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Juridik [länka], Kriminologi [länka], Socialt arbete [länka]
Innehållstyp: Text [länka]

Bestånd
Tillhörande media / Offentlig anmärkning:
Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI:
https://ezp.sub.su.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?custid=s3912698&profile=web&defaultdb=cja

Titelbyte (referensdatabas)


Adminmetadata:
Bibliografi / Bibliotek / Sigel:
DBAS [länka]

Instans:
Instanstyp: Elektronisk
Utgivningssätt: Integrerande resurs
Medietyp: dator (Kod: c) [länka]
Bärartyp: onlineresurs, online resource (Kod: cr), Onlineutgåva (Kod: o), Onlineresurs (Kod: r)  [länka]
Har titel / Titel / Huvudtitel: UNdata
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: a world of information
Har titel / Tidigare titel / Huvudtitel: United Nations common database (UNCDB)
Har titel / Tidigare titel / Täckning eller tillkomst: 2005-2008
Utgivning / Primär utgivning / Land: Förenta staterna [länka]
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: New York, (N.Y.)
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: United Nations Statistic Division
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2005
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2005?]-
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Katalogiserad 2012-05-07
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö) [länka]
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: A web-based data service for the global user community. It brings international statistical databases within easy reach of users through a single-entry point. Users can search and download a variety of statistical resources compiled by the United Nations (UN) statistical system and other international agencies.
Behandling vid titeländring: Katalogposten avser integrerande resurs
Tillhörande media / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://data.un.org/

Instans av / Verk:
Verkstyp: Text
Språk: Engelska [länka]
Genre/form: Statistik (saogf), Databas (Kod: d) [länka]
Ämne: Statistik [länka]
Innehållstyp: Text [länka]

Fulltextdatabas

De i databasen ingående e-tidskrifterna är normalt också särkatalogiserade i LIBRIS.

Adminmetadata:
Bibliografi / Bibliotek / Sigel:
DBAS [länka]

Instans:
Instanstyp: Elektronisk
Utgivningssätt: Integrerande resurs
Medietyp: dator (Kod: c) [länka]
Bärartyp: onlineresurs, online resource (Kod: cr), Onlineutgåva (Kod: o), Onlineresurs (Kod: r) [länka]
Har titel / Titel / Huvudtitel: Cambridge core
Utgivning / Primär utgivning / Land: Storbritannien [länka]
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Cambridge
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Cambridge University Press
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2016
Utgivning / Primär utgivning / Datum: 2016-
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Katalogiserad 2016-09-05
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö) [länka]
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Cambridge Core is the online content delivery service for Cambridge University Press's collection of journals and books across the sciences, social sciences and humanities subject areas.
Behandling vid titeländring: Katalogposten avser integrerande resurs

Instans av / Verk:
Verkstyp: Text
Språk: Engelska [länka]
Genre/form: Fulltextdatabaser (saogf), Portaler (WWW) (saogf), Databas (Kod: d) [länka]
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 011.39
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Samhällsvetenskap, Humaniora, Naturvetenskap, Medicin, Teknik, Nationalekonomi, Innehållstyp: Text [länka]

Bestånd
Tillhörande media / Offentlig anmärkning:
Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI:
https://ezp.sub.su.se/login?url=https://www.cambridge.org/core

Fritt tillgänglig fulltextdatabas

De i databasen ingående e-tidskrifterna är normalt också särkatalogiserade i LIBRIS.

Adminmetadata
Bibliografi / Bibliotek / Sigel:
DBAS [länka]

Instans:
Instanstyp: Elektronisk
Utgivningssätt: Integrerande resurs
Medietyp: dator (Kod: c) [länka]
Bärartyp: onlineresurs, online resource (Kod: cr), Onlineutgåva (Kod: o), Onlineresurs (Kod: r) [länka]
Har titel / Titel / Huvudtitel: DOAJ
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: Directory of Open Access Journals
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Directory of Open Access Journals
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige [länka]
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Lund
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Lunds universitet
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2004
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2004-]
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Katalogiserad 2011-06-06
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö) [länka]
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Free, full text, quality controlled scientific and scholarly journals, covering all subjects and many languages.
Behandling vid titeländring: Katalogposten avser integrerande resurs
Tillhörande media / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: https://doaj.org/

Instans av / Verk:
Verkstyp: Text
Språk: Engelska [länka]
Genre/form: Fulltextdatabaser (saogf), Databas (Kod: d) [länka]
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 050
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Humaniora, Samhällsvetenskap, Naturvetenskap, Medicin, Juridik, Teknik, Nationalekonomi [länka]
Innehållstyp: Text [länka]

Webbplats

Adminmetadata:
Bibliografi / Bibliotek / Sigel: DBAS [länka]

Instans:
Instanstyp: Elektronisk
Identifikator / ISSN / Värde: 2003-1564
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod: f
Utgivningssätt: Integrerande resurs
Medietyp: dator (Kod: c) [länka]
Bärartyp: onlineresurs, online resource (Kod: cr), Onlineutgåva (Kod: o), Onlineresurs (Kod: r) [länka]
Har titel / Titel / Nyckeltitel: Demokrati100.se
Har titel / Titel / Huvudtitel: Demokrati100.se
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige [länka]
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: [Stockholm]
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Kungliga biblioteket
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2018
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2018]-
Tillhörande media / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: https://demokrati100.se/
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Katalogiserad 2018-10-25
Frekvens: Kontinuerligt (Kod: k) [länka]
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö) [länka]
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning: / Benämning:
Sverige firar 100 år med allmän och lika rösträtt. Webbplatsen beskriver den historiska processen och människorna som skapade den. Innehållet riktar sig till alla som är intresserade av att veta mer om demokratins framväxt. För skolan finns ett lärarmaterial anpassat för högstadiet och gymnasiet. Bakom webbplatsen står Kungliga biblioteket (KB) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tillsammans med ett nätverk av forskare och företrädare för bibliotek, arkiv och museer.
Behandling vid titeländring: Katalogposten avser integrerande resurs

Instans av / Verk:
Verkstyp: Text
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Kungliga biblioteket [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivande instans (Kod: isb) [länka]
Språk: Svenska [länka]
Genre/form: Uppdaterande webbplats (Kod: w), Bibliografi (Kod: b), Webbplatser (saogf) [länka]
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 321.8
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Demokrati [länka]
Innehållstyp: Text, Stillbild, Tvådimensionell rörlig bild [länka]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-02
Publicerad:
2023-09-22