Databaslistor

De bibliotek som så önskar kan använda databasposterna i Libris för att skapa och underhålla egna databaslistor.

För att underlätta detta, komplettera databasposten med koden DBAS i Adminmetadata. Sök fram och länka till Databaser - sigel DBAS. Skapa också beståndspost även i de fall posten avser en fritt tillgänglig databas.

Adminmetadata:

Bibliografi / Bibliotek / Sigel: Databas - Sigel DBAS [länka}

Listorna tas ut på i princip samma sätt som en nyförvärvslista, dvs med hjälp av en sökfråga i LIBRIS (se information om sökfrågor i Libris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Använd sökfrågesyntaxen db:DBAS bibl:[sigel] (t.ex. db:DBAS bibl:Z). Det går också bra att kombinera med organisationskod om databaserna är spridda på flera sigler inom organisationen (t.ex. db:DBAS ocode:BTH).

  • Sökning kan ske från bibliotekets egen webbplats via en söklänk eller sökruta.
  • Det är också möjligt att ta ut sökfrågan via LIBRIS lättvikts-API Xsearch Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ger biblioteket större möjligheter att redigera listornas utseende. För att få med de URI:er som ligger i beståndsposten, sätt parametrarna format=marcxml eller format=mods samt holdings=true och format_level=full.

Exempel på sökfrågesyntax via Xsearch:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-21
Publicerad:
2023-09-22