Verk - Databaser och webbplatser

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor.

Verkstyp

Obligatoriskt

Verkstypen för en databas eller webbplats är vanligtvis Text.

Föredragen titel för verket

Kärnelement

Om en föredragen titel för verket är angiven i verksbeskrivningen och huvudtiteln i den integrerande resursen ändras, uppdatera den föredragna titeln så att den speglar aktuell version, se RDA 6.1.3.3.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Observera att för integrerande resurser som har ISSN gäller andra regler. Om huvudtiteln genomgår en större förändring tilldelas resursen ett nytt ISSN och en ny beskrivning görs. Om en integrerande resurs med svenskt ISSN byter huvudtitel, meddela ISSN Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Medverkan och funktion i verk

Skapare

Kärnelement

Institutioner som skapare

RDA 19.2.1.1.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beskriver under vilka förutsättningar en institution kan betraktas som skapare av ett verk. Mer information om institutioner som skapare finns också på sidan Agenter knutna till verk och uttryck.

Det är ganska ovanligt att en seriell resurs har skapare då kriterierna som måste uppnås för det är omfattande. Mer vanligt är att institutioner knutna till en seriell resurs betraktas som Övrig agent knuten till ett verk, se Övrig agent knuten till ett verk, på sidan Agenter knutna till verk och uttryck.

Till skillnad från monografier som ofta är skapade av en eller flera personer, är det vanligare att seriella resurser härrör från en eller flera institutioner. En institution som är ansvarig för att initiera utgivningen av, och ofta innehållet i en seriell resurs, kallas utgivande instans (issuing body). En utgivande instans anges under Medverkan och funktion / Medverkan / Agent och får funktionen Utgivande instans.

Om en agent är angiven i Medverkan, t.ex. en utgivande instans, och den utgivande instansen ändras eller om en ny tillkommer, lägg till den utgivande instansen i en ny Medverkan om det bedöms vara viktigt för identifikation eller åtkomst.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Svensk åkeritidning

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Svenska åkeriförbundet [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Utgivande instans (isb) [länka]

Språk

Kärnelement

Ange språket genom att länka till termer. Ange flera språk vid behov.

Lägg vid behov även till en språkanmärkning, t.ex. för att ange att det finns parallelltexter. För att lägga till Anmärkning om språk, använd funktionen Berika från mall. Det går annars inte att lägga till egenskapen. Läs om Berika från mall på sidan Att använda verktyget i Libris hjälptext. Klicka på rubriken Berika från mall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genre/form

Libris format

  • Genre/form
    Länka till termer.

MARC21

  • 008/21 Typ av fortlöpande resurs
  • 655 -/7 #a #2 saogf

Typ av fortlöpande resurs

Under Genre/form, välj Typ av fortlöpande resurs och sök fram och länka till Databas (Kod: d) eller Uppdaterande webbplats (Kod: w).

För databaser finns också särskilda genre/formtermer. Se Allmänna genre/formtermer, rubriken Informativa verk. Exempel på termer: citeringsdatabaser, fulltextdatabaser, referensdatabaser. Sök fram (skriv "databas" i sökrutan) och länka till någon av dem, om det är lämpligt.

För webbplatser kan genre/formtermer för tidskrifter användas, om det är lämpligt.

Ämnesord

Klassifikation

Innehållstyp

Kärnelement

RDA 6.9. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länka till en term. I mallen är Text förvalt. Ändra eller komplettera vid behov med annan innehållstyp.

Innehållstyp: Text [länka]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-26
Publicerad:
2023-09-22