Genre/formtermer för tidskrifter

Här finns information om de genre/formtermer i saogf-systemet som används vid indexering av tidskrifter.

Genre/formtermer för tidskrifter används i bibliografin Nya Lundstedt och i nationalbibliografin. De är till hjälp för att dela in tidskrifter i kategorier, till skillnad från klassifikationskoder och ämnesord som beskriver tidskrifternas ämnesinnehåll.

Genre/formtermer anger oftast tidskriftens typ av innehåll, men kan även ge uttryck för vilken målgrupp den vänder sig till eller vem som är utgivare.

Genre/formtermerna har huvudsakligen hämtats från Nationalencyklopedins artiklar om svensk press och från Stig Hadenius & Lennart Weibull: Massmedier, 7. uppl., 1999.

Annonstidningar

Tidskrifter som huvudsakligen innehåller köp-och-säljannonser främst från och till privatpersoner, eller platsannonser, kontaktannonser och dylikt.
Exempel: Gula Tidningen.

Barntidningar

Tidskrifter som främst vänder sig till barn.
Exempel: Kamratposten.
Se även Ungdomstidningar och Serietidningar.

Bibliografier

Bibliografi som utkommer i tidskriftsform.
Exempel: Bygglitteratur.

Branschtidningar

Tidskrifter som innehåller till exempel tekniska fakta och information om och för en viss bransch eller som vänder sig till en viss yrkeskategori.
Exempel: Pressens Tidning.
Se även Specialtidningar.

Damtidningar

Tidskrifter inom populärpressen som främst vänder sig till kvinnor.
Exempel: Damernas värld, Femina, Amelia.

Fackförbundspress

Används istället för Organisationspress om tidskrifter utgivna av fackliga organisationer för deras medlemmar.
Exempel: Akademiker, TCO-tidningen, LO-tidningen.

Familjetidningar

Tidskrifter inom populärpressen som vänder sig till hela familjen, inriktade på fiktionsmaterial och allmänbildning. Används historiskt om de tidskrifter som redan fått den benämningen inom presshistorien.
Exempel: Allt för alla.
Se även Damtidningar, Herrtidningar, Barntidningar, Ungdomstidningar och Populärpress.

Fanziner

Till en början benämning på tidskrift utgiven av science-fictionentusiaster […] Termen har även kommit att användas om amatörtidskrifter inom andra områden; i Sverige till exempel tecknade serier, kriminallitteratur och rockmusik.
Exempel: Cosmos bulletin.

Frikyrkliga tidskrifter

Används i stället för Religiösa tidskrifter och Organisationspress för tidskrifter utgivna av frikyrkosamfund.
Exempel: Stridsropet.

Hembygdstidskrifter

Tidskrifter av lokalhistorisk karaktär eller utgivna av hembygdsföreningar.
Exempel: Danderydsbygd

Herrtidningar

Tidskrifter inom populärpressen som främst riktar sig till män. Tidigare var de fiktionsinriktade, till exempel Levande livet, och med samhällsreportage och bilder som till exempel Se. Senare tiders herrtidningar består ofta av underhållning, förströelse och liknande.
Exempel: Café.
Se även Porrtidningar.

Jultidningar

Används i stället för Populärpress för tidskrift med förströelseläsning som utges vid julen och som innehållsligt mer eller mindre anknyter till julhögtiden.
Exempel: Julstämning, Smålänningens jul
Observera att årsutgivna seriealbum och dylikt inte förs hit.

Korsordstidningar

Används i stället för Specialtidningar för tidskrifter som huvudsakligen innehåller till exempel korsord, sudokun och pyssel.
Exempel: Bra korsord, Tävla och vinn.

Kulturtidskrifter

I snäv bemärkelse tidskrifter inom ämnesområdena vetenskap, litteratur och religion. Ofta avses också tidskrifter som behandlar politiska, sociala eller ekonomiska samhällsfrågor. Hit även tidskrifter om konst, film, teater etcetera.
Exempel: Ord och bild, Artes, Chaplin, Clarté, Dans, Hemslöjden, Häften för kritiska studier, Judisk krönika, Teatertidningen.
Se även Litteraturtidskrifter, Musiktidskrifter, Specialtidningar och Vetenskapliga tidskrifter.

Kundtidningar

Företagsutgiven tidskrift som huvudsakligen sprids till företagets kunder. Hit även tidskrifter utgivna av andra typer av institutioner för deras kunder.
Exempel: Apoteket, Buffé, Mersmak, Krönikan, KB-nyheter.

Litteraturtidskrifter

Används i stället för Kulturtidskrifter för tidskrifter som inriktar sig på att publicera skönlitterära bidrag eller diskutera och analysera sådana texter.
Exempel: BLM : Bonniers litterära magasin, Lyrikvännen.
Se även Vetenskapliga tidskrifter.

Modetidningar

Tidskrifter som vill förmedla det aktuella modet.
Exempel: Magazine Café, Elle.
Se även Specialtidningar.

Musiktidskrifter

Används i stället för Kulturtidskrifter och Specialtidningar för tidskrifter med artiklar, recensioner med mera om musik.
Exempel: Nutida musik, OJ : Orkesterjournalen, Pop.
Se även Vetenskapliga tidskrifter.

Nyhetsmagasin

Tidskrifter om och med allmänna nyheter, vanligtvis med fördjupad läsning. Utkommer oftast veckovis.
Exempel: Nyhetsmagasinet 7 dagar, Fokus.

Offentligt tryck

Tidskrifter som utkommer från den offentliga förvaltningen, till exempel författningssamlingar, statistik och protokoll från riksdag, kommuner, landsting och myndigheter inklusive EU.
Exempel: Landstingens ekonomi, Nytt juridiskt arkiv, Statistiska meddelanden, Svensk författningssamling.
Se även Samhällsinformation.

Organisationspress

Tidskrifter som utges av eller är medlemsorgan för organisationer eller sammanslutningar.
Exempel: Vår bostad, Röda korsets tidning.
Se även Patienttidskrifter, Partipress, Frikyrkliga tidskrifter och Fackförbundspress.

Partipress

Används i stället för Organisationspress för tidskrifter knutna till politiska partier.
Exempel: Moderata tider, Kristdemokratisk debatt, Allt i politiken.
Se även Organisationspress och Politiska tidskrifter.

Patienttidskrifter

Används i stället för Organisationspress för tidskrifter utgivna av och för patientföreningar och liknande intresseorganisationer, och som behandlar särskilda sjukdomar eller funktionsnedsättningar, ofta på ett populärt sätt.
Exempel: Allergia, Hjärtebarnet, Auris, Revansch, Psoriasistidningen, Oberoende, Demensforum.
Se även Organisationspress, Populärvetenskapliga tidskrifter och Specialtidningar.

Personaltidningar

Interna tidskrifter för personalen vid större företag.
Exempel: Korsnäs personaltidning, Balticspegeln.
Se även Kundtidningar.

Politiska tidskrifter

Tidskrifter med huvudsakligt syfte att framföra politiska åsikter i sakfrågor eller allmänt, eller delta i den aktuella politiska debatten.
Exempel: Direkt demokrati, Globus (Göteborg), Vietnambulletinen.
Se även Partipress.

Populärpress

Tidskrifter för förströelse, praktisk vägledning och olika livsstilar. Hit förs även tidskrifter som innehåller vardagsnära personreportage, kändisar, skvaller, kungareportage, råd om mat, kläder med mera.
Exempel: Allers, Året runt, Hänt i veckan.
Se även Damtidningar, Herrtidningar, Ungdomstidningar och Familjetidningar.

Populärvetenskapliga tidskrifter

Tidskrifter med vetenskaplig information som främst riktar sig till en intresserad allmänhet. De presenterar vetenskapliga rön inom det behandlade området på ett lättillgängligt och i varierande omfattning förenklat sätt.
Exempel: Populär arkeologi, Populär historia, Forskning och framsteg, Illustrerad vetenskap.
Se även Patienttidskrifter, Specialtidningar och Vetenskapliga tidskrifter.

Porrtidningar

Tidskrifter vars huvudsakliga innehåll är pornografiska texter och bilder.
Exempel: Cats, FIB aktuellt.
Se även Herrtidningar.

Religiösa tidskrifter

Tidskrifter utgivna av religiöst samfund, organisation, eller privatperson(er) med syfte att föra fram ett religiöst budskap.
Exempel: Kyrkans tidning, Rabita : islamiskt oberoende, Ansgarsposten, Bibeln idag, Buddhism-nu, Mission 2000, Troligt.
Se även Frikyrkliga tidskrifter.

Samhällsinformation

Information till medborgarna om beslut och aktuella samhällsfrågor från den offentliga förvaltningen, till exempel från riksdag, kommuner, landsting, regioner, myndigheter etcetera.
Exempel: Från riksdag & departement, Kommun-aktuellt, Miljö-aktuellt.
Se även Offentligt tryck.

Serietidningar

Tidning där större delen av innehållet är tecknade serier.
Exempel: Kalle Anka, Epix.
Se även Skämttidningar.

Skoltidningar

Tidskrifter utgivna av och/eller för elever på grundskole- och gymnasienivå. Hit även läromedel som ges ut i tidskriftsform.
Exempel: Kristofferskolan, Kultivatorn, Vår skola.
Se även Studenttidningar.

Skämttidningar

Satiriska eller allmänt roande tidskrifter.
Exempel: Grönköpings veckoblad, Strix.
Se även Serietidningar.

Specialtidningar

Tidskrifter som är inriktade på ett eller ett fåtal specialintressen, gjorda för en specialintresserad publik och ofta på ett populärt sätt.
Exempel: Allt om trädgård, Vi föräldrar, Internet world.
Se även Korsordstidningar, Patienttidskrifter, Populärvetenskapliga tidskrifter, Musiktidskrifter, Modetidningar, Branschtidningar och Sporttidskrifter.

Sporttidskrifter

Tidskrifter om idrott. På Riksidrottsförbundets webbplats ser du vilka sporter som räknas hit.

Se även Specialtidningar.

Studenttidningar

Tidskrifter utgivna av och för studenter på eftergymnasial nivå, inklusive kårtidningar.
Exempel: Gaudeamus, Lundagård, Blandaren, Calamus, Victor, Sociokraten.
Se även Skoltidningar.

Tidskrifter för etniska minoriteter

Tidskrifter som huvudsakligen är utgivna av eller för en etnisk minoritetsgrupp.
Exempel: Samefolket, Judisk krönika, Svensk i världen, Al Maghribia, Berbang, Balt-press.

Ungdomstidningar

Tidskrifter inom alla genrer som riktar sig till ungdomar.
Exempel: Frida, Okej, Sveriges katolska ungdomsblad, Frihet, Scoutmagasinet, Vecko-revyn.
Se även Barntidningar, Familjetidningar, Populärpress och Serietidningar.

Vetenskapliga tidskrifter

Tidskrifter som innehåller artiklar granskade av en vetenskaplig redaktion. Historiskt även om tidskrifter utgivna av vetenskapliga institutioner eller som presenterar vetenskapligt granskad forskning för forskare.
Exempel: Swedish current archaeology, Scandinavian journal of psychology, Svensk biblioteksforskning, Filosofisk tidskrift, Historisk tidskrift.
Se även Kulturtidskrifter, Litteraturtidskrifter, Populärvetenskapliga tidskrifter, och Musiktidskrifter.

Övriga tidskrifter

Tidskrifter som hittills inte har gått att genrebestämma.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-11
Publicerad:
2023-10-25