Svenska ämnesord

Svenska ämnesord (sao) är en allmän ämnesordslista som innehåller termer för ämnesbeskrivning av alla typer av material.

Sök i Svenska ämnesord

Svenska ämnesord är sökbart via KB:s tjänst för länkade data id.kb.se eller i Libris katalogisering. Den gamla databasen i Katalogisatörens verktygslåda är nedlagd.

I Libris katalogisering, sök ämnesord på något av följande sätt:

  • sök under Ämne i verksbeskrivningen
  • sök i sökrutan och avgränsa till Koncept.

För mer information om sökningen i Libris katalogisering, se våra instruktionsfilmer under rubriken Registrera ämnesord i Libris.

Historik

Svenska ämnesord har funnits sedan år 2000 och innehåller mer än 30 000 termer. Listan används av de flesta bibliotek som katalogiserar i Libris. Svenska ämnesord har sitt ursprung i SAB:s ämnesordsregister och har under åren kompletterats med termer hämtade från Svensk biblioteksförenings publikation Att indexera skönlitteratur samt termer föreslagna av Libriskatalogisatörer. Redaktionen för Svenska ämnesord uppdaterar listan löpande via inskickade ämnesordsförslag.

Användningsområden

Ämnesordslistan innehåller termer från många olika ämnesområden och används för att beskriva såväl fack- som skönlitteratur samt andra typer av material såsom film, musik och spel.

Administration

Svenska ämnesord administreras av en redaktion på Kungliga biblioteket.

Referensgrupp för Svenska ämnesord

Redaktionen för Svenska ämnesord har en referensgrupp som stöd i arbetet med utvecklingsfrågor av systemet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-20
Publicerad:
2023-08-28