Referensgrupp Svenska ämnesord

Referensgruppens syfte är att fungera som stöd till Redaktionen för Svenska ämnesord i frågor som rör utveckling av ämnesordssystemet.

Arbetssätt

Gruppen träffas främst via digitala möten.

Medlemmar

  • Jörgen Boman, Västerås stadsbibliotek
  • Mari Jansson, Malmö universitetsbibliotek
  • Elisabeth Johansson, Umeå universitetsbibliotek
  • Markus Nolgren, Göteborgs universitetsbibliotek
  • Henrik Wallheim, Linköpings universitetsbibliotek

Sammankallande

  • Viktoria Lundborg, Redaktionen för Svenska ämnesord, Kungliga biblioteket

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET