Samarbetsgrupper

KB samordnar en rad grupper inom det bibliografiska området.

Arbetsgrupp för Dewey
Arbetsgruppen fungerar som en referensgrupp för frågor rörande klassifikation och i synnerhet DDK (Dewey decimalklassifikation).

Libris användargrupp
Libris användargrupp behandlar katalogfrågor i Libris; både frågor som rör manuell katalogisering och frågor som rör de stora metadataflödena i Libris.

Referensgrupp katalogisering
Referensgruppens syfte är att fungera som ett stöd för Kungliga bibliotekets beslut i frågor som rör utveckling av katalogiseringspraxis i Libris.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET