Samarbetsgrupper

KB samordnar en rad grupper inom det bibliografiska området.

Arbetsgrupp för Dewey

Arbetsgruppen fungerar som en referensgrupp för frågor rörande klassifikation och i synnerhet DDK (Dewey decimalklassifikation).

Libris användargrupp katalogisering

Libris användargrupp katalogisering behandlar katalogfrågor i Libris; både frågor som rör manuell katalogisering och frågor som rör de stora metadataflödena i Libris.

RDA-kommittén

Kommitténs roll är att vara rådgivande och utgöra ett stöd för Kungliga bibliotekets beslut i frågor som rör RDA.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET