Länkade data

Länkade data (eng. linked data)[1], ofta förkortat LD, är en metod för att publicera och koppla samman informationsmängder med hjälp av identifikatorer (URI:er). Med informationsmängder menar vi här beskrivningar av entiteter. Entiteter kan vara allt från kontrollerade termer till personer, platser, historiska händelser, textdokument, bilder, filmer, musik och spel med mera.

Varje entitet förses med en URI (en webbadress, en URL) som gör att beskrivningar kan hämtas via http och därmed bli adresserbara. Genom att uttrycka beskrivningarna om entiteterna enligt RDF skapar vi en enhetlig informationsmodell. I modellen kan vi använda relationer av olika slag för att förbinda informationsmängder med varandra, gärna mellan olika datakällor.

En entitet kan vara beskriven i flera datakällor. Dessa kan beskrivas på olika nivåer, beroende på hur specifik och rik beskrivningen anses behöva vara i respektive datakälla. Det mest grundläggande i en beskrivning är att det finns en benämning i form av en sträng (namn i klartext). Möjligheten att kunna återanvända dessa beskrivningar är en viktig aspekt av länkade data. Genom att dela med oss av egna data och länka till dem som finns på annat håll minskar vi onödig dubblering. Då kan vi lägga mer fokus på den egna organisationens specifika data och unika mervärden.

KB har flera plattformar för länkade data:

  • libris.kb.se, den största samlingen av länkade data med uppgifter om bestånd hos svenska bibliotek
  • id.kb.se, den plattform där KB efter hand publicerar kontrollerade dataset. För närvarande finns här Libris basvokabulär och Svenska ämnesord.
Exempel som visar möjliga kopplingar med URI:er från olika källor mellan person, institution, litterärt verk och ort. Det är lätt att föreställa sig hur ännu fler relationer skulle kunna läggas till och få grafen att växa ut i ett kunskapsnät av kopplade informationsnoder.

Exempel som visar möjliga kopplingar med URI:er från olika källor mellan person, institution, litterärt verk och ort. Det är lätt att föreställa sig hur ännu fler relationer skulle kunna läggas till och få grafen att växa ut i ett kunskapsnät av kopplade informationsnoder.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET