Standarder

Det finns en stor mängd standarder på metadataområdet. Gemensamt för många är att de innehåller en uppsättning semantiska enheter och mer eller mindre utförliga regler för hur dessa får användas. En standard kan också vara bunden till en specifik syntax, till exempel XML, men behöver inte vara det. Det är viktigt att följa internationella standarder. Det underlättar framför allt utbytet av information, och att kunna länka data mellan olika aktörer och system. Här nedan följer en sammanställning av de viktigare standarder på metadataområdet som KB arbetar med.

Bibliografiskt allmänt

RDA - Resource Description and Access - anvisningar och riktlinjer som huvudsakligen följs för katalogisering och auktoritetsarbete. RDA är den katalogiseringsstandard som har ersatt AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2. ed). RDA utvecklas och underhålls av RSC (RDA Steering Committee) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. RDA finns samlat i onlineverktyget RDA Toolkit Länk till annan webbplats.. Läs om hur man får tillgång till RDA Toolkit.

Bibframe - Bibliographic Framework Initiative Länk till annan webbplats. - en vokabulär och beskrivande modell för bibliografiska beskrivningar för länkade data som utvecklas och underhålls av Library of Congress. Formatet i nya Libris (Libris XL) baserar sig i huvudsak på Bibframe men lägger även till termer från andra standarder som till exempel SKOS och Dublin Core. Läs mer under Introduktion till Libris Länk till annan webbplats. på kb.se. Basvokabulären i Libris XL är publicerad på id.kb.se Länk till annan webbplats..

MARC - MAchine Readable Cataloging Länk till annan webbplats. - ett äldre format för kataloginformation som fortfarande används av många bibliotekssystem världen över.

MARCXML Länk till annan webbplats.. MARC i XML-format. Används i vissa fall som export- och importformat för MARC.

Dublin Core (DC Länk till annan webbplats.). Den standard som ofta bestämmer miniminivån för utbyte av metadata mellan olika domäner. Standarden finns i två uppsättningar varav den grundläggande, Dublin Core Element Set (ISO 15836:2009) Länk till annan webbplats., har översatts av KB till svenska. Länk till annan webbplats.

ISBD - International Standard Bibliographic Description. En uppsättning regler som tagits fram av IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) för att skapa en bibliografisk beskrivning i en standardiserad, läsbar form. Gå till 2021 Update to the 2011 Consolidated Edition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Arkivstandarder

I systemet Arken Länk till annan webbplats. registreras KB:s personarkiv och andra specialsamlingar enligt arkivstandarderna:

ISAD (G) - General International Standard Archival Description Länk till annan webbplats.. Element och regler för att beskriva ett arkiv.

EAD - Encoded Archival Description Länk till annan webbplats.. XML-standard för utbyte av arkivinformation.

ISAAR-CPF - International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families Länk till annan webbplats.. För auktorisering av agenter knutna till arkiv.

EAC-CPF - Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons, and Families Länk till annan webbplats.. XML-standard för utbyte av information om arkivbildare och upphovsmän.

TEI - Text Encoding Initiative Länk till annan webbplats.. Används för att beskriva medeltida handskrifter i systemet Manuscripta Länk till annan webbplats.

Ämne, genre/form

Dewey decimalklassifikation (DDK) Länk till annan webbplats. - på engelska Dewey Decimal Classification (DDC) som ägs och utvecklas av OCLC. KB ansvarar för den svenska översättningen. Läs mer om svensk praxis här.

Svenska ämnesord (SAO). Består utöver generella ämnesord även av separata listor över ämnesord för barn samt termer för genre/form. Underhållet av Svenska ämnesord sköts av en redaktionskommitté vid KB. Publiceras som länkade data på https://id.kb.se Länk till annan webbplats..

TGM - Tesaurus för grafiskt material - för indexering av bilder, kartor och efemärt tryck. Tesaurus för grafiskt material är en översättning av Thesaurus for Graphic Materials Länk till annan webbplats. (Library of Congress). Läs mer om svensk praxis för grafiskt material (TGM) under Ämnesord och Genre/form.

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Länk till annan webbplats. (SCB och UKÄ) används främst i söktjänsten Swepub Länk till annan webbplats..

MARC Genre Terms List (marcgt) Länk till annan webbplats., refererar vi till i vissa importsammanhang.

Identifikatorer

ISBN, ISMN, ISSN och URN:NBN. KB är registermyndighet för alla dessa. Läs mer på KB:s sidor om ISBN och utgivning Länk till annan webbplats..

ISNI - International Standard Name Identifier Länk till annan webbplats.. KB blev medlem år 2018 och arbetar aktivt för att tilldelning och kontroll av ISNI ska bli en del av det löpande arbetet med auktorisering av namn.

ORCID - Open Researcher and Contributor ID Länk till annan webbplats.. KB är medlem genom SUNET Länk till annan webbplats.. ORCID används i Swepub Länk till annan webbplats. och fungerar som länk mellan olika system inom forskningens infrastruktur.

URL - Uniform Resource Locator, eller URI - Uniform Resource Identifier. Används som identifikator för en stor mängd bibliografiska beskrivningar och termer enligt principerna för länkade data, se Länkade data.

Digitisering och digitalt bevarande

OAIS Länk till annan webbplats. står för Reference Model for an Open Archival Information System Länk till annan webbplats. och är en specifikation för de krav som behöver uppfyllas för långtidsbevarande av objekt. KB:s policy för digitalt bevarande slår fast att vi ska följa OAIS.

För leverans och paketering av metadata till Mimer som är ett av KB:s arkiv för digitalt bevarande används:

METS - Metadata Encoding and Transmission Standard Länk till annan webbplats.. För en översiktlig och grundläggande beskrivning av ett paket med datafiler och dess innehåll. Kan även innehålla mer specifik information uttryckt med andra standarder. I KB:s METS-filer använder vi främst:

MODS - Metadata Object Description Schema Länk till annan webbplats. - är ett XML-schema för bibliografiska metadata.

PREMIS Länk till annan webbplats. står för Preservation Metadata: Implementation Strategies Länk till annan webbplats. och är en standard framtagen specifikt för information om digitala objekt i bevarandesyfte, till exempel deras tekniska egenskaper, proveniens, vilka aktiviteter som objekten varit utsatta för, etc. http://www.loc.gov/standards/premis/ Länk till annan webbplats..

MIX Länk till annan webbplats., även refererat till som "NISO Metadata for Images in XML (NISO MIX) Länk till annan webbplats.", ett format för att uttrycka vokabulären Data Dictionary - Technical Metadata for Digital Still Images (ANSI/NISO Z39.87-2006).

ALTO - Analyzed Layout and Text Object Länk till annan webbplats. - ett XML-schema för att beskriva layout och innehåll hos en fysisk textresurs, till exempel sidorna i en bok eller artiklar och rubriker i en tidning.

Rättigheter

KB strävar efter att, i de fall det är tillämpligt, använda Creative Commons-licenser Länk till annan webbplats. för att förtydliga villkoren i användning av publikationer och data utgivna av KB. Detta gäller även metadata i KB:s system som vi i möjligaste mån ger licensen Public Domain Länk till annan webbplats..

Bäst är det om uppgiften om licensen kan anges i metadata i formen av en URI.

Du kan se exempel på KB:s användning av Creative Commons i katalogen manuscripta.se Länk till annan webbplats. eller på data.kb.se Länk till annan webbplats..

Annat exempel på standard är rightsstatements.org Länk till annan webbplats. som riktar sig främst till kulturorganisationer.

Övriga

RDF Länk till annan webbplats. - Resource Description Framework Länk till annan webbplats. - är en modell för utbyte av metadata och data på webben. Modellen används som format för länkade data.

IIIF Länk till annan webbplats. - International Image Interoperability Framework Länk till annan webbplats.. Standardiserad metod för att beskriva och dela bilder över nätet.

DCAT-AP - The DCAT Application Profile. Specifikation för att beskriva dataset utlagda som öppna data på webben. Svensk rekommendation Länk till annan webbplats..

WARC Länk till annan webbplats. - Web ARChive Länk till annan webbplats. - specificerar hur flera digitala resurser hämtade från nätet (webbsida) kan sättas samman i en aggregerad arkivfil tillsammans med relaterad information (metadata).

ISO - För att ange land, tid och språk följer vi i första hand ISO 3166 country codes, ISO 8601 time and date format, samt ISO 639-2 language codes.
Mer specifikt är de språkentiteter som används i Libris baserade på treställiga bokstavskoder enligt Library of Congress MARC List for Languages Länk till annan webbplats. och ISO 639-2 (Codes for the Representation on Names of Languages, Part 2 : Alpha-3 Code) Länk till annan webbplats.. Utöver dessa har Libris även definierat egna entiteter som utgörs av treställiga koder som inleds med siffran 9.
Libris språkentiter hittar du här: Lista på språkentiteter Länk till annan webbplats..

Externa medieproducenters standarder

KB tillhandahåller idag flera olika metoder för att leverera material och metadata online och KB har flera specifikationer som är anpassade till leverantörers olika branschstandarder. Några exempel från insamling av e-plikt är RSS, DDEX, OAI-PMH och FGS. De två sistnämnda används främst av universitet och myndigheter. Läs mer på sidorna om Metadataflöden och specifikationer.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET