Verktyg och tjänster

Här listar vi länkar till verktyg och tjänster som du har användning för i arbetet med metadata och katalogisering.

Libris katalogisering

Libris katalogisering är det katalogiseringsverktyg som Librisbiblioteken använder.

Konto i Libris

Behöver du eller ditt bibliotek ett konto i Libris katalogisering? Läs mer om hur du sätter upp och administrerar konton i Libris katalogisering på Libris informationssidor.

Libris webbsök

Libris webbsök är en nationell söktjänst med information om titlar på cirka 500 svenska bibliotek.

RDA Toolkit

RDA (Resource Description and Access, på svenska Resursbeskrivning och åtkomst), är det regelverk för katalogisering som gäller sedan 2017. RDA är samlat i onlineverktyget RDA Toolkit.

Kungliga biblioteket tillhandahåller RDA Toolkit för offentligt finansierade bibliotek via abonnemang. Vid intresse, vänd er till Libris kundservice. Ange IP-nummer (enskilda nummer eller ett nummerspann) för er organisation.

Förändrad rutin vid inloggning till RDA Toolkit!

Logga in i RDA Toolkit

Observera att på grund av ett serverbyte har leverantören av RDA Toolkit gjort en förändring i hur IP-autentiseringen fungerar. Det innebär att du inte, som tidigare, blir automatiskt inloggad via IP-adress.

För att komma åt RDA Toolkit via IP-autentisering, gör så här:

1. Klicka direkt på login-knappen (inringad på bilden). Du kan lämna rutorna för användarnamn och lösenord tomma.

2. Du är inloggad när du ser "Kungliga biblioteket" längst upp till höger.

Svensk filmdatabas

Svensk filmdatabas är Svenska filminstitutets filmdatabas. Där kan du söka information om samtliga svenska långfilmer som har haft biopremiär. Du hittar även information om utländska långfilmer som har haft svensk distribution, samt många svenska kort-, dokumentär- och tv-filmer.

Svenska ISBN-registret

Registret innehåller uppgifter om svenska utgivare och förlag som har tilldelats ISBN eller ISMN.

Svensk mediedatabas, SMDB

Söktjänst för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här hittar du uppgifter om tv, radio, video, biovisad film, skivor och datorspel, liksom smalfilmer från filmarkivet i Grängesberg.

Svenska Webdewey

Svenska WebDewey innehåller en blandad översättning av Dewey där vissa delar översätts till svenska, medan andra kvarstår på engelska. Läs mer om projektet, uppdateringar och utbildning, samt hur du får tillgång på vår sida om Svenska Webdewey.

Svenska ämnesord

Du kan söka i Svenska ämnesord via KB:s tjänst för länkade data: id.kb.se. Du kan också söka ämnesord direkt i Libris katalogisering. Avgränsa sökningen till Koncept.

WebDewey

WebDewey är den engelskspråkiga digitala versionen av Deweysystemet (Dewey Decimal Classification system).

WebDeweySearch

WebDeweySearch är ett sökverktyg på svenska som är kopplat till katalogposterna i Libris och gör det möjligt att söka på klassifikation i klartext. Du kan bläddra i hierarkierna eller söka på en term i indexet eller ett DDK-nummer.

VIAF

VIAF (Virtual Authority File) kombinerar flera namnauktoritetsfiler till en gemensam namnauktoritetsfil. Tjänsten drivs av OCLC. Syftet är att effektivisera och underlätta bibliotekens arbete med namnauktoriteter.

Arkiverade tjänster

Tjänsterna under rubriken "Arkiverade tjänster" innehåller information som inte längre är uppdaterad. Under en övergångstid kommer de att finnas tillgängliga i arkivversioner.

Katalogisatörens verktygslåda - arkivversion

Libris formathandbok - arkivversion

För det tidigare Marc-formatet som användes i Voyager.

Anvisningar för katalogisering (RDA) -arkivversion

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-27
Publicerad:
2023-10-31