Metadata

Med metadata avser vi strukturerad information som beskriver, lokaliserar eller på annat sätt underlättar åtkomst och administration av informationsresurser. Den enklaste definitionen av metadata är "data om data". Metadata utgör viktiga beståndsdelar i bibliotekens infrastruktur. Bra metadata behövs för samlings­byggande, eftersökning, bevarande och informationsförmedling.


Hitta snabbt

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET