RDA-redaktionen

RDA-redaktionens uppgift är att hålla sig ajour med utvecklingen inom RDA samt att utveckla, underhålla och förvalta vår svenska RDA-praxis i Libris och SMDB.

RDA-redaktionen utgörs av Katarina Synnermark och Liv D'Amelio.

Nationellt

Till vår hjälp i arbetet med katalogiseringspraxis har vi från hösten 2023 en referensgrupp för katalogisering med representanter från forsknings-, special- och folkbibliotek runtom i landet.

Internationellt

Vi är medlemmar i den europeiska samarbetsgruppen EURIG, European RDA Interest Group, som träffas en gång om året för att utbyta erfarenheter http://www.rda-rsc.org/europe Länk till annan webbplats.. EURIG är också representerat i RSC, RDA Steering Committee, som är huvudorgan för RDA http://www.rda-rsc.org/ Länk till annan webbplats..

Vi deltar i mån av tid och möjlighet i de internationella bibliotekskonferenserna som arrangeras av ALA, American Library Association, http://www.ala.org/ Länk till annan webbplats. och IFLA, The International Federation of Library Associations and Institutions, https://www.ifla.org/ Länk till annan webbplats. där frågor om RDA står högt på dagordningen.

KB och nya RDA

RDA Steering Committee Länk till annan webbplats. (RSC) har under flera år arbetat med att uppdatera RDA Toolkit och den 15 december 2020 blev "nya" RDA Toolkit Länk till annan webbplats. den officiella versionen av RDA. Syftet med förändringen har bland annat varit att anpassa regelverket till den nya konceptuella modellen IFLA LRM (Library Reference Model) som fastställdes av IFLA 2017. Den har ersatt de tidigare modellerna FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), FRAD (Functional Requirements for Authority Data), och FRSAD (Functional Requirements for Subject Authority Data).

Detta innebär inte att vi i Sverige börjar använda nya RDA. Gamla RDA Toolkit (Original Toolkit Länk till annan webbplats.) kommer att finnas kvar under ytterligare några år för att ge oss möjlighet att anpassa vår praxis och våra anvisningar. Flera stora nationalbibliotek (som till exempel Library of Congress, British Library, Deutsche Nationalbibliothek) har dock börjat förbereda övergången till den nya versionen.

KB avvaktar arbetet med nya RDA

Övergång till nya RDA kräver stora resurser, för såväl översättning som arbete med svensk praxis, anvisningar, utbildning osv.

KB har beslutat att avvakta med nya RDA tills vidare. Vi tror att vi har allt att vinna på att vänta på en bredare implementation, liksom vi gjorde vid den ursprungliga övergången till RDA. Den äldre versionen av RDA kommer att finnas tillgänglig under de närmaste åren.

KB behöver också utvärdera möjligheterna och fördelarna med att tillämpa nya RDA i Libris. Regelverket RDA är formatoberoende, men katalogiseringssystem behöver förhålla sig till och stöda format för beskrivning, import och export. Libris bygger på ett Bibframe-baserat JSON-LD-format. Bibframe bygger i sin tur på FRBR, medan nya RDA som sagt utgår från den konsoliderade modellen IFLA-LRM. Eventuella konsekvenser av detta återstår att identifiera.

KB:s RDA-redaktion kommer att fortsätta följa arbetet med nya RDA men fokusera på att utveckla fullt fungerande praxis i Libris.

Har du frågor? Vänd dig gärna till KB:s RDA-redaktion, rda@kb.se

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET