Ämnesord och genre/form

Ämnesord och genre/formtermer är kontrollerade termer som används för att beskriva resursers innehåll och karaktär.

Kontakt: amnesord(a)kb.se

Ämnesord beskriver vad en resurs handlar om, t.ex. att en bok behandlar ämnet biografier. Genre/formtermer beskriver vad en resurs är, t.ex. att en bok utgör en biografi om Astrid Lindgren.

Dessa sidor innehåller information om följande vokabulärer:

  • Svenska ämnesord (sao)
  • Barnämnesord (barn)
  • Svenska ämnesord genre/formtermer (saogf)
  • Barnämnesord genre/formtermer (barngf)
  • Tesaurus för grafiskt material (TGM)

Alla termer är sökbara via KB:s tjänst för länkade data id.kb.se Länk till annan webbplats. eller i Libris katalogisering Länk till annan webbplats. genom sökning på Koncept. Den gamla databasen som tidigare fanns i Katalogisatörens verktygslåda är nedlagd.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET