Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer

Här redovisas formatet för ämnesord och genre/formtermer i Libris mer ingående.

Ämnesord som länkbara entiteter

Auktoriserade ämnesord finns tillgängliga som länkbara entiteter i Libris och är sökbara via KB:s tjänst för länkade data id.kb.se Länk till annan webbplats. eller i Libris katalogisering Länk till annan webbplats. genom sökning på Koncept. När du anger ämnesord som länkade entiteter behöver du inte ange information om ämnesordssystem. Uppgift om ämnesordssystem finns inlagd i själva entiteten och exporteras korrekt i MARC-formatet.

Länka till ett enkelt ämnesord

 1. Utgå från Ämne under Instans av verk.
 2. Klicka på Lägg till entitet och sök efter önskad term i sidorutan.
 3. Välj term genom att klicka på Lägg till.
 4. Var noga med att kontrollera att termen som väljs kommer från önskat ämnesordssystem.

Länka till ett sammansatt ämnesord
Det finns två olika sätt att länka till ett sammansatt ämnesord.

 • Det sammansatta ämnesordet är auktoriserat och finns tillgängligt som en länkbar entitet:
  1. Utgå från Ämne under Instans av verk.
  2. Klicka på Lägg till entitet och sök efter önskad term i sidorutan.
  3. Välj term genom att klicka på Lägg till.

 • Det sammansatta ämnesordet är inte auktoriserat. Du måste skapa det genom att manuellt kombinera ett länkbart ämnesord med en eller flera länkbara underindelningar:
  1. Utgå från Ämne under Instans av verk.
  2. Klicka på Skapa lokal entitet och välj Sammansatt term. En snippet för Sammansatt term bestående av Allmänt ämnesord med Underindelning för allmänt ämnesord inom ämnesordssystemet Svenska ämnesord läggs då in i beskrivningen.
  3. Skriv in föredragen term för huvudtermen i Allmänt ämnesord / Föredragen benämning. Länka in termen genom att klicka på Skapa/länka och klicka sedan på Ersätt lokal entitet för aktuell term i sidorutan.
  4. Skriv in föredragen benämning för underindelning i Underindelning för allmänt ämnesord / Föredragen benämning. Länka in termen genom att klicka på Skapa/länka och klicka sedan på Ersätt lokal entitet för aktuell term i sidorutan. 

Ämnesord som länkbara entiteter

Libris

Instans av verk:

 • Ämne: Länka till: 1600-talet (sao)

 • Ämne: Länka till: 1600-talet (barn)

 • Ämne: Länka till: Katter (sao)

 • Ämne: Länka till: Katter (barn)

 • Ämne: Länka till: Psykologi--historia (sao)
  Kommentar: Psykologi--historia finns som auktoriserad länkbar entitet.

 • Ämne / Sammansatt term / Ingår i system: Länka till: Svenska ämnesord
  Ämne / Sammansatt term / Termkomponenter / Allmänt ämnesord: Länka till: Katter (sao)
  Ämne / Sammansatt term / Termkomponenter / Underindelning för allmänt ämnesord: Länka till: --historia
  Kommentar: Katter--historia saknas som auktoriserad länkbar entitet och konstrueras genom sammansättning av två termkomponenter.

 • Ämne: Länka till: Sverige (sao)

 • Ämne: Länka till: Sverige--Stockholm (sao)

MARC21

 • 648 _/7 #a 1600-talet #2 sao
 • 648 _/7 #a 1600-talet #2 barn
 • 650 _/7 #a Katter #2 sao
 • 650 _/7 #a Katter #2 barn
 • 650 _/7 #a Psykologi #x historia #2 sao
 • 650 _/7 #a Katter #x historia #2 sao
 • 651_/7 #a Sverige #2 sao
 • 651_/7 #a Sverige #z Stockholm #2 sao

Ämnesord som lokala entiteter

Ämnesordssystem som använder lokala entiteter
I de fall ämnesordssystem saknar termer som auktoriserade länkbara entiteter i Libris läggs termerna in som lokala entiteter i bibliografiska ämnesbeskrivningar. Exempel på system som inte har termer som länkbara entiteter i Libris är KVINNSAM, Svensk MeSH, LCSH, AGROVOC med flera.

Lokala entiteter och Svenska ämnesord
I särskilda fall läggs även termer från Svenska ämnesord in som lokala entiteter:

 • Fritt formulerade kronologiska termer
 • Geografiska ämnesord som saknar länkbar entitet
 • Nya ämnesordsförslag

Lägg till ämnesord som lokal entitet

 • Enkelt ämnesord som lokal entitet
  1. Utgå från Ämne under Instans av verk.
  2. Välj aktuell ämnesordstyp från Skapa lokal entitet.
  3. Skriv in vald term för det nya ämnesordet i rutan Föredragen benämning.
  4. Lägg till egenskapen Ingår i system till det nya ämnesordet.
  5. Sök fram aktuell listkod i sidorutan via Lägg till entitet, t.ex. KVINNSAM.

 • Sammansatt ämnesord med lokala entiteter
  1. Utgå från Ämne under Instans av verk.
  2. Välj Sammansatt term från Skapa lokal entitet. En snippet för Sammansatt term bestående av Allmänt ämnesord med Underindelning för allmänt ämnesord inom ämnesordssystemet Svenska ämnesord läggs då in i beskrivningen. Du kan ändra ingående termkomponenter till Geografiskt ämnesord och Underindelning för geografiskt ämnesord om det är aktuellt.
  3. Skriv in aktuell huvudterm i rutan Föredragen benämning för Allmänt ämnesord / Geografiskt ämnesord.
  4. Skriv in aktuell underindelning i rutan Föredragen benämning för Underindelning för allmänt ämnesord / Underindelning för geografiskt ämnesord.
  5.Du kan lägga till fler termkomponenter vid behov.

Ämnesord som lokal entitet

Libris

Instans av verk:

 • Ämne / Kronologiskt ämnesord / Föredragen benämning: Skriv in: 1400-1900

 • Ämne / Allmänt ämnesord / Föredragen benämning: Skriv in: Antifascism
  Ämne / Allmänt ämnesord / Ingår i system: Länka till: KVINNSAM

 • Ämne / Allmänt ämnesord / Föredragen benämning: Skriv in: Ämnesordsförslag (prel/S)

 • Ämne / Sammansatt term / Termkomponenter / Geografiskt ämnesord
  /Föredragen benämning:
  Skriv in: Sverige
  Ämne / Sammansatt term / Termkomponenter / Underindelning för geografisk term / Föredragen benämning: Skriv in: Skåne
  Ämne / Sammansatt term / Termkomponenter / Underindelning för geografisk term / Föredragen benämning: Skriv in: Ystad
  Ämne /Sammansatt term / Ingår i system: Länka till: Svenska ämnesord

MARC21

 • 648 _/4 #a 1400-1900
 • 650 _/7 #a Antifascism #2 kao
 • 650 _/4 #a Ämnesordsförslag (prel/S)
 • 651 _/7 #a Sverige #z Skåne #z Ystad #2 sao

Genre/formtermer som länkbara entiteter

Samtliga genre/formtermer som ingår i systemen Svenska ämnesord genre/form, Barnämnesord genre/form och Tesaurus för grafiskt material finns tillgängliga i Libris som länkbara entiteter.

Länka till en genre/formterm:

 1. Utgå från Genre/form under Instans av verk.
 2. Klicka på Lägg till entitet och sök efter önskad term i högerrutan.
 3. Välj term genom att klicka på Lägg till.
 4. Var noga med att kontrollera att termen som väljs kommer från önskat genre/form-system.

Genre/formtermer som lokala entiteter

Genre/formtermer kan anges som lokala entiteter i de fall du vill ange termer från system vars termer inte finns tillgängliga som länkbara entiteter i Libris. Även nya förslag på genre/formtermer anges som lokala entiteter.

Lägg till genre/formterm som lokal entitet:

 1. Utgå från Genre/form under Instans av verk.
 2. Välj Genre/form från Skapa lokal entitet.
 3. Lägg till egenskapen Föredragen benämning via Lägg till egenskap och skriv in aktuell term.
 4. Lägg till egenskapen Ingår i system via Lägg till egenskap. Klicka på Lägg till entitet och ange aktuellt system via sidorutan.

Ämnesord och genre/formtermer - fullständigt format

Kronologiska ämnesord

Libris

Instans av verk:

 • Ämne / Kronologiskt ämnesord / Föredragen benämning: --
  Ämne / Kronologiskt ämnesord / Ingår i system: Länka till: Library of Congress Subject Headings

 • Ämne / Kronologiskt ämnesord / Föredragen benämning: --
  Ämne / Kronologiskt ämnesord / Ingår i system: Länka till: Medical Subject Headings

 • Ämne / Kronologiskt ämnesord / Föredragen benämning: --
  Ämne / Kronologiskt ämnesord / Ingår i system: Länka till: National Agricultural Library Subject Headings

 • Ämne / Kronologiskt ämnesord / Föredragen benämning: --

 • Ämne / Kronologiskt ämnesord / Föredragen benämning: --
  Ämne / Kronologiskt ämnesord / Ingår i system: Länka till: Svenska ämnesord

 • Ämne: Länka till: [Kronologiskt ämnesord (sao)]

 • Ämne: Länka till: [Kronologiskt ämnesord (barn)]

  Fler ämnesordssystem än de ovan går att länka till inom egenskapen Ingår i system och konverteras då på samma sätt som Svenska ämnesord, med andraindikator 7 och export av listkod i delfält 2.

MARC21

 • 648 _/0 #a --
 • 648 _/2 #a --
 • 648 _/3 #a --
 • 648 _/4 #a --
 • 648 _/7 #a -- #2 sao
 • 648 _/7 #a [Kronologiskt ämnesord] #2 sao
 • 648 _/7 #a [Kronologiskt ämnesord] #2 barn

Allmänna ämnesord

Libris

Instans av verk

 • Ämne / Allmänt ämnesord / Föredragen benämning: --
  Ämne / Allmänt ämnesord / Ingår i system: Länka till: Library of Congress Subject Headings

 • Ämne / Sammansatt term / Termkomponenter / Allmänt ämnesord / Föredragen benämning: --
  Ämne / Sammansatt term / Termkomponenter / Underindelning för allmänt ämnesord / Föredragen term: --
  Ämne / Sammansatt term / Termkomponenter / Underindelning för kronologisk term / Föredragen term: --
  Ämne / Sammansatt term / Termkomponenter / Underindelning för geografisk term / Föredragen term: --
  Ämne/ Sammansatt term / Ingår i system: Länka till: Library of Congress Subject Headings

 • Ämne / Allmänt ämnesord / Föredragen benämning: --
  Ämne / Allmänt ämnesord / Ingår i system: Länka till: Medical Subject Headings

 • Ämne / Allmänt ämnesord / Föredragen benämning: --
  Ämne / Allmänt ämnesord / Ingår i system: Länka till: National Agricultural Library Subject Headings

 • Ämne / Allmänt ämnesord / Föredragen benämning: --

 • Ämne / Allmänt ämnesord / Föredragen benämning: --
  Ämne / Allmänt ämnesord / Ingår i system: Svenska ämnesord

 • Ämne / Sammansatt term / Termkomponenter / Allmänt ämnesord / Föredragen benämning: --
  Ämne / Sammansatt term / Termkomponenter / Underindelning för allmänt ämnesord / Föredragen term: --
  Ämne / Sammansatt term / Termkomponenter / Ingår i system: Länka till: Svenska ämnesord

 • Ämne: Länka till: [Allmänt ämnesord (sao)]

 • Ämne: Länka till: [Sammansatt term Allmänt ämnesord + allmän underindelning (sao)]

 • Ämne: Länka till: [Allmänt ämnesord (barn)]

  Fler ämnesordssystem än de ovan går att länka till inom egenskapen Ingår i system och konverteras då på samma sätt som Svenska ämnesord, med andraindikator 7 och export av listkod i delfält 2.

MARC21

 • 650 _/0 #a --
 • 650 _/0 #a -- #x -- #y -- #z --
 • 650 _/2 #a --
 • 650 _/3 #a --
 • 650 _/4 #a --
 • 650 _/7 #a -- #2 sao
 • 650 _/7 #a -- #x -- #2 sao
 • 650 _/7 #a [Allmänt ämnesord] #2 sao
 • 650 _/7 #a [Allmänt ämnesord] #x [allmän underindelning] #2 sao
 • 650 _/7 #a [Allmänt ämnesord] #2 barn

Geografiska ämnesord

Libris

Instans av verk

 • Ämne / Geografiskt ämnesord / Föredragen benämning: --
  Ämne / Geografiskt ämnesord / Ingår i system:
  Länka till: Library of Congress Subject Headings

 • Ämne / Sammansatt term / Termkomponenter / Geografiskt ämnesord / Föredragen benämning: --
  Ämne /Sammansatt term / Termkomponenter / Underindelning för geografisk term / Föredragen benämning: --
  Ämne / Sammansatt term / Ingår i system: Länka till: Library of Congress Subject Headings

 • Ämne / Geografiskt ämnesord /Föredragen benämning: --
  Ämne / Geografiskt ämnesord / Ingår i system: Länka till: Medical Subject Headings

 • Ämne / Geografiskt ämnesord / Föredragen benämning: --
  Ämne / Geografiskt ämnesord / Ingår i system: Länka till: National Agricultural Library Subject Headings

 • Ämne / Geografiskt ämnesord / Föredragen benämning: --

 • Ämne / Sammansatt term / Termkomponenter / Geografiskt ämnesord / Föredragen term: --
  Ämne / Sammansatt term / Termkomponenter / Underindelning för geografisk term / Föredragen benämning: --

 • Ämne / Geografiskt ämnesord / Föredragen benämning: --
  Ämne / Geografiskt ämnesord / Ingår i system: Länka till: Svenska ämnesord

 • Ämne / Sammansatt term / Termkomponenter / Geografiskt ämnesord / Föredragen term: --
  Ämne / Sammansatt term / Termkomponenter / Underindelning för geografisk term / Föredragen benämning: --
  Ämne / Sammansatt term / Termkomponenter / Underindelning för geografisk term / Föredragen benämning: --
  Ämne / Sammansatt term / Ingår i system: Länka till: Svenska ämnesord

 • Ämne: Länka till: [Geografiskt ämnesord (sao)]

 • Ämne: Länkta till: [Sammansatt term Geografiskt ämnesord + geografisk underindelning (sao)]

MARC21

 • 651 _/0 #a --
 • 651 _/0 #a -- #z --
 • 651 _/2 #a --
 • 651 _/3 #a --
 • 651 _/4 #a --
 • 651 _/4 #a -- #z --
 • 651 _/7 #a -- #2 sao
 • 651 _/7 #a -- #z -- #z -- #2 sao
 • 651 _/7 #a [Geografiskt ämnesord] #2 sao
 • 651 _/7 #a [Geografiskt ämnesord] #z [geografisk underindelning] #2 sao

Genre/formtermer

Libris

Instans av Verk

 • Genre/form / Föredragen benämning: --
  Genre/form / Ingår i system: Länka till: Library of Congress genre/form terms for library and archival materials

 • Genre/form / Föredragen benämning: --
  Genre/form / Ingår i system: Länka till: Library of Congress Childrens Subject Headings

 • Genre/form / Föredragen benämning: --
  Genre/form / Ingår i system: Länka till: Medical Subject Headings

 • Genre/form / Föredragen benämning: --
  Genre/form / Ingår i system: Länka till: National Agricultural Library Subject Headings

 • Genre/form / Föredragen benämning: --

 • Genre/form / Föredragen benämning: [Länkbar entitet i saogf]
  Genre/form / Ingår i system: Länka till: SAOGF - Genre och form

 • Genre/form / Föredragen benämning: [Länkbar entitet i barngf]
  Genre/form / Ingår i system: Länka till: Barn - Genre och form

 • Genre/form / Föredragen benämning: [Länkbar entitet i TGM]
  Genre/form / Ingår i system: Länka till: Tesaurus för grafiskt material

  Fler genre/formsystem än de ovan går att länka till inom egenskapen Ingår i system och konverteras då på samma sätt som Svenska ämnesord genre/form, med andraindikator 7 och export av listkod i delfält 2.

MARC21

 • 655 _/0 #a --
 • 655 _/1 #a --
 • 655 _/2 #a --
 • 655 _/3 #a --
 • 655 _/4 #a --
 • 655 _/7 #a [Genre/formterm ur saogf] #2 saogf
 • 655 _/7 #a [Genre/formterm ur barngf] #2 barngf
 • 655 _/7 #a [Genre/formterm ur TGM] #2 gmgpc/swe

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET