Tesaurus för grafiskt material

Tesaurus för grafiskt material (TGM) är en förteckning bestående av genre/formtermer för bilder, kartor och efemärt tryck.

Om TGM

Tesaurus för grafiskt material innehåller cirka 700 stycken genre/formtermer. Den är i första hand lämplig för den typ av bildsamlingar som finns vid bibliotek och arkiv. Tesaurusen innehåller termer över etablerade bildgenrer, framställningsprocesser och tekniker som till exempel affischer, vykort, stadsvyer, abstrakta verk, litografier och daguerreotyper. Tesaurusen är en svensk motsvarighet till Thesaurus for Graphic Materials Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sök i TGM

Termerna är sökbara via KB:s tjänst för länkade data id.kb.se eller i Libris katalogisering genom sökning på Koncept.

I Libris katalogisering, sök TGM-termer på något av följande sätt:

  • sök under Genre i verksbeskrivningen
  • sök i sökrutan och avgränsa till Koncept.

Översättning

Svenska TGM är bortsett från vissa lokala svenska anpassningar en översättning av Thesaurus for Graphic Materials : Genre and Physical Characteristic Terms, som är framtagen av Library of Congress Print and Photographs Division. Översättningen utfördes på KB under åren 2006 och 2007 i projektform.

Tesaurusen är till viss del anpassad till svenska förhållanden. I nuläget finns cirka 20 termer som inte har någon motsvarighet i den amerikanska tesaurusen, men som behövs för att beskriva bildmaterial i svenska samlingar. Ett par exempel på sådana termer är Löpsedlar och Kistebrev. Den svenska översättningen har dessutom kompletterats med cirka 50 karttermer. Ett fåtal av de amerikanska termerna översattes inte eftersom det var oklart vad de betecknade.

Då den svenska översättningen gjordes förkortades tesaurusen TGM II. Det fanns även en amerikansk tesaurus med ämnesord för bilder, som benämndes TGM I. Dessa två tesaurusar är sedan hösten år 2007 sammanslagna av Library of Congress i en gemensam databas. Det finns dock fortfarande möjlighet att ladda ner enbart genre/formtermerna. TGM I har inte översatts till svenska. Använd Svenska ämnesord för att beskriva vad bilder, kartor och efemärt tryck föreställer och handlar om.

Hierarkiskt ordnad

Svenska TGM är hierarkiskt ordnad med se-hänvisningar, se även-hänvisningar och anmärkningar med definitioner. Hänvisningar till överordnade termer och underordnade termer görs en nivå uppåt och neråt i hierarkin. För de översatta termerna redovisas även den engelska motsvarigheten.

Indexeringspraxis

Bild- och kartbibliotekarierna på KB använder TGM-termerna dagligen vid katalogisering och sökning av kartor och bilder. På ett tidigt stadium blev det KB-praxis att använda flera termer istället för att använda sammansättningar och fraser. Till exempel används inte termerna Porträttfotografier, Tryck med havsmotiv och Målade stadsvyer. Istället används Porträtt och Fotografier, Tryck och Havsbilder, Målningar och Stadsvyer. Varje enskilt bibliotek och arkiv avgör själva om de mer specifika termerna ska användas eller inte.

Underhåll

Redaktionen för Svenska ämnesord tillsammans med materialexperter på Kungliga biblioteket sköter underhållet av svenska TGM.

Nya termer

Alla som använder TGM vid katalogisering kan föreslå nya termer till redaktionen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-20
Publicerad:
2023-10-27