Tesaurus för grafiskt material

Svenska Tesaurus för grafiskt material (TGM) innehåller ca 700 genre-och formtermer som kan användas för att beskriva bilder, kartor och efemärt tryck. Den är i första hand lämplig för den typ av bildsamlingar som finns vid bibliotek och arkiv. Tesaurusen innehåller termer över etablerade bildgenrer, framställningsprocesser och tekniker som till exempel affischer, vykort, stadsvyer, abstrakta verk, litografier och daguerreotyper.

Sök i TGM

Termerna är sökbara via KB:s tjänst för länkade data id.kb.se Länk till annan webbplats. eller i Libris katalogisering Länk till annan webbplats. genom sökning på Koncept.

Översättning

Svenska TGM är bortsett från vissa lokala svenska anpassningar en översättning av Thesaurus for Graphic Materials : Genre and Physical Characteristic Terms, som är framtagen av Library of Congress Print and Photographs Division. Översättningen utfördes på KB under åren 2006 och 2007 i projektform.

Tesaurusen är som ovan nämnts till viss del anpassad till svenska förhållanden. Det finns till exempel i nuläget ca 20 termer som inte har någon motsvarighet i den amerikanska tesaurusen, men som behövs för att beskriva bildmaterial i svenska samlingar. Ett par exempel på sådana termer är Löpsedlar och Kistebrev. Den svenska översättningen har dessutom kompletterats med ca 50 karttermer. Ett fåtal av de amerikanska termerna översattes inte eftersom det var oklart vad de betecknade.

Vid tiden för den svenska översättningen förkortades tesaurusen TGM II. Det fanns även en amerikansk tesaurus med ämnesord för bilder, som benämndes TGM I. Dessa två tesaurusar är sedan hösten år 2007 sammanslagna av Library of Congress i en gemensam databas. Det finns dock fortfarande möjlighet att enbart ladda ner genre/formtermerna. Läs mer om den amerikanska tesaurusen här Länk till annan webbplats.. TGM I har inte översatts till svenska, utan vi rekommenderar istället att använda Svenska ämnesord för att beskriva vad bilder, kartor och efemärt tryck föreställer och handlar om.

Hierarkiskt ordnad

TGM är hierarkiskt ordnad med se-hänvisningar, se även-hänvisningar och anmärkningar med definitioner. Hänvisningar till överordnade termer och underordnade termer görs en nivå uppåt och neråt i hierarkin. För de översatta termerna redovisas även den engelska motsvarigheten.

Tvådelade termer

Bild- och kartbibliotekarierna på KB använder TGM-termerna dagligen vid katalogisering och sökning av kartor och bilder. På ett tidigt stadium blev det praxis att använda flera termer framför möjligheten att använda tvådelade termer. Exempel på detta är t.ex. att termerna Porträttfotografier, Tryck med havsmotiv och Målade stadsvyer inte används, utan att katalogisatören istället lägger till två termer, i dessa exempel Porträtt och Fotografier, Tryck och Havsbilder, Målningar och Stadsvyer. Men varje enskilt bibliotek och arkiv avgör givetvis utifrån dess samlingar huruvida de mer specifika termerna ska användas eller ej.

Underhåll

Underhållet av TGM sköts av SAO-redaktionen tillsammans med materialexperter på Kungliga biblioteket.

Nya termer

Alla som använder TGM vid katalogisering kan föreslå nya termer till redaktionen. Skicka in förslaget i ett mejl till amnesord@kb.se 

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET