Ämnesord och genre/form i Libris

Här finns praktiska anvisningar för hur man arbetar med ämnesord och genre/formtermer i Libris.

Kontrollerade vokabulär i Libris

Det finns möjlighet att använda flera olika system för ämnesord och genre/formtermer i Libris. Fem av dessa system har termer auktoriserade som länkbara entiteter:

 • Svenska ämnesord (sao)
 • Svenska ämnesord genre/form (saogf)
 • Barnämnesord (barn)
 • Barnämnesord genre/form (barngf)
 • Tesaurus för grafiskt material (gmgpc/swe)

Övriga system har endast systemkoderna tillgängliga som länkbara entiteter och termer från dessa system läggs in i bibliografiska beskrivningar som lokala entiteter (läs mer om länkbara och lokala entiteter på sidan Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer Öppnas i nytt fönster.).

För material vars målgrupp inte är barn och ungdom används:

 • Svenska ämnesord (sao)
 • Svenska ämnesord genre/form (saogf)

För barn- och ungdomsmaterial används:

 • Barnämnesord (barn)
 • Barnämnesord genre/form (barngf)

Särskilda samlingar bestående av kartor, bilder och efemärt tryck använder:

 • Tesaurus för grafiskt material (gmgpc/swe)

Flera specialbibliotek använder andra ämnesordssystem vars termer inte finns auktoriserade i Libris, till exempel:

 • KVINNSAM (kao), ett ämnesordssystem administrerat av KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning
 • SvenskMeSH (swemesh), ett ämnesordssystem bestående av medicinska termer administrerat av Karolinska Institutet.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET