Ämnesord och genre/form i Libris

Här finns praktiska anvisningar för hur man arbetar med ämnesord och genre/formtermer i Libris.

Kontrollerade vokabulär i Libris

Det finns möjlighet att använda flera olika system för ämnesord och genre/formtermer i Libris. Fem av dessa system har termer auktoriserade som länkbara entiteter: Svenska ämnesord (sao), Svenska ämnesord genre/form (saogf), Barnämnesord (barn), Barnämnesord genre/form (barngf) och Tesaurus för grafiskt material (gmgpc/swe). Övriga system har endast systemkoderna tillgängliga som länkbara entiteter och termer från dessa system läggs in i bibliografiska beskrivningar som lokala entiteter (läs mer om länkbara och lokala entiteter på sidan Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer Öppnas i nytt fönster.).

För material vars målgrupp inte är barn och ungdom används Svenska ämnesord (sao) och Svenska ämnesord genre/form (saogf). För barn- och ungdomsmaterial används Barnämnesord (barn) och Barnämnesord genre/form (barngf).

Särskilda samlingar bestående av kartor, bilder och efemärt tryck använder Tesaurus för grafiskt material.

Flera specialbibliotek använder andra ämnesordssystem vars termer inte finns auktoriserade i Libris till exempel KVINNSAM (kao), ett ämnesordssystem administrerat av KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning, och SvenskMeSH (swemesh), ett ämnesordssystem bestående av medicinska termer administrerat av Karolinska Institutet.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET