Ämnesord och genre/form i Libris

Här finns praktiska anvisningar för hur man arbetar med ämnesord och genre/formtermer i Libris.

Kontrollerade vokabulär i Libris

Det finns möjlighet att använda flera olika system för ämnesord och genre/formtermer i Libris. Sex av dessa system har termer auktoriserade som länkbara entiteter:

 • Svenska ämnesord (sao)
 • Svenska ämnesord genre/form (saogf)
 • Barnämnesord (barn)
 • Queerlit (qlit)
 • Barnämnesord genre/form (barngf)
 • Tesaurus för grafiskt material (gmgpc/swe)

Övriga system har endast systemkoderna tillgängliga som länkbara entiteter och termer från dessa system läggs in i bibliografiska beskrivningar som lokala entiteter (läs mer om länkbara och lokala entiteter på sidan Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer Öppnas i nytt fönster.).

Allmän indexering i Libris

För material vars målgrupp inte är barn och ungdom används:

 • Svenska ämnesord (sao)
 • Svenska ämnesord genre/form (saogf)

För barn- och ungdomsmaterial används:

 • Barnämnesord (barn)
 • Barnämnesord genre/form (barngf)

Särskilda samlingar bestående av kartor, bilder och efemärt tryck använder:

 • Tesaurus för grafiskt material (gmgpc/swe)

Ämnesspecifik indexering i Libris

Flera specialbibliotek och bibliografier använder ämnesspecifika system vid indexering. Termer från dessa system är ofta kontextbundna. Exempel på ämnesspecifika system är:

 • KVINNSAM (kao), ett ämnesordssystem administrerat av KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning. Sök i KVINNSAM Länk till annan webbplats..
 • SvenskMeSH (swemesh), ett ämnesordssystem bestående av medicinska termer administrerat av Karolinska Institutet. Sök i Svensk MeSH Länk till annan webbplats..
 • Queerlit (qlit), ett ämnesordssystem bestående av termer ämnade att indexera resurser med HBTQI-tematik. Systemet används framför allt vid indexering av deldatabasen Queerlit i Libris. Det kan också användas för att komplettera andra resurser i de fall termer inte har antagits av de allmänna ämnesordssystemen. Sök i Queerlit Länk till annan webbplats..

Instruktionsfilmer

Hjälptexter i Libris katalogisering

Hjälptexterna i Libris katalogisering ger praktiska anvisningar om hur du kan ange ämnesord och genre/form i katalogiseringsverktyget.

Ämnesord i Libris

Ämnesord i Libris Länk till annan webbplats.

Länka ämnesord

Länka ämnesord Länk till annan webbplats.

Ämnesord som lokal entitet

Ämnesord som lokal entitet Länk till annan webbplats.

Okontrollerad term

Okontrollerad term Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET