Samarbete i Libris

På denna sida kan du läsa om hur samarbetet i Libris ser ut vad gäller ämnesord i bibliografiska beskrivningar.

Rationalisering och kvalitet

I Libris samarbetar ett antal bibliotek kring ämnesordsindexeringen i syfte att rationalisera arbetet och höja kvaliteten. Biblioteken lägger in ämnesord i verksbeskrivningarna, och indexeringen behöver inte upprepas av varje bibliotek som har en utgåva av det aktuella verket. De ämnesord som anges i verksbeskrivningarna ska hämtas från ett godkänt ämnesordssystem och konstrueras enligt gällande riktlinjer. Svenska ämnesord är ett av de godkända ämnesordssystemen i Libris.

Principer för ämnesordsarbetet

Grundprincipen är att varje verk ämnesordsindexeras av det bibliotek som först katalogiserar det, och att övriga bibliotek sedan accepterar dessa ämnesord. Katalogisatörer från andra bibliotek kan komplettera verksbeskrivningar med ytterligare ämnesord om de bedömer att det finns mer i ett verks innehåll som bör lyftas fram. Kompletterande ämnesord måste dock alltid överensstämma med riktlinjerna för indexeringsdjup och konstruktion av ämnesord Öppnas i nytt fönster..

Särskilda bibliotek kan vara intresserade av att göra en mer fullständig ämnesordsindexering av verk inom sina specialområden och gör då en uttömmande indexering. Ämnesord som inte är generella eller följer riktlinjerna för indexeringsdjup placeras i det katalogiserande bibliotekets beståndspost.

Undvik att ändra angivna ämnesord i verksbeskrivningar om ämnesorden inte är felaktigt konstruerade. Redaktionen för Svenska ämnesord korrigerar ämnesord som är konstruerade enligt äldre riktlinjer i mån av resurser. Även andra bibliotek kan ändra äldre ämnesordskonstruktioner så att de stämmer överens med gällande riktlinjer, men det är inte nödvändigt.

Ansvarsfördelning

Nationalbibliografin på Kungliga biblioteket ämnesordsindexerar den svenska utgivningen med Svenska ämnesord. Svenska barnboksinstitutet förser den svenska barn- och ungdomslitteraturen med ämnesord från listan Barnämnesord.

Ämnesord i utländska poster

Katalogposter som importeras via Andra källor har i stor utsträckning redan ämnesord. Om du importerar posten till Libris bör du lägga motsvarande svenska termer i verksbeskrivningen och följa den ämnesanalys som finns i originalposten. Det intellektuella arbetet är redan gjort och ska inte behöva göras igen av katalogisatörer i andra länder. När du katalogiserar utländsk litteratur i svensk översättning, förse posten med svenska termer. Dessa ska motsvara de termer som angivits av nationalbiblioteket i den katalog där originalverket katalogiserats.

Ämnesord i utländska poster följer oftast samma grundläggande principer för indexering som används vid indexering med Svenska ämnesord. Men syntaxen för ämnesbeskrivningarna kan se annorlunda ut. Det är vanligt att andra ämnesordssystem använder sig av ämnesordssträngar i flera led. Vid översättning till Svenska ämnesord är det viktigt att lägga in motsvarande termer enligt riktlinjer för Svenska ämnesords olika ämnesordstyper och underindelningar.

 • Importerad post från British Library med LCSH-termer
  Titel:
  Women's reading in Britain, 1750-1835 : a dangerous recreation
  Ämne / Sammansatt term: Women--Great Britain--Books and reading—History--18th century
  Ämne / Sammansatt term:Women--Great Britain--Books and reading—History--19th century

  Motsvarande indexering med Svenska ämnesord
  Titel: Women's reading in Britain, 1750-1835 : a dangerous recreation
  Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1700-talet
  Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1800-talet
  Ämne / Allmänt ämnesord: Kvinnor
  Ämne / Sammansatt term: Läsvanor--historia
  Ämne / Geografiskt ämnesord: Storbritannien

 • Importerad post från British Library med LCSH-termer
  Titel: Martin Frobisher : Elizabethan privateer
  Ämne / Person: Frobisher, Martin
  Ämne / Sammansatt term: Sailors--Great Britain
  Ämne / Sammansatt term: Privateering--Great Britain—History--16th century
  Ämne / Sammansatt term:
  Great Britain--History, Naval--Tudors, 1485-1603
  Ämne / Sammansatt term: Great Britain—History--Elizabeth, 1558-1603

  Motsvarande indexering med Svenska ämnesord
  Titel: Martin Frobisher : Elizabethan privateer
  Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1485-1603 (Tudortiden, Storbritannien)
  Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1558-1603 (Elisabet I, Storbritannien)
  Ämne / Sammansatt term: Sjömän--historia
  Ämne / Sammansatt term: Kapare--historia
  Ämne / Geografiskt ämnesord: Storbritannien

  Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET