Samarbete i Libris

På denna sida beskrivs hur samarbetet i Libris ser ut vad gäller ämnesord i bibliografiska beskrivningar.

I Libris samarbetar ett antal bibliotek kring ämnesordsindexeringen i syfte att rationalisera arbetet och höja kvaliteten. Ämnesorden läggs in i verksbeskrivningarna, och behöver inte upprepas av varje bibliotek som har en utgåva av det aktuella verket. De ämnesord som anges i verksbeskrivningarna ska hämtas från ett godkänt ämnesordssystem och konstrueras enligt gällande riktlinjer. Svenska ämnesord är ett av de godkända ämnesordssystemen i Libris.

Grundprincipen är att varje verk ämnesordsindexeras av det bibliotek som först katalogiserar det, och att övriga bibliotek sedan accepterar dessa ämnesord. Katalogisatörer från andra bibliotek kan komplettera verksbeskrivningar med ytterligare ämnesord om bedömning görs att det finns mer i ett verks innehåll som bör lyftas fram. Kompletterande ämnesord måste dock alltid överensstämma med riktlinjerna för indexeringsdjup och konstruktion av ämnesord Öppnas i nytt fönster..

Särskilda bibliotek kan vara intresserade av att göra en mer fullständig ämnesordsindexering av verk inom sina specialområden och gör då en uttömmande indexering. Ämnesord som inte är generella eller följer riktlinjerna för indexeringsdjup placeras i det katalogiserande bibliotekets beståndspost.

Ändring av angivna ämnesord i verksbeskrivningar bör undvikas om dessa inte är felaktigt konstruerade. Ämnesord och ämnesordssträngar som är konstruerade enligt äldre riktlinjerna korrigeras inte.

Nationalbibliografin på Kungliga biblioteket ämneordsindexerar den svenska utgivningen med Svenska ämnesord. Svenska barnboksinstitutet förser den svenska barn- och ungdomslitteraturen med ämnesord från listan Barnämnesord.

Ämnesord i utländska poster

Katalogposter som importeras via Andra källor har i stor utsträckning redan ämnesord. Den katalogisatör som importerar posten till Libris bör lägga motsvarande svenska termer i verksbeskrivningen och följa den ämnesanalys som gjorts i originalposten, det intellektuella arbetet är redan gjort och ska inte behöva göras igen av katalogisatörer i andra länder. Utländsk litteratur i svensk översättning förses med motsvarande svenska termer som de termer som angivits av nationalbiblioteket i den katalog där originalverket katalogiserats.

Ämnesord i utländska poster följer oftast samma grundläggande principer för indexering som används vid indexering med Svenska ämnesord men syntaxen för ämnesbeskrivningarna kan se annorlunda ut. Det är vanligt att andra ämnesordssystem använder sig av ämnesordssträngar i flera led och vid översättning till Svenska ämnesord är det viktigt att lägga in motsvarande termer enligt riktlinjer för Svenska ämnesords olika ämnesordstyper och underindelningar.

 • Importerad post från British Library med LCSH-termer
  Titel:
  Women's reading in Britain, 1750-1835 : a dangerous recreation
  Ämne / Sammansatt term: Women--Great Britain--Books and reading—History--18th century
  Ämne / Sammansatt term:Women--Great Britain--Books and reading—History--19th century

  Motsvarande indexering med Svenska ämnesord
  Titel: Women's reading in Britain, 1750-1835 : a dangerous recreation
  Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1700-talet
  Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1800-talet
  Ämne / Allmänt ämnesord: Kvinnor
  Ämne / Sammansatt term: Läsvanor--historia
  Ämne / Geografiskt ämnesord: Storbritannien

 • Importerad post från British Library med LCSH-termer
  Titel: Martin Frobisher : Elizabethan privateer
  Ämne / Person: Frobisher, Martin
  Ämne / Sammansatt term: Sailors--Great Britain
  Ämne / Sammansatt term: Privateering--Great Britain—History--16th century
  Ämne / Sammansatt term:
  Great Britain--History, Naval--Tudors, 1485-1603
  Ämne / Sammansatt term: Great Britain—History--Elizabeth, 1558-1603

  Motsvarande indexering med Svenska ämnesord
  Titel: Martin Frobisher : Elizabethan privateer
  Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1485-1603 (Tudortiden, Storbritannien)
  Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1558-1603 (Elisabet I, Storbritannien)
  Ämne / Sammansatt term: Sjömän--historia
  Ämne / Sammansatt term: Kapare--historia
  Ämne / Geografiskt ämnesord: Storbritannien

  Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET