Typer av ämnesord

Termerna i Svenska ämnesord är indelade i olika ämnesordstyper. Typerna består av en homogen klass med begrepp. Medlemmarna av klassen har samma egenskaper vilka också skiljer dem från ämnesord som tillhör en annan ämnesordstyp. De olika typerna av ämnesord i Svenska ämnesord är: allmänna ämnesord, kronologiska ämnesord och geografiska ämnesord.

När andra typer av entiteter förekommer som ämnen i verk, t.ex. personer, organisationer eller andra verk, kan de också beskrivas som ämnen. Dessa entiteter är dock inte ämnesord och ingår inte i Svenska ämnesord.

Följande ämnesordstyper utgör Svenska ämnesord:

  • Allmänna ämnesord
    Ämnesordstyp som anger föremål, begrepp, egenskaper, händelser, handlingar etc.
  • Kronologiska ämnesord
    Ämnesordstyp som anger en tidsaspekt för det ämne som ett verk behandlar.
  • Geografiska ämnesord
    Ämnesordstyp som anger den plats som behandlas som ämne i verket.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET