Typer av ämnesord

Termerna i Svenska ämnesord är indelade i olika ämnesordstyper. De olika typerna av ämnesord i Svenska ämnesord är allmänna ämnesord, kronologiska ämnesord och geografiska ämnesord.

Typerna av ämnesord består av en homogen klass med begrepp. Medlemmarna av klassen har samma egenskaper vilka också skiljer dem från ämnesord som tillhör en annan ämnesordstyp.

När andra typer av entiteter förekommer som ämnen i verk, t.ex. personer, organisationer eller andra verk, kan de också beskrivas som ämnen. Dessa entiteter är dock inte ämnesord och ingår inte i Svenska ämnesord.

Följande ämnesordstyper utgör Svenska ämnesord:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-16
Publicerad:
2023-10-04