Allmänna ämnesord och underindelningar

Allmänna ämnesord

Till typen allmänna ämnesord hör ämnesord för: föremål, begrepp, handlingar, egenskaper, geologiska perioder, forntida kulturer och händelser utan formella namn.

En viss typ av händelser beskrivs också med allmänna ämnesord. Dessa händelser ska vara betydande händelser som ägt rum på en särskild plats under en bestämd tid, men som saknar formella namn. Hit räknas t.ex. särskilda olyckor, bränder, begravningar, flygplanskapningar, massakrer, krig, revolutioner, slag, ockupationer, invasioner, militära operationer, naturkatastrofer, politiska händelser eller skandaler, upplopp och demonstrationer, belägringar och strejker.

Händelser som har ett formellt namn räknas däremot inte som ämnesord utan beskrivs som Möten (se Möten som ämne).

Enkla ämnesord
Cykelturism
Demokrati
Koppar
Demokratiundervisning

Fraskonstruktioner (adjektivfraser, och-konstruktioner, konstruktioner med prepositioner)
Ekonomisk politik
Romersk rätt
Svensk poesi

Barn och musik
Kungar och härskare
Kyrkan och staten

Barn till missbrukare
Personer med läshinder
Matlagning i mikrovågsugn

Andra typer av ämnesord (geologiska perioder och forntida kulturer, händelser utan formellt namn)
Jura (geologisk period)
Stenåldern
Trattbägarkulturen

Blodiga söndagen, Sankt Petersburg, 1905
Flodvågskatastrofen 2004
Orkanen Katrina 2005

Allmänna underindelningar

Allmänna underindelningar används tillsammans med allmänna ämnesord för att uttrycka en ämnesmässig avgränsning eller aspekt på ämne. De allmänna underindelningarna går att kombinera med vilket allmänt ämnesord som helst, men ska inte användas tillsammans med andra typer av ämnesord.

Lista över allmänna underindelningar Öppnas i nytt fönster.

Ämne / Sammansatt term: Aborter--religiösa aspekter
Ämne / Sammansatt term: Matlagning--ekonomiska aspekter
Ämne / Sammansatt term: Jakt--juridik och lagstiftning

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Använd inte underindelningar som uttrycker en ämnesaspekt som redan finns implicit i huvudordet. Ämnesordet Känslor underindelas t.ex. inte med - psykologiska aspekter, eftersom ämnesområdet för känslor är just psykologi. På samma sätt underindelas inte Gudstjänsten med -religiösa aspekter.

När du använder allmänna underindelningar gäller det att vara uppmärksam på att resultatet verkligen beskriver den ämnesaspekt du önskar. Vissa kombinationer kan till och med vara direkt olämpliga.

Pensionärers ekonomiska levnadsförhållande beskrivs:

Ämne / Allmänt ämnesord: Äldre
Ämne / Allmänt ämnesord: Ekonomi

inte:

Ämne / Sammansatt term: Äldre--ekonomiska aspekter
Denna konstruktion kan tolkas som en löneaspekt på äldre.

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Romers syn på religion beskrivs:

Ämne / Allmänt ämnesord: Romer
Ämne / Allmänt ämnesord: Religion

inte:

Ämne / Sammansatt term: Romer--religiösa aspekter
Denna konstruktion kan tolkas som en religions syn på gruppen romer.

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Antal underindelningar

I de allra flesta fall är det tillåtet att använda en (1) allmän underindelning för att uttrycka en begränsning eller en aspekt av huvudordet i en ämnesordssträng.

Om ett ämne behandlas ur flera olika synvinklar, lägg flera sammansatta termer med samma huvudord.

Ämne / Sammansatt ämnesord : Flygteknik--miljöaspekter
Ämne / Sammansatt ämnesord : Flygteknik--ekonomiska aspekter

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

I särskilda fall är det tillåtet att använda en kombination av två allmänna underindelningar tillsammans med ett huvudord. Dessa särskilda fall är underindelningarna - historia, -forskning, och -metodik.

Ämne / Sammansatt ämnesord : Järnbruk--ekonomiska aspekter--historia
Ämne / Sammansatt ämnesord : Jordbruk--miljöaspekter--forskning

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET