Allmänna ämnesord och underindelningar

Här beskriver och ger vi exempel på vilka ämnesord som utgör allmänna ämnesord. Du kan också läsa om hur under­indelningar används tillsammans med allmänna ämnesord för att uttrycka en ämnesmässig avgränsning eller aspekt på ett ämne.

Allmänna ämnesord

Till typen allmänna ämnesord hör ämnesord för föremål, begrepp, handlingar, egenskaper, geologiska perioder, forntida kulturer och händelser utan formella namn.

En viss typ av händelser beskrivs också med allmänna ämnesord. Dessa händelser ska vara betydande händelser som ägt rum på en särskild plats under en bestämd tid, men som saknar formella namn. Hit räknas till exempel särskilda olyckor, bränder, begravningar, flygplanskapningar, massakrer, krig, revolutioner, slag, ockupationer, invasioner, militära operationer, naturkatastrofer, politiska händelser eller skandaler, upplopp och demonstrationer, belägringar och strejker.

Händelser som har ett formellt namn räknas däremot inte som ämnesord utan beskrivs som Möten (se Möten som ämne).

Enkla ämnesord
Cykelturism
Demokrati
Koppar
Demokratiundervisning

Fraskonstruktioner (adjektivfraser, och-konstruktioner, konstruktioner med prepositioner)
Ekonomisk politik
Romersk rätt
Svensk poesi

Barn och musik
Kungar och härskare
Kyrkan och staten

Barn till författare
Personer med läshinder
Matlagning i mikrovågsugn

Andra typer av ämnesord (geologiska perioder och forntida kulturer, händelser utan formellt namn)
Jura (geologisk period)
Stenåldern
Trattbägarkulturen

Blodiga söndagen, Sankt Petersburg, 1905
Flodvågskatastrofen 2004
Orkanen Katrina 2005

Allmänna underindelningar

Allmänna underindelningar används tillsammans med allmänna ämnesord för att uttrycka en ämnesmässig avgränsning eller aspekt på ämne. De allmänna underindelningarna går att kombinera med vilket allmänt ämnesord som helst, men ska inte användas tillsammans med andra typer av ämnesord.

Exempel 1:
Ämne / Sammansatt term:
Aborter--religiösa aspekter

Exempel 2:
Ämne / Sammansatt term: Matlagning--ekonomiska aspekter

Exempel 3:
Ämne / Sammansatt term: Jakt--juridik och lagstiftning

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris. Länk till annan webbplats.

Då använder du inte underindelningar

Använd inte underindelningar som uttrycker en ämnesaspekt som redan finns implicit i huvudordet. Ämnesordet Känslor underindelas till exempel inte med -psykologiska aspekter, eftersom ämnesområdet för känslor är just psykologi. På samma sätt underindelas inte Gudstjänsten med -religiösa aspekter.

När du använder allmänna underindelningar gäller det att vara uppmärksam på att resultatet verkligen beskriver den ämnesaspekt du önskar. Vissa kombinationer kan till och med vara direkt olämpliga.

Exempel 1:
Pensionärers ekonomiska levnadsförhållande beskrivs:

Ämne / Allmänt ämnesord: Pensionärer
Ämne / Allmänt ämnesord: Ekonomiska förhållanden

inte:

Ämne / Sammansatt term: Pensionärer--ekonomiska aspekter
Denna konstruktion kan tolkas som en löneaspekt på äldre.

Exempel 2:
Romers syn på religion beskrivs:

Ämne / Allmänt ämnesord: Romer--attityder
Ämne / Allmänt ämnesord: Religion

inte:

Ämne / Sammansatt term: Romer--religiösa aspekter
Denna konstruktion kan tolkas som en religions syn på gruppen romer.

Formatet i exemplen är förenklade. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Antal underindelningar

I de allra flesta fall är det tillåtet att använda en (1) allmän underindelning för att uttrycka en begränsning eller en aspekt av huvudordet i en ämnesords­sträng.

Om ett ämne behandlas ur flera olika synvinklar, lägg flera sammansatta termer med samma huvudord.

Ämne / Sammansatt ämnesord: Flygteknik--miljöaspekter
Ämne / Sammansatt ämnesord: Flygteknik--ekonomiska aspekter

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Kombination av två allmänna underindelningar och ett huvudord

I särskilda fall är det tillåtet att använda en kombination av två allmänna underindelningar tillsammans med ett huvudord. Dessa särskilda fall är underindelningarna - historia, -forskning, och -metodik.

Exempel 1:
Ämne / Sammansatt ämnesord:
Järnbruk--ekonomiska aspekter--historia

Exempel 2:
Ämne / Sammansatt ämnesord: Jordbruk--miljöaspekter--forskning

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-16
Publicerad:
2023-10-04