Geografiska ämnesord

Geografiska ämnesord beskriver plats som ämne.

Geografiska ämnesord används för att beskriva namngivna arkeologiska platser, berg, broar, byar, dalar, dammar, floder, fritidsområden, gator, geologiska formationer, grottor, gruvor, hav, havsströmmar, historiska städer, kanaler, kommuner, kvarter, landskap, leder, län, länder, nationalparker, naturvårdsområden, områden och regioner, parker, provinser, reservat, samhällen, sjöar, skogar, slätter, socknar, stadsdelar, stater, städer, sänkor, torg, utdöda städer, vägar, öknar (listan fylls på vid behov).

Geografiska ämnesord i Svenska ämnesord och Libris

Begränsat antal geografiska ämnesord i Libris

Det finns endast ett begränsat antal auktoriserade geografiska ämnesord (geografiska ämnesord som länkbara entiteter) i Libris och dessa utgörs till stor del av ämnesord för enskilda länder. I de flesta fall måste katalogisatören ange de geografiska ämnesorden som lokala entiteter.

Hur ett ämnesord anges som en lokal entitet hittar du information om på sidan Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Nya geografiska ämnesord

Vi skapar nya auktoriserade geografiska ämnesord endast i de fall det är tveksamt hur den geografiska termen eller strängen ska formuleras. Libriskatalogisatörer kan uppmärksamma redaktionen för Svenska ämnesord på sådana fall via formuläret för nya ämnesordsförslag. Anledningen till att inte fler geografiska platser har ämnesord i Svenska ämnesord är begränsade resurser. Redaktionen för Svenska ämnesord har inte möjlighet att auktorisera termer för alla platser som behöver beskrivas i Libris. I framtiden är det tänkt att katalogisatörer i Libris ska kunna använda externa geografisk data för att beskriva geografiska platser (t.ex. GeoNames eller liknande tjänst).

Val av namnform

I de fall en geografisk plats ska anges som en lokal entitet anges och väljs namnform av katalogisatören. Konsultera i första hand Nationalencyklopedin, Sveriges nationalatlas ortregister, Getty Thesaurus of Geographic Names, GeoNames och Library of Congress ämnesordsregister. Kontakta redaktionen för Svenska ämnesord vid tveksamheter, för hjälp med translitterering och för att fastställa namnform för utländska orter.

Föredra alltid en svensk namnform om det finns en sådan. Om det inte finns en svensk form, använd den lokala namnformen.

Exempel 1:
Ämne / Geografiskt ämnesord:
Tjeckien--Prag [inte Praha]

Exempel 2:
Ämne / Geografiskt ämnesord: Danmark--Samsø [inte Samsö]

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

För arkeologiska utgrävningsplatser används ortens klassiska namnform om den är känd. Om bara den moderna namnformen är känd används den. Om bosättning på orten har varit obruten från forntiden fram till våra dagar används platsens nuvarande namnform.

Exempel 1:
Ämne / Sammansatt term:
Syrien--Ebla (övergiven stad)

Exempel 2:
Ämne / Sammansatt term: Turkiet--Troja (övergiven stad)

Exempel 3:
Ämne / Sammansatt term: Spanien--Altamiragrottan

Exempel 4:
Ämne / Sammansatt term: Storbritannien--London [inte Londinium]

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Namnbyte

När ett geografiskt namn ändras utan territoriella förändringar används det nya namnet.

Exempel 1:
Ämne / Geografiskt ämnesord:
Sri Lanka [inte Ceylon]

Exempel 2:
Ämne / Sammansatt term: Ryssland--Sankt Petersburg [inte Leningrad]

Exempel 3:
Ämne / Sammansatt term: Ryssland--Kaliningrad [inte Königsberg]

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

I samband med sammanslagning eller uppdelning av geografiskt område

När ett namnbyte genomförs i samband med sammanslagningar eller uppdelningar av ett geografiskt område kan både den nya och den gamla namnformen användas beroende på innehållet i det verk du indexerar. Är det ett verk som behandlar territoriet både före och efter förändringen, föredra den nya namnformen. Om verket enbart behandlar tiden före sammanslagningen eller uppdelningen, använd det gamla namnet.

Exempel 1:
Ämne / Geografiskt ämnesord:
Tyskland [används för tiden fram till 1949 och för tiden 1991-]

Exempel 2:
Ämne / Geografiskt ämnesord: Västtyskland [används för tiden 1949-1990]

Exempel 3:
Ämne / Geografiskt ämnesord: Östtyskland [används för tiden 1949-1990]

Exempel 4:
Ämne / Geografiskt ämnesord: Papua

Exempel 5:
Ämne / Geografiskt ämnesord: Nya Guinea

Exempel 6:
Ämne / G6ografiskt ämnesord: Papua-Nya Guinea [används för tiden 1973-]

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Nuvarande landtillhörighet som huvudterm

Vid geografisk indelning används alltid platsers och områdens nuvarande landtillhörighet som huvudterm.

Exempel 1:
Ämne / Kronologiskt ämnesord:
1700-talet
Ämne / Sammansatt ämnesord: Befolkningsutveckling--historia
Ämne / Sammansatt ämnesord: Finland--Österbotten

Exempel 2:
Ämne / Allmänt ämnesord:
Medeltiden
Ämne / Sammansatt ämnesord: Sockenbildning--historia
Ämne / Sammansatt ämnesord: Sverige--Skåne

Exempel 3:
Ämne / Allmänt ämnesord:
Medeltiden
Ämne / Sammansatt ämnesord: Judar--historia
Ämne / Sammansatt ämnesord: Frankrike--Alsace

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Historiska namn för historiska riken

För historiska riken där det inte finns någon kontinuitet med ett nutida namn eller territorium används det historiska namnet.

Exempel 1:
Ämne / Geografiskt ämnesord:
Monotapa

Exempel 2:
Ämne / Geografiskt ämnesord: Osmanska riket

Exempel 3:
Ämne / Geografiskt ämnesord: Romerska riket

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Enkla eller sammansatta ämnesord

Geografiska platser kan beskrivas med både enkla och sammansatta geografiska ämnesord. Länder och andra större geografiska områden beskrivs med enkla ämnesord medan mindre områden beskrivs med hjälp av sammansatta ämnesord bestående av geografiskt huvudord med geografiska underindelningar.

Sammansatta geografiska ämnesord

Geografiska underindelningar används för att tillsammans med geografiska huvudord konstruera sammansatta geografiska ämnesord. Geografiska underindelningar får endast användas tillsammans med geografiska ämnesord. Sammansatta geografiska ämnesord används för att beskriva områden eller platser inom ett land eller annat större område. Ett geografiskt huvudord kan kombineras med två eller tre geografiska underindelningar.

Beskrivning av platser utomlands

Sammansatta geografiska ämnesord för platser i andra länder än Sverige kan innehålla två stycken geografiska underindelningar. I en sträng med två underindelningar ska den andra underindelningen alltid beskriva en enhet inom en stad.

Exempel 1:
Ämne / Sammansatt ämnesord:
Förenta staterna--San Francisco

Exempel 2:
Ämne / Sammansatt ämnesord: Förenta staterna--San Francisco--Castro District

Exempel 3:
Ämne / Sammansatt ämnesord: Storbritannien--Skottland

Exempel 4:
Ämne / Sammansatt ämnesord: Storbritannien--Edinburgh

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Beskrivning av platser i Sverige

Sammansatta geografiska ämnesord för platser i Sverige kan innehålla tre stycken geografiska underindelningar. I en sträng med tre underindelningar ska den tredje underindelningen alltid beskriva platser inom städer eller för orter med likalydande namn inom en större geografisk enhet.

Konstruktion av sammansatta geografiska ämnesord för platser i Sverige:

  1. Enbart geografiska ämnesordet Sverige (allmänna framställningar om hela Sverige).
  2. Geografiska ämnesordet Sverige + underindelning för landskap eller annat område, t.ex. län eller stift (för kyrkohistoria) för verk som behandlar ett område mindre än hela Sverige.
  3. Geografiska ämnesordet Sverige + underindelning för landskap + underindelning för ort. Med orter avses städer, kommuner, socknar, byar etc.
  4. För verk om städerna Stockholm och Göteborg används alltid konstruktionen Sverige--Stockholm och Sverige--Göteborg. Dessa orter föregås inte av en landskaps- eller länsbeteckning.

Exempel 1:
Ämne / Sammansatt ämnesord:
Sverige--Småland

Exempel 2:
Ämne / Sammansatt ämnesord:
Sverige--Småland--Vimmerby

Exempel 3:
Ämne / Sammansatt ämnesord: Sverige--Småland--Vimmerby--Storgatan

Exempel 4:
Ämne / Sammansatt ämnesord: Sverige--Småland--Djursdala

Exempel 5:
Ämne / Sammansatt ämnesord: Sverige--Stockholm--Södermalm

Exempel 6:
Ämne / Sammansatt ämnesord: Sverige--Värmland--Arvika--Ås

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Om det finns flera orter med samma namn inom samma landskap läggs även kommunens namn i den geografiska strängen.

Exempel 1:
Ämne / Sammansatt ämnesord:
Sverige--Värmland--Eda--Ås

Exempel 2:
Ämne / Sammansatt ämnesord: Sverige--Värmland--Arvika--Ås

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Enheter i städer

Särskilda stadsdelar, gator, torg och kvarter beskrivs som geografiska ämnesord. Komplettera gärna även med allmänna ämnesord.

Exempel 1:
Titel:
Klostergården och miljonprogrammets diskreta charm
Ämne / Allmänt ämnesord:
Miljonprogrammet
Ämne / Sammansatt ämnesord:
Sverige--Skåne--Lund--Klostergården

Exempel 2:
Titel:
Drottninggatan, Hötorget
Ämne / Allmänt ämnesord: Gator
Ämne / Allmänt ämnesord: Torg
Ämne / Sammansatt ämnesord: Sverige--Stockholm--Drottninggatan
Ämne / Sammansatt ämnesord: Sverige--Stockholm--Hötorget

Exempel 3:
Titel:
Alla var vi små på stadsdelen Marieberg
Ämne / Sammansatt ämnesord:
Sverige--Värmland--Karlstad--Marieberg

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Två eller flera platser

När ett verk behandlar två eller flera geografiska företeelser, gör en ämnesordssträng för varje enskilt begrepp.

Titel: Arbetsstugor i Västerbotten och Norrbotten
Ämne / Sammansatt ämnesord: Sverige--Västerbotten
Ämne / Sammansatt ämnesord: Sverige--Norrbotten

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Ämnesord för företeelser som i sig är begränsade till ett land behöver normalt inte indexeras med ett geografiskt ämnesord för landet. Observera dock att verk som behandlar dessa företeelser ur ett mer begränsat geografiskt perspektiv alltid indexeras med lämpliga geografiska ämnesord för att uttrycka detta. Den geografiska ämnesordssträngen inleds då med ett huvudord för landet.

Titel: Hungerdemonstrationerna i Norrköping i maj 1917
Ämne / Allmänt ämnesord: Hungerkravallerna i Sverige 1917
Ämne / Sammansatt ämnesord: Sverige--Östergötland--Norrköping

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-04
Publicerad:
2023-10-05