Kronologiska ämnesord

Kronologiska ämnesord beskriver tidsepok som ämne. Kronologiska ämnesord används mest inom samhälls­vetenskaperna och de humanistiska ämnena och framför allt inom ämnet historia.

Kronologiska ämnesord används för att uttrycka en tidsaspekt på det ämne som verket behandlar och som inte framgår av något annat använt ämnesord. De kronologiska ämnesorden används bara för framställningar med uttalat historiskt perspektiv och inte för att ange verkets utgivningstid. Ämnesbeskrivningar av historiska verk indexeras ofta med det allmänna ämnesordet Historia eller den allmänna underindelningen - historia. Om framställningen omfattar en längre tidsperiod använder man helst ett vidare kronologiskt ämnesord eller enbart ämnesordet Historia eller den allmänna underindelningen – historia (se vidare Särskilda ämnesområden / Historia.)

Det finns tre olika sätt att ange kronologisk tidsperiod.

Allmänna kronologiska ämnesord

I första hand väljs ett allmänt kronologiskt ämnesord. Dessa ämnesord finns auktoriserade som länkbara entiteter i Libris och listan innehåller bestämda århundraden, decennier, med mera. Vissa vanliga tidsperioder har ospecificerad startpunkt, till exempel före 1500, eller ospecificerad slutpunkt, till exempel 1945-.

De allmänna kronologiska ämnesorden kan användas i kombination med alla typer av ämnesord. I tveksamma fall är det alltid bättre att använda ett allmänt kronologiskt ämnesord än ett ämnesord knutet till ett särskilt lands historia.

Kronologiska ämnesord för decennier används i första hand från och med 1800-talets slut. De kan också användas för tidigare tidsperioder om du bedömer informationen som mycket nödvändig.

Exempel 1:
Titel:
Christopher Plantin's Books of hours : illustration and production
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1500-talet
Ämne / Sammansatt term: Träsnitt--historia
Ämne / Sammansatt term: Tideböcker--historia
Ämne / Sammansatt term: Belgien--Antwerpen

Exempel 2:
Titel:
Smak för frihet : opinionsbildningen i Sverige 1755-1830
Ämne / Kronologiskt ämnesord:
1700-talet
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1800-talet
Ämne / Sammansatt term: Censur--historia
Ämne / Sammansatt term: Opinionsbildning--historia
Ämne / Geografiskt ämnesord: Sverige

Exempel 3:
Titel:
Städtisches Gesundheits- und Fürsorgewesen vor 1800
Ämne / Kronologiskt ämnesord:
Före 1800
Ämne / Sammansatt term: Sjukvård--historia
Ämne / Geografiskt ämnesord: Tyskland

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Kronologiska ämnesord för särskilda länder

Särskilda länders historia kan ha auktoriserade kronologiska ämnesord som används för verk om dessa länder eller företeelser inom dessa länder, förutsatt att verket självt använder sig av denna tidsindelning. Dessa ämnesord finns auktoriserade som länkbara entiteter i Libris.

Flera av de kronologiska ämnesorden för enskilda länder är baserade på LCSH:s kronologiska underindelningar för särskilda länder. I de fall du saknar ett kronologiskt ämnesord för ett särskilt land kan du föreslå en ny term med LCSH:s underindelningar som grund. Om LCSH saknar termer går det bra att använda sig av avdelningarna i DDK:s klassifikationssystem under 930-999 som grund för nya förslag.

Exempel 1:
Titel:
Jämmerdal och fröjdesal : kvinnor i stormaktstidens Sverige
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1611-1718 (stormaktstiden, Sverige)
Ämne / Sammansatt term: Kvinnor--historia
Ämne / Geografiskt ämnesord: Sverige

Exempel 2:
Titel:
Fattigvård i frihetstidens Finland
Ämne / Kronologiskt ämnesord:
1718-1772 (frihetstiden, Finland)
Ämne / Allmänt ämnesord: Fattigvård
Ämne / Geografiskt ämnesord: Finland

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Fritt formulerade kronologiska ämnesord

Om varken allmänna kronologiska ämnesord eller kronologiska ämnesord för särskilda länder ger en rättvisande bild av verkets ämne kan du skapa fritt formulerade kronologiska ämnesord med utgångspunkt i det verk du indexerar. Dessa kronologiska ämnesord är inte auktoriserade. De skapas vid indexeringstillfället och läggs därför in som lokala entiteter i Libris utan uppgift om särskilt ämnesordssystem.

Information om hur du anger ett lokalt ämnesord hittar du på sidan Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Exempel 1:
Titel:
Early modern capitalism : economic and social change in Europe, 1400-1800
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1400-1800
Ämne / Sammansatt term: Kapitalism--historia
Ämne / Sammansatt term: Ekonomisk historia
Ämne / Geografiskt ämnesord: Europa

Exempel 2:
Titel:
Socialismo y anarquismo en Cataluña (1899-1911)
Ämne / Kronologiskt ämnesord:
1899-1911
Ämne / Sammansatt term: Socialism--historia
Ämne / Sammansatt term: Anarkism--historia
Ämne / Sammansatt term: Spanien--Katalonien

Exempel 3:
Titel:
Image and imperialism in the Ottoman revolutionary press, 1908-1911
Ämne / Kronologiskt ämnesord:
1908-1911
Ämne / Sammansatt term: Tidningar--historia
Ämne / Geografiskt ämnesord: Osmanska riket

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-17
Publicerad:
2023-10-04