Historia

Historiska framställningar

För en allmän eller heltäckande historisk framställning av ett ämne, använd antingen det allmänna ämnesordet Historia eller den allmänna underindelningen --historia. Framställningar begränsade till en viss historisk period bör även förses med lämpligt kronologiskt ämnesord.

Titel: Svenska friheten : det fria ordets öden och äventyr i Sverige under 500 år
Ämne / Sammansatt term: Censur--historia
Ämne / Sammansatt term: Tryckfrihet--historia
Ämne / Geografiskt ämnesord: Sverige

Titel: Den svenska domarkulturen : europeiska och nationella förebilder
Ämne / Sammansatt term: Domare--historia
Ämne / Geografiskt ämnesord: Sverige
Ämne / Geografiskt ämnesord: Europa

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

I de fall du vill uttrycka en historisk framställning av en ett verk, person, organisation, släkt, möte eller plats är det inte möjligt att använda den allmänna underindelningen –historia (eftersom agenter inte ska kombineras med ämnesunderindelningar). Använd då i stället det allmänna ämnesordet Historia.

Titel: Söder-tur : Följ med till det försvunna söder öster om Götgatan : 1954-1974
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1950-talet
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1960-talet
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1970-talet
Ämne / Allmänt ämnesord: Historia
Ämne / Sammansatt term: Sverige--Stockholm--Södermalm

Titel: The journey from texts to translations : the origin and development of the Bible
Ämne / Verk: Bibeln
Ämne / Allmänt ämnesord: Historia

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

I kombination med ett allmänt ämnesord som redan innehåller en konstruktion med ordet historia, t.ex. Kyrkohistoria, Ekonomisk historia, Militärhistoria, Socialhistoria och Kulturhistoria blir det överflödigt med ytterligare användning av underindelningen --historia.

Titel: En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1800-talet
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1900-talet
Ämne / Allmänt ämnesord: Ekonomisk historia

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Ämnesordssträngar som redan innehåller en allmän underindelning kan för historiska framställningar vid behov vidareindelas med --historia

Titel: An emotional history of the United States
Ämne / Sammansatt term: Känslor--sociala aspekter--historia

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET