Skönlitteratur för vuxna

Här finns anvisningar för indexering av skönlitteratur för vuxna med ämnesord och genre/formtermer.

Termsamlingar

Skönlitteratur för vuxna indexeras med samma ämnesord som används vid indexering av facklitteratur. I ämnesordsbeskrivningarna (auktoritetsposterna) finns information om termsamlingar knutna till egenskapen Del av termsamling. Denna information är endast av historiskt administrativ karaktär och påverkar inte användningen av ämnesorden. Ämnesord med termsamling Facktermer går bra att använda även för indexering av skönlitteratur.

I Svenska ämnesord finns även ett fåtal ämnesord som endast är tänkta att användas vid indexering av skönlitteratur. Dessa termer är uppmärkta med en allmän anmärkning ”Används endast för skönlitteratur”

Allmänt

Flera av de allmänna principer för ämnesordsindexering som nämns på sidan Principer för ämnesordsindexering kan vara svåra att applicera vid indexering av skönlitteratur. Den redovisning av innehåll som finns hos facklitteraturen (innehållsförteckning, index, systematisk indelning av innehållet) saknas ofta för skönlitteraturen. Nedan redovisas en checklista att använda vid ämnesbeskrivning av skönlitteratur. Punkterna är uppställda i ett förslag till prioritetsordning men enskilda bibliotek eller katalogiseringsprojekt kan naturligtvis välja att prioritera annorlunda eller endast vissa delar av listan.

I checklistans exempel anges utöver ämnesord även genre/formtermer då dessa ofta tangerar ämnesbeskrivningen samt utgör det viktigaste elementet vid beskrivning av skönlitteratur med kontrollerad vokabulär.

1. Ämnen och teman
Om särskilda ämnen eller teman sticker ut beskrivs dessa med allmänna ämnesord eller genre/formtermer. Vanliga ämnen i skönlitteratur kan vara familjer, familjehemligheter, särskilda krig eller dylikt. Större teman kan vara kärlek, förlåtelse, avundsjuka, längtan eller något annat.

Titel: Mitt namn är Lucy Barton
Ämne / Allmänt ämnesord: Mor-dotterrelationer 
Genre/formterm: Familjeskildringar
Genre/formterm: Romaner

Titel: Katt bland duvor
Ämne / Allmänt ämnesord: Internatskolor
Genre/formterm: Deckare
Genre/formterm: Romaner

Titel: På västfronten intet nytt
Ämne / Allmänt ämnesord: Första världskriget 1914-1918
Genre/formterm: Krigsskildringar
Genre/formterm: Romaner

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

2. Personer
I de fall verkliga personer förekommer som ämnen i ett verk beskrivs dessa genom att lägga personnamn till verksbeskrivningen med en ämnesrelation (för val av namnform, se sidan Auktoritetsarbete och agenter).

Titel: Blonde
Ämne / Person: Monroe, Marilyn, 1926-1962
Ämne / Allmänt ämnesord: Filmskådespelare
Ämne / Sammansatt term: Förenta staterna--Hollywood
Genre/formterm: Biografiska skildringar
Genre/formterm: Romaner

Titel: Genom glaset : Swedenborg och Viveca : en psykologi
Ämne / Person: Swedenborg, Emanuel, 1688-1772
Genre/formterm: Thrillers
Genre/formterm: Romaner

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

I de fall fiktiva gestalter förekommer som ämnen i ett verk beskrivs dessa genom att lägga personnamn till verksbeskrivningen med en ämnesrelation (för val av namnform, se sidan Auktoritetsarbete och agenter). För att fiktiva gestalter ska framhävas via ämnesrelationer ska de vara kända sedan tidigare eller vara karaktärer som återkommer i t.ex. en bok- eller tv-serie.

Titel: The House of Silk
Ämne / Person: Holmes, Sherlock, (fiktiv gestalt)
Genre/formterm: Deckare
Genre/formterm: Romaner

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

3. Platser
Lägg geografiska ämnesord för särskilda platser som förekommer som ämnen i skönlitterära verk.

Titel: Mina drömmars stad
Ämne / Sammansatt term: Sverige--Stockholm
Genre/formterm: Romaner

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

4. Tidsepok
Lägg kronologiska ämnesord för en särskild tidsepok som förekommer som ämne i skönlitterära verk. Tidsepoken ska vara framträdande i ämnesskildringen.

Titel: Utvandrarna
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1800-talet
Ämne / Sammansatt term: Sverige--Småland
Genre/formterm: Historiska skildringar
Genre/formterm: Romaner

Titel: Shogun
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1600-talet
Ämne / Allmänt ämnesord: Samurajer
Ämne / Geografiskt ämnesord: Japan
Genre/formterm: Historiska skildringar
Genre/formterm: Äventyrsskildringar
Genre/formterm: Romaner

Titel: Wolf Hall
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1509-1547 (Henrik VIII, Storbritannien)
Ämne / Person: Cromwell, Thomas, 1485?-1540
Ämne / Geografiskt ämnesord: Storbritannien
Genre/formterm: Historiska skildringar
Genre/formterm: Biografiska skildringar
Genre/formterm: Romaner

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

5. Övriga ämnen
Omdu som katalogisatör har kunskap om övriga ämnen som berörs i verket kan du ange ämnesord även för dessa. I de flesta fall görs en sammanfattande beskrivning, men specialbibliotek kan naturligtvis lyfta fram särskilda ämnen om kunskap finns om dessa.

Titel: Bleak House
Ämne / Sammansatt term: Storbritannien--London
Genre/formterm: Romaner
Kommentar: En sammanfattande beskrivning

Titel: Bleak House
Ämne / Allmänt ämnesord: Unga kvinnor
Ämne / Allmänt ämnesord: Utomäktenskapliga barn
Ämne / Allmänt ämnesord: Arvsrätt
Ämne / Allmänt ämnesord: Förmynderskap
Ämne / Sammansatt term: Storbritannien--London
Genre/formterm: Bildningsromaner
Genre/formterm: Romaner
Kommentar: En utökad beskrivning

Titel: The Martian : ensam på Mars
Ämne / Allmänt ämnesord: Astronauter
Ämne / Geografiskt ämnesord: Mars (planet)
Genre/formterm: Science fiction
Genre/formterm: Romaner
Kommentar: En sammanfattande beskrivning

Titel: The Martian : ensam på Mars
Ämne / Allmänt ämnesord: Astronauter
Ämne / Allmänt ämnesord: Överlevnad
Ämne / Allmänt ämnesord: Bemannade rymdfärder
Ämne / Allmänt ämnesord: Rymdstationer
Ämne / Allmänt ämnesord: Växtodling
Ämne / Allmänt ämnesord: Gravitationsslungor
Ämne / Geografiskt ämnesord: Mars (planet)
Genre/formterm: Science fiction
Genre/formterm: Romaner
Kommentar: En utökad beskrivning

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET