Influenser

Influens i betydelsen 'påverkande faktor ofta intellektuell eller dylikt och mer eller mindre indirekt'.

I Svenska ämnesord finns tre olika sätt att uttrycka influenser som ämne:

  • koppla den allmänna underindelningen --influenser till ett allmänt ämnesord
  • det allmänna ämnesordet Influenser
  • en adjektivfras

Influenser som allmän underindelning

Den allmänna underindelningen --influenser används tillsammans med allmänna ämnesord för verk som fokuserar på influenser från något. Den företeelse som influenserna kommer ifrån används som huvudord med --influenser som allmän underindelning. Lägg sedan ytterligare ett ämnesord för den/det som påverkas.

Underindelningen --influenser kan användas tillsammans med termer för enskilda krig och händelser, språk, särskilda riktningar och grupperingar inom de olika konstarterna t.ex. litteratur, musik, film, dans och teater.

Titel: The British monarchy and the French Revolution
Ämne / Sammansatt term: Franska revolutionen 1789-1799 --influenser
Ämne / Geografiskt ämnesord: Storbritannien

Titel: European culture in the Great War : the arts, entertainment, and propaganda, 1914-19
Ämne / Sammansatt ämnesord: Första världskriget 1914-1918--influenser
Ämne / Allmänt ämnesord: Populärkultur
Ämne / Allmänt ämnesord: Intellektuellt liv
Ämne / Geografiskt ämnesord: Europa

Titel: Dada and after : extremist modernism and English literature
Ämne / Sammansatt ämnesord: Dadaism (litteratur)--influenser
Ämne / Sammansatt ämnesord: Engelsk litteratur--historia

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Influenser som allmänt ämnesord

För att beskriva hur personer, organisationer, händelser och verk har influerat andra ämnen, lägg aktuell agent eller verk som ämne i kombination med ämnesordet Influenser.

Titel: Swedenborg and his influence
Ämne / Person: Swedenborg, Emanuel, 1688-1772
Ämne / Allmänt ämnesord: Influenser

Titel: The young Hegelians and Karl Marx
Ämne / Person: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Ämne / Person: Marx, Karl, 1818-1883
Ämne / Allmänt ämnesord: Influenser

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Influenser som adjektivfras

Adjektivfraser med influenser används för verk som diskuterar ett samhälles, ett språks, en kulturs eller en grupps inflytande på ett annat samhälle, ett annat språk, en annan kultur eller en annan grupp. Konstruktionen används för konstnärliga, kulturella, intellektuella, religiösa och filosofiska influenser.

Titel: Echoes of desire
Ämne / Person: Petrarca, Francesco, 1304-1374
Ämne / Sammansatt ämnesord: Engelsk litteratur--historia
Ämne / Allmänt ämnesord: Italienska influenser

Titel: The vision of Rome in late Renaissance France
Ämne / Allmänt ämnesord: Renässansen
Ämne / Allmänt ämnesord: Romerska influenser
Ämne / Geografiskt ämnesord: Frankrike

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Andra exempel är Franska influenser, Bysantinska influenser, Keltiska influenser. Anmäl önskemål om nya konstruktioner till Svenska ämnesord via Föreslå nytt ord. Observera att engelska influenser och tyska influenser inte används i språkliga sammanhang eftersom det finns särskilda ord för detta (Anglicismer, Germanismer).

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET