I Bibeln, i filmen, i heraldiken, i konsten

... i Koranen, i litteraturen, i läromedel, i massmedia, i operan, i pressen, i reklamen, på scenen och på tv.

Ämnesord för motiv i Bibeln, i filmen, i heraldiken, i konsten, i Koranen, i litteraturen, i operan, på scenen och ämnens behandling i läromedel, i pressen, i massmedia, i reklamen och på tv konstrueras på följande sätt.

Allmänna ämnesord

Fraserna i listan kan du lägga till ett redan godkänt ämnesord. De bildar då tillsammans en fras.

 • i Bibeln
 • i filmen
 • i heraldiken
 • i konsten
 • i Koranen
 • i litteraturen
 • i massmedia
 • i operan
 • i pressen
 • i reklamen
 • på scenen
 • på tv

Lägg sedan in den nya konstruktionen i den bibliografiska posten som ett preliminärt ämnesord.

Anmäl frasen till Redaktionen för Svenska ämnesord via formuläret Föreslå ny term.

Redaktionen kommer sedan att auktorisera konstruktionen och införa den som valbart länkbart ämnesord i Svenska ämnesord.

Ämne / Allmänt ämnesord / Benämning: Borgar i konsten (prel/[sigel])

Underindela inte ämnesord konstruerade med dessa fraser vidare med allmänna underindelningar då de redan är väldigt specifika. De går dock bra att kombinera med andra ämnesord.

Ämne / Allmänt ämnesord: Kyskhet i litteraturen
Ämne / Allmänt ämnesord:
Medeltidslitteratur

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Egennamn

För att beskriva en person, organisation, tid, plats eller ett verk som ämne i Bibeln, i filmen, i konsten eller liknande, ange aktuell agent, kronologiskt ämnesord, geografiskt ämnesord eller verk som ämne i kombination med något av följande ämnesord:

 • Motiv i filmen
 • Motiv i konsten
 • Motiv i reklamen
 • Motiv i litteraturen
 • Motiv i massmedia
 • Motiv i läromedel
 • Motiv i heraldiken
 • Motiv i opera
 • Motiv i pressen
 • Bibliska motiv

Exempel 1:
Ämne / Person:
Strindberg, August, 1848-1912
Ämne / Allmänt ämnesord:
Motiv i litteraturen

Exempel 2:
Ämne / Allmänt ämnesord:
Motiv i konsten
Ämne / Sammansatt term: Sverige--Skåne--Malmö

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-26
Publicerad:
2023-10-06