Konst

På denna sida finns anvisningar för ämnesordsindexering av resurser som behandlar olika typer av konst: måleri, skulptur, teckning, grafik, arkitektur, och konsthantverk (praktiskt användbara föremål med ett estetiskt värde, som glas, möbler, textil).

Allmänt

Verk om konst och konstnärer behandlar ofta flera aspekter på konst, till exempel historiska perioder, stilar, teman och motiv. Normalt används därför flera ämnesord.

Ha följande aspekter i åtanke vid indexering:

  • Konstform
  • Nationalitet
  • Etnisk grupp
  • Stil eller riktning
  • Tid
  • Tema och motiv
  • Ägarskap och placering
  • Andra aspekter

Konstform

Använd ett så specifikt ämnesord som möjligt för att uttrycka konstform. Använd ett överordnat ämnesord om verket behandlar fler än tre konstformer och ingen av formerna dominerar.

Ämne / Allmänt ämnesord: Bronsskulpturer

Ämne / Allmänt ämnesord: Karikatyrteckning

Ämne / Allmänt ämnesord: Bonadsmåleri

Nationaliteters och kulturers konst

Nationalitet uttrycks normalt med en adjektivkonstruktion. Om ämnesord för konstform finns men aktuell adjektivkonstruktion för nationalitet saknas kan du föreslå termen via formuläret Föreslå ny term Öppnas i nytt fönster.. För konst av en viss nationalitet som tillkommit utanför ursprungslandet används konstruktioner med adjektivbestämning i kombination med geografiskt ämnesord.

Titel: A history of Russian painting
Ämne / Sammansatt term: Rysk målarkonst--historia

Titel: German-speaking Artists in Parisian Exile
Ämne / Allmänt ämnesord: Tysk konst
Ämne / Sammansatt term: Frankrike--Paris

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Adjektivkonstruktioner används även för verk om konsten i de antika kulturerna. Dessa adjektiv kan både beteckna en kultur och en nationalitet (t.ex. grekisk, romersk och egyptisk).

Titel: En studie av antik grekisk konst
Ämne / Allmänt ämnesord: Grekisk konst
Kommentar: Inte även Antiken

Titel: En studie av grekisk konst under 1900-talet
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1900-talet
Ämne / Sammansatt term: Grekisk konst--historia

Titel: En studie av den antika grekiska konstens spridning i Italien
Ämne / Allmänt ämnesord: Grekisk konst
Ämne / Geografiskt ämnesord: Italien

Titel: En studie av mottagandet i Frankrike av grekisk konst från 1900-talet
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1900-talet
Ämne / Sammansatt term: Grekisk konst--mottagande--historia
Ämne / Geografiskt ämnesord: Frankrike

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Ämnesorden för de antika kulturerna kan underindelas geografiskt vid behov av ytterligare geografisk precisering.

Titel: The Parthenon and its sculptures
Ämne / Allmänt ämnesord: Grekisk skulptur
Ämne / Sammansatt term: Grekland--Athen

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Etniska gruppers konst

För konst av etniska grupper som inte är entydigt knutna till ett geografiskt område där de utgör den dominerande befolkningen uttrycks den etniska tillhörigheten med en adjektivbestämning. Om ämnesord för konstform finns men aktuell adjektivkonstruktion för etnicitet saknas kan du föreslå termen via formuläret Föreslå ny term Öppnas i nytt fönster.. Geografiskt ämnesord används inte när platsen där konsten kommit till sammanfaller med den etniska gruppens utbredningsområde.

Titel: Ett judiskt Europa : kring uppkomsten av en modern arkitektur 1830-1930
Ämne / Allmänt ämnesord: Judisk arkitektur
Ämne / Geografiskt ämnesord: Europa

Titel: Satyrs in Etruria : a study of a theme on Etruscan black-figure vases
Ämne / Allmänt ämnesord: Etruskiska vaser

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Konstnärliga stilar och riktningar

Uttryck vilken stil eller riktning konsten tillhör. Många stilar och riktningar är i sig begränsade till en viss tidsperiod. I dessa fall är det inte nödvändigt att använda kronologiska ämnesord. Geografiska ämnesord kan användas vid behov. Stil och riktning kan uttryckas på två sätt:

1. Vissa stilar uttrycks genom att ämnesord inom konstområdet kompletteras med bestämningar som anger stilen: barock-, buddhistisk(a), gotisk(a), gustaviansk(a), hinduistisk(a), islamisk(a), kristen/kristna, rokoko-, romansk(a). (Listan utökas vid behov).

Ämne / Allmänt ämnesord: Romansk skulptur

Ämne / Allmänt ämnesord: Gotiska katedraler

Förleden Barock- och Rokoko- skiljer sig från övriga stilangivelser genom att de inte konstrueras med adjektiv. Dessa förled läggs direkt till ämnesordet. Vissa konstruktioner låter sig inte göras med dessa förled. Använd i dessa fall en överordnad term med förledet tillsammans med det specifika ämnesordet:

Titel: The baroque ceiling paintings in the churches of Rome
Ämne / Allmänt ämnesord: Barockkyrkor
Ämne / Sammansatt term: Takmåleri--historia
Ämne / Sammansatt term: Italien--Rom
Kommentar: Inte Barocktakmåleri

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

2. Riktningar och andra stilar uttrycks med enkla ämnesord eller med fraser.

Titel: Symbolismen i dansk konst
Ämne / Allmänt ämnesord: Symbolism (konst)
Ämne / Allmänt ämnesord: Dansk konst

Titel: Titel: Impression : painting quickly in France
Ämne / Allmänt ämnesord:
Impressionism
Ämne / Allmänt ämnesord:
Fransk konst

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Konst och ämnesord för tidsperioder

Den historiska perioden uttrycks normalt med kronologiska ämnesord (enstaka tidsperioder är dock auktoriserade som allmänna ämnesord). De kronologiska ämnesorden hämtas antingen från listan över allmänna kronologiska ämnesord och länkas då in i beskrivningarna eller så formuleras de fritt och läggs då in i katalogiseringsverktyget som lokala entiteter.

Tänk på att vissa ämnen i sig är begränsade till en viss period och att en kombination med kronologiska ämnesord då inte är nödvändig.

Titel: 19th century Australian and American landscapes
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1800-talet
Ämne / Allmänt ämnesord: Amerikanskt landskapsmåleri
Ämne / Allmänt ämnesord: Australiskt landskapsmåleri

Titel: Titel: Sagan om ringen : fynd i Halland av unik medeltida guldring med trollformel
Ämne / Allmänt ämnesord:
Medeltiden
Ämne / Allmänt ämnesord:
Ringar

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Teman och motiv i konsten

För verk som behandlar ett särskilt tema eller ett motiv i konsten används ämnesord som följer mönstret [...] i konsten. Om en term saknas förslås denna som nytt ämnesord via formuläret på sidan Föreslå ny term Öppnas i nytt fönster..

Titel: The paper zoo : 500 years of animals in art
Ämne / Allmänt ämnesord: Djur i konsten

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Vid behov av att ange en särskild konstform anges denna som separat kompletterande ämnesord.

Titel: Himlens fröjd eller helvetets fasa : perspektiv på västsvenska kyrkomålningar
Ämne / Allmänt ämnesord: Yttersta domen i konsten
Ämne / Sammansatt term: Svenskt kyrkomåleri--historia

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

För verk som behandlar personer, organisationer, verk eller orter i konsten anges dessa som ämnen i beskrivningen (för föredragen namnform, se anvisningar under Auktoritetsarbete och agenter) i kombination med det allmänna ämnesordet Motiv i konsten.

Titel: Stockholm på krita
Ämne / Allmänt ämnesord: Motiv i konsten
Ämne / Sammansatt term: Sverige--Stockholm

Titel: Bilden av Maria Magdalena
Ämne / Person: Maria Magdalena, helgon
Ämne / Allmänt ämnesord: Motiv i konsten

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Konstens ägarskap och placering

Ämnesord för ägarskap och placering används bara när ägarskapet och placeringen av konsten är ett uttalat tema i verket och klart framgår.

Museer och samlingar

För verk om konst som ägs av eller permanent är placerad på ett museum eller ett galleri läggs dessa organisationer in som ämnesrelationer i beskrivningen.

Titel: Masterworks from Munich : sixteenth- to eighteenth-century paintings from the Alte Pinakothek
Ämne / Organisation: Alte Pinakothek
Ämne / Allmänt ämnesord: Renässansmåleri

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Om verket behandlar en särskild samling beskrivs denna med en kombination av namnet på den organisation som äger samlingen och ämnesordet Konstsamlingar.

Titel: Konst på Södersjukhuset
Ämne / Organisation: Södersjukhuset
Ämne / Allmänt ämnesord: Konstsamlingar

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Om konsten ägs av en institution och ställs ut på en annan läggs den ägande institutionen in som organisation med en ämnesrelation i beskrivningen. Den utställande institutionen tas inte med i ämnesbeskrivningen.

Om verket behandlar en samling av en särskilt konstform används ett allmänt ämnesord för konstformen och ämnesordet Konstsamlingar.

Titel: Silver for entertaining : the Ickworth collection
Ämne / Organisation: Ickworth House
Ämne / Allmänt ämnesord: Silversmide
Ämne / Allmänt ämnesord: Konstsamlingar

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Personer och släkter

För verk om konstsamlingar som byggts upp av en person eller en släkt används ämnesord för personen och ämnesordet Konstsamlingar eller andra ämnesord för samlingar, t.ex. - Affischsamlingar. Om samlingen innehåller en särskild konstform används ämnesord för konstformen och ämnesordet Privata samlingar:

Titel: Peggy Guggenheims samling
Ämne / Person:
Guggenheim, Peggy,d 1898-1979
Ämne / Allmänt ämnesord:
Konstsamlingar

Titel: Dreaming of Chanel : a wardrobe full of stories
Ämne / Person: Darnell, Doris Hastings,1916-
Ämne / Allmänt ämnesord: Kvinnokläder
Ämne / Allmänt ämnesord: Privata samlingar

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Om en persons eller en familjs konstsamling donerats eller testamenterats till ett museum, bibliotek eller någon annan institution läggs institutionen in i beskrivningen som en organisation med ämnesrelation.

Lägg inte geografiska ämnesord för att uttrycka konstverkens nuvarande placering.

Titel: Spansk målarkonst på Louvren
Ämne / Organisation:
Musée du Louvre. Département des peintures
Ämne / Allmänt ämnesord:
Spansk målarkonst

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Andra ämnesord inom ämnesområdet konst

Använd vid behov andra typer av ämnesord för att uttrycka verkets ämne.

Titel: American art : a cultural history
Ämne / Sammansatt term:
Konst och samhälle--historia
Ämne / Sammansatt term:
Amerikansk konst--historia

Titel: Den svenska smaken : konstkritik och konstteori från barock till romantik
Ämne / Sammansatt term:
Smak (estetik)--historia
Ämne / Sammansatt term:
Svensk konst--historia
Ämne / Sammansatt term: Konstteori--historia
Ämne / Sammansatt term: Konst och samhälle--historia

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Verk om en konstnär eller en konstnärs verk

För verk om en konstnär eller en konstnärs verk läggs namn på person som en ämnesrelation. Länka till redan existerande entitet för personnamnet om en sådan finns eller lägg in personnamnet som en lokal entitet. För information om föredragen namnform för personer se Auktoritetsarbete och agenter Öppnas i nytt fönster.. Samma namnform används vid ämnesindexering som vid katalogisering.

Konstnären bör inte läggas som ämne i de fall verket endast innehåller illustrationer av konstnären och inte behandlar konstnären eller konstnärens verk som ämne. Komplettera vid behov med ämnesord för att uttrycka konstform, nationalitet, etnisk grupp, stil eller riktning, teman och motiv, ägarskap och placering enligt anvisningarna ovan. För biografiska eller kritiska verk, se anvisningar under Personer som ämne.

För verk som behandlar en konstnärs verk ur en särskild aspekt används allmänna ämnesord för att uttrycka aspekten eller området. För allmänna kritiska verk om en konstnär används endast genre/formtermen Analys och tolkning. Se vidare anvisningar under Kritiska verk.

Titel: The glory of Van Gogh : an anthropology of admiration
Ämne / Person: Gogh, Vincent van, 1853-1890
Ämne / Sammansatt term:
Konstreception

Titel: Van Gogh paintings : the masterpieces
Ämne / Person: Gogh, Vincent van, 1853-1890
Genre/formterm:
Analys och tolkning

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Verk om ett särskilt konstverk

För verk om särskilda konstverk (där skaparen är känd eller är anonym) läggs det föredragna namnet på verket som en ämnesrelation. För anvisningar för föredragen namnform se Konstruktion av sökingångar för verk och uttryck.

Fotografi och bildverk

1. För verk om olika typer av fotografi och fotografiska tekniker används ämnesord för dessa fotografityper och tekniker. Ämnesorden kompletteras vid behov med allmänna underindelningar och genre/formtermer.

Titel: Naturfotografering
Ämne / Allmänt ämnesord: Naturfotografi
Genre/formterm:
Handböcker, manualer, etc.

Titel: The daguerreotype : nineteenth-century technology and modern science
Ämne / Sammansatt term: Daguerreotypi--historia

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

För verk om fotografi som konst, använd det allmänna ämnesordet Fotokonst.

Titel: Det ljusa rummet : tankar om fotografiet
Ämne / Allmänt ämnesord: Fotokonst

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

2. För verk som till mer än hälften består av fotografier (t.ex. reproduktioner av fotografier) används allmänna ämnesord för bildernas motiv och/eller tema tillsammans genre/formtermen Fotoböcker. Är bilderna reproduktioner av fotografier används även allmänna ämnesord för att beskriva vilken typ av fotografier det handlar om, t.ex. Flygfotografi, eller Fotografi om ett mer specifikt ämnesord saknas.

Titel: Chanel : collections and creations
Ämne / Allmänt ämnesord: Modedesign
Ämne / Allmänt ämnesord: Fotografi
Genre/formterm: Fotoböcker

Titel: Vida vyer : flygfoto över Gävle och Sandviken
Ämne / Allmänt ämnesord: Flygfotografi
Ämne / Sammansatt term: Sverige--Gästrikland--Gävle
Ämne / Sammansatt term: Sverige--Gästrikland--Sandviken
Genre/formterm: Fotoböcker

Titel: Kattliv : en fotografisk hyllning
Ämne / Allmänt ämnesord: Katter
Ämne / Allmänt ämnesord: Djurfotografi
Genre/formterm: Fotoböcker

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

För verk som skildrar en enskild konstnärs fotografier läggs konstnärens namn in i beskrivningen med en ämnesrelation i kombination med genre/formtermen Fotoböcker.

Titel: Bilder dagbok
Ämne / Person: Hirsch, Walter, 1935-2012 
Ämne / Allmänt ämnesord: Fotografi
Genre/formterm: Fotoböcker

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

I de fall särskilda motiv, teman eller fotografityper anses viktiga kan dessa synliggöras med hjälp av allmänna ämnesord.

Titel: Flowers
Ämne / Person: Mapplethorpe, Robert, 1946-1989
Ämne / Allmänt ämnesord: Växtfotografi
Ämne / Allmänt ämnesord: Blommor
Genre/formterm: Fotoböcker

Titel: La residence
Ämne / Person: Engström, Jan Henrik, 1969-
Ämne / Allmänt ämnesord: Fotografi
Ämne / Sammansatt term: Belgien--Bryssel
Genre/formterm: Fotoböcker

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Observera att vid beskrivning av bilders motiv/innehåll/teman bör tolkningar av dessa göras med viss återhållsamhet. Försök att välja ämnesord som objektivt beskriver bildernas motiv/ innehåll/teman. I vissa fall kan det dock vara lämpligt att använda ämnesord för teman och innehåll som inte är explicit uttalade i verket om dessa är allmänt kända.

Ämnesord för särskilda tekniker och genrer ska bara användas för verk som har som ett uttalat syfte att presentera en teknik eller genre.

Titel: Clowns
Ämne / Person: Sherman, Cindy, 1954-
Ämne / Allmänt ämnesord: Clowner
Ämne / Allmänt ämnesord: Fotografi
Genre/formterm: Fotoböcker
Kommentar: Inte även Iscensatt fotografi

Titel: Constructed realities : the art of staged photography
Ämne / Allmänt ämnesord: Iscensatt fotografi
Genre/formterm: Fotoböcker

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Titel: Båtar utanför en hamn
Ämne / Allmänt ämnesord: Båtar
Genre/formterm: Bilder
Genre/formterm: Fotografier

Formatet i exemplet är förenklat. Alla ämnesord som anges är konstruerade som Svenska ämnesord och genre/formtermer som TGM-termer. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET