Monument och liknande

Här beskriver och exemplifierar vi hur du anger ämnesord för monument, murar och andra liknande byggnadsverk.

Format i Libris

Monument, murar och andra liknande byggnadsverk formuleras som allmänna ämnesord.

Om det saknas en länkad entitet för företeelsen går det bra att föreslå ett nytt ämnesord via formuläret Föreslå ny term.

Komplettera gärna ämnesbeskrivningen med geografiska ämnesord för plats.

Exempel 1:
Titel:
Visby stadsmur : en kulturhistorisk vandring i en del av världsarvet
Ämne / Allmänt ämnesord: Visby ringmur
Ämne / Allmänt ämnesord: Ringmurar
Ämne / Sammansatt term: Sverige--Gotland--Visby

Exempel 2:
Titel:
The spoils of Jerusalem on the Arch of Titus
Ämne / Organisation: Jerusalems tempel
Ämne / Allmänt ämnesord: Titusbågen
Ämne / Sammansatt term: Italien--Rom

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris för ämnesord och genre/formtermer.

Kinesiska muren betraktas som ett geografiskt ämnesord då det även är en gränslinje. Vid tveksamhet konsultera Library of Congress Alphabetical list of ambiguous headings. Länk till annan webbplats..

Titel: The Great Wall of China from history to myt
Ämne / Geografiskt ämnesord: Kinesiska muren

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-17
Publicerad:
2023-10-06