Arkeologi

På denna sida finns anvisningar för ämnesordsindexering av resurser inom ämnesområdet arkeologi.

Allmänt

För arkeologiska verk används en lämplig kombination av följande ämnesord för att uttrycka de aspekter som är viktiga i verket:

  • Kronologiskt ämnesord
  • Allmänt ämnesord för fornlämningar, typ av fornlämningar eller andra teman
  • Allmänt ämnesord för folk eller kultur
  • Det allmänna ämnesordet Utgrävningar
  • Allmänt ämnesord för särskilda arkeologiska metoder eller liknande
  • Geografiskt ämnesord för utgrävningsplats eller plats för fornlämningar

Observera att ämnesordet Arkeologi och sammansättningar med -arkeologi (till exempel Medeltidsarkeologi och Marinarkeologi) endast används för verk om disciplinerna och forskningsinriktningarna.

Titel: Maritime archaeology : a reader of substantive and theoretical contributions
Ämne / Allmänt ämnesord: Marinarkeologi

Titel: Ancient shipwrecks of the Mediterranean & the Roman provinces
Ämne / Allmänt ämnesord: Vrak
Ämne / Allmänt ämnesord: Fornlämningar
Ämne / Allmänt ämnesord: Utgrävningar
Ämne / Geografiskt ämnesord: Medelhavsländerna

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Ämnesord för typer av fornlämningar

Om verket behandlar en särskild typ av fornlämning eller andra särskilda teman, uttryck dessa med allmänna ämnesord. Använd geografiska och kronologiska ämnesord vid behov.

Titel: Thymiateria etruschi in bronzo 
Ämne / Allmänt ämnesord: Etruskiska ljusstakar 
Ämne / Sammansatt term: Europa--Etrurien

Titel: Hällmålningar i Värmland
Ämne / Allmänt ämnesord: Hällmålningar
Ämne / Sammansatt term: Sverige--Värmland

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Tidsperiod

Om verket behandlar en särskild tidsperiod, framhäv denna med ett eller flera kronologiska ämnesord. Man kan använda ämnesord för upp till tre tidsperioder. Om verket behandlar fler än tre tidsperioder kan ett överordnat begrepp användas, till exempel Forntiden. Vissa tidsperioder är gjorda som allmänna ämnesord, till exempel Stenåldern, Forntiden, Antiken med flera. Tidsperiod kan behöva kompletteras med geografiska ämnesord.

Titel: Stone age sailors : paleolithic seafaring in the Mediterranean
Ämne / Allmänt ämnesord: Paleolitisk tid
Ämne / Allmänt ämnesord: Navigation
Ämne / Allmänt ämnesord: Fornlämningar
Ämne / Geografiskt ämnesord:
Medelhavsländerna

Titel: Iron Age coinage and ritual practices
Ämne / Allmänt ämnesord: Järnåldern
Ämne / Allmänt ämnesord: Myntfynd
Ämne / Allmänt ämnesord: Utgrävningar
Ämne / Geografiskt ämnesord: Europa

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Folk och kultur

Om verket behandlar ett särskilt folk eller en särskild kultur, uttryck detta med allmänna ämnesord. Använd ämnesord för upp till tre folk eller kulturer.

Titel: Etrusker : historien om ett främmande folk
Ämne / Allmänt ämnesord: Etrusker

Titel: The early Neolithic funnel-beaker culture in South-west Scania, Sweden
Ämne / Allmänt ämnesord: Trattbägarkulturen
Ämne / Allmänt ämnesord: Fornlämningar
Ämne / Sammansatt term: Sverige--Skåne

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Ämnesord för folkgrupp används inte för verk där det geografiska ämnesordet sammanfaller med folkgruppens huvudsakliga utbredningsområde.

Titel: Egyptiernas hemligheter
Ämne / Allmänt ämnesord: Egyptiska fornlämningar
Kommentar: Inte även Egyptier

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Det finns särskilda ämnesord för vissa kulturers fornlämningar: Antika fornlämningar, Feniciska fornlämningar, Grekiska fornlämningar, Keltiska fornlämningar, Kristna fornlämningar, Romerska fornlämningar och Slaviska fornlämningar. Använd dessa ämnesord både för allmänna verk om fornlämningar från den aktuella kulturen och för verk om fornlämningar från en viss kultur i ett särskilt område. I det senare fallet preciseras området med ett geografiskt ämnesord.

Titel: Roman Spain
Ämne / Allmänt ämnesord: Romerska fornlämningar
Ämne / Geografiskt ämnesord: Spanien

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Ämnesorden Grekiska fornlämningar används inte för fornlämningar i det område som motsvaras av dagens Grekland. För sådana används konstruktionen Fornlämningar i kombination med geografiskt ämnesord för särskild plats.

Titel: Sicily : an archaeological guide
Ämne / Allmänt ämnesord: Grekiska fornlämningar
Ämne / Sammansatt term: Italien--Sicilien

Titel: The archaeology of Athens 
Ämne / Allmänt ämnesord: Fornlämningar
Ämne / Allmänt ämnesord: Utgrävningar
Ämne / Allmänt ämnesord: Historiska platser
Ämne / Sammansatt term: Grekland--Athen

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Ämnesordet Romerska fornlämningar används inte för verk om fornlämningar i staden Rom. För sådana verk används konstruktionen Fornlämningar i kombination med det geografiska sammansatta ämnesordet Italien—Rom.

Titel: Roman Britain and where to find it
Ämne / Allmänt ämnesord: Utgrävningar
Ämne / Allmänt ämnesord: Romerska fornlämningar
Ämne / Geografiskt ämnesord: Storbritannien

Titel: Ancient Rome : the archaeology of the Eternal City
Ämne / Allmänt ämnesord: Fornlämningar
Ämne / Allmänt ämnesord: Utgrävningar
Ämne / Allmänt ämnesord: Historiska platser
Ämne / Geografiskt ämnesord: Italien--Rom

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

För övriga kulturers fornlämningar, använd geografiskt ämnesord eller ämnesord för folket eller kulturen i kombinationen med ämnesordet Fornlämningar.

Utgrävningar

Om verket behandlar själva utgrävningarna, använd ämnesordet Utgrävningar i kombination med geografiskt ämnesord. Behandlas en särskild teknik eller metod, använd ämnesord för de särskilda teknikerna och metoderna.

Fornlämningar från särskild plats

För verk om fornlämningar från en särskild plats, använd det allmänna ämnesordet Fornlämningar i kombination med geografiska ämnesord. Specificera särskild typ av fornlämning om det går.

Välj i första hand nu existerande områden som geografiska ämnesord. Men ämnesordet Fornlämningar kan vid behov också användas för historiska områden. Använd däremot inte ämnesordet Fornlämningar tillsammans med ämnesord för utdöda städer.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET