Organisationer som ämne

Med organisation menas organisationer eller en grupp personer som identifieras genom ett distinkt namn och som uppträder eller skulle kunna uppträda som en enhet.

Exempel:

 • allmänna och privata organisationer
 • föreningar
 • sällskap
 • institutioner
 • offentliga myndigheter
 • kyrkor
 • affärsdrivande företag och grupper
 • musikgrupper
 • tidningar
 • byggnader
 • järnvägar

I Libris behandlas vissa organisationer som jurisdiktioner. Exempel på jurisdiktioner är Socialstyrelsen och Jordbruksdepartementet. För jurisdiktioner som ämne, följ dessa anvisningar för organisationer som ämne och komplettera med anvisningarna för Jurisdiktioner under Auktoritetsarbete och agenter.

Format i Libris

För att lägga till organisation som ämne i Libris katalogisering:

 1. Utgå från egenskapen Ämne under Instans av verk.
 2. Sök fram och länka till agenten för den aktuella organisationen.
 3. Om det saknas agent för den aktuella organisationen kan du skapa en ny agent eller ange organisationen som en lokal entitet. Riktlinjer för när man skapar nya agenter finns under Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris Länk till annan webbplats.. Anvisningar för namnformer finns under Organisationer. Använd samma namnform vid ämnesindexering som vid katalogisering.

Ämne / Organisation: Svenska kyrkan
Ämne / Organisation: Europeiska unionen
Ämne / Organisation: Volvo
Ämne / Organisation: Vasa (regalskepp)
Ämne / Organisation: Mårbacka
Ämne / Organisation: Söderbergsällskapet
Ämne / Organisation: Dagens nyheter

Särskilda organisationer

För verk om särskilda organisationer, ange:

 • organisationen som ämne
 • allmänt ämnesord som beskriver organisationens verksamhet
 • geografisk plats, om du bedömer att det är väsentligt

Titel: En tegelstens historia
Ämne / Organisation: Almviks tegelbruk
Ämne / Sammansatt term: Tegelbruk--historia
Ämne / Sammansatt term: Sverige--Småland--Almvik

Titel: Industrihistoria genom sekel : boken om Göteneds snickerifabrik
Ämne / Organisation: Göteneds snickerifabrik
Ämne / Sammansatt term: Snickerifabriker--historia
Ämne / Sammansatt term: Sverige--Västergötland--Götene

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Särskilda idrottsföreningar

För verk om särskilda idrottsföreningar, ange:

 • organisationen (föreningen) som ämne
 • allmänt ämnesord för sporten
  Föreningar som bedriver flera sporter beskrivs med ämnesordet Idrott. 

Ange inte typ av förening som allmänt ämnesord.

Titel: Karlstad golfklubbs historia
Ämne / Organisation: Karlstad golfklubb
Ämne / Sammansatt term: Golf--historia
Ämne / Sammansatt term: Sverige--Värmland--Karlstad

Titel: Båtskärsnäs idrottsförening 1926-1996
Ämne / Organisation: Båtskärsnäs idrottsförening
Ämne / Sammansatt term: Idrott--historia
Ämne / Sammansatt term: Sverige--Norrbotten--Båtskärsnäs

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET