Protokoll och utskick

Här publiceras utskick och mötesprotokoll från de ämnesordsmöten där nya termer och ändringar bestäms.

Ämnesordsförslag och ämnesordsmöten

Vi redovisar förslag på nya termer eller ändringar av befintliga termer via ämnesordsförslag som skickas ut på remiss till intresserade Librisbibliotek. Remisstiden är vanligtvis en vecka. Redaktionen för Svenska ämnesord går därefter igenom inkomna synpunkter och fattar beslut om vilka nya termer och ändringar som ska införas. Beslut om nya termer och ändringar redovisas i ämnesordsprotokoll.

Anmäl intresse för att ta emot utskick av förslag och ämnesordsprotokoll till Redaktionen för Svenska ämnesord på adress amnesord(a)kb.se

Ämnesordsprotokoll och utskick

För äldre protokoll, kontakta Redaktionen för Svenska ämnesord.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET