Läromedel

Här finns instruktioner för hur resurser för lärande och undervisning ämnesindexeras.

Det allmänna ämnesordet Läromedel används både för allmänna verk om läromedel och skolböcker och för verk om läromedel och skolböcker inom särskilda ämnesområden.

Titel: Science textbooks of the 19th century
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1800-talet
Ämne / Allmänt ämnesord: Naturvetenskap
Ämne / Sammansatt term: Läromedel--historia

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Librisöppnas i nytt fönster.

För resurser som själva någon typ av instruktions- och undervisningsmaterial används någon av genre/formtermerna i hierarkin under Instruktions- och undervisningsmaterial. Här återfinns bland annat termer såsom Läromedel, Handböcker, manualer, etc., Kursmaterial med flera.

Titel: Hej, matematik
Ämne / Allmänt ämnesord: Matematik
Genre/formterm: Läromedel

Titel: Fixa bilen med Bosse bildoktorn
Ämne / Allmänt ämnesord: Bilmekanik
Genre/formterm: Handböcker, manualer, etc.

Titel: Nu ska vi läsa
Genre/formterm: Läseböcker

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord och/eller Svenska ämnesord genre/form. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Librisöppnas i nytt fönster.

Målgruppöppnas i nytt fönster för läromedlet anges inte som ämnesord utan i egenskapen Målgrupp under Instans av verk.

...i läromedel

Konstruktionen [ämne] i läromedel används för verk om hur ämnen och företeelser behandlas i läromedel. Konstruktionen används inte för själva läromedlet inom särskilda skolämnen. Då används genre/formtermen Läromedel.

Frasen … i läromedel läggs till ett allmänt ämnesord som redan är godkänt. Den nya konstruktionen föreslås sedan som ett nytt ämnesord via formuläret på sidan Föreslå nytt ämnesord och läggs in som ett preliminärt ämnesord i den bibliografiska beskrivningen. Ämnesord konstruerade på detta sätt underindelas inte vidare med allmänna underindelningar då de redan är väldigt specifika. De går dock bra att kombinera med andra ämnesord.

Titel: Racism in textbooks
Ämne / Allmänt ämnesord: Rasism i läromedel

Titel: The treatment of religion in social studies textbooks
Ämne / Allmänt ämnesord: Religion i läromedel
Ämne / Allmänt ämnesord: Samhällsvetenskap

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord och/eller Svenska ämnesord genre/form. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Librisöppnas i nytt fönster.

För verk som behandlar personer, organisationer, verk eller platser i läromedel läggs aktuell agent eller verk som ämne i kombination med ämnesordet Motiv i läromedel.

Titel: Afrika i de svenska skolböckerna
Ämne / Allmänt ämnesord: Motiv i läromedel
Ämne / Geografiskt ämnesord:
Afrika

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord och/eller Svenska ämnesord genre/form. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Librisöppnas i nytt fönster.

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET