Målgrupp

Målgrupp (RDA 7.7) anger den kategori av användare som verkets innehåll är avsett för.

I vissa fall ska du komplettera Målgrupp med en Målgruppsanmärkning.

Obligatoriskt

Det är obligatoriskt att ange målgrupp för:

 • Barn- och ungdomslitteratur
 • Skolböcker.

Källa: Hämta uppgiften från valfri källa.

 1. Målgrupp

  Under Instans av / Verk, lägg till Målgrupp. Du ska sedan bara använda något av följande:

  För barn- eller ungdomslitteratur, länka till:
  Barn och ungdom (0-16 år) - Kod: j

  För en skolbok, länka till:
  Barn (ca 10-12 år / Läromedel) - Kod: c

  Barn- och ungdomslitteratur - exempel

  Länka till: Barn och ungdom (0-16 år) - Kod: j.

  Skolbok - exempel

  Länka till: Barn (ca 10-12 år / Läromedel) - Kod: c.

  Det finns en historisk förklaring till varför vi bara använder dessa två koder men det är inget du behöver tänka på. Länka till de rekommenderade termerna som i exemplen.

  Använd inte koden Barn (ca 10-12 år / Läromedel) - Kod: c för att uttrycka att boken vänder sig till barn, ca 10-12 år. För att beskriva att boken vänder sig till barn, använd Barn och ungdom (0-16 år) - Kod: j.

  Dessa normalvärden för skolböcker och barnböcker :

  • Barn och ungdom (0-16 år) - Kod: j
  • Barn (ca 10-12 år) / Läromedel - Kod: c

  har använts en längre tid i Libris. Bakgrunden är att man vid övergången till MARC21 valde att använda sig av endast en kod för skolböcker och en kod för barn- och ungdomslitteratur, inte alla olika koder som fanns tillgängliga i MARC21 för att särskilja olika åldersgrupper. Man valde då koderna c och j. När vi idag ser koderna i klartext kan denna praxis tyckas felaktig. Alla barn- och ungdomsböcker vänder sig inte till hela gruppen 0-16 år. Alla skolböcker från skolstart till och med gymnasiet vänder sig inte till åldersgruppen 10-12 år. Kodningen av skolböcker och barn- och ungdomslitteratur kan komma att förändras. Tills vidare: följ praxis att länka till de rekommenderade termerna.

 2. Målgruppsanmärkning

  Ofta finns det en tydligare beskrivning av målgruppen i resursen, särskilt för skolböcker. Då kan du ange den i en Målgruppsanmärkning. För att lägga till Målgruppsanmärkning, gör så här:

  • Lägg tlil Målgrupp under Instans av / Verk. (Om Målgrupp redan finns och du har länkat till en term där, lägg ändå till en egenskap Målgrupp till.) Skapa därefter Målgrupp som lokal entitet. Lägg till Benämning. Skriv in anmärkningen under Benämning. Citera gärna anmärkningen precis som den står i resursen.

  Du hittar fler exempel på målgruppsanmärkningar på sidan Skolböcker.

Målgrupp och Målgruppsanmärkning i Libris format

Målgrupp:

Instans av / Verk:

 • Målgrupp [länka]

MARC21

 • 008/22

Målgruppsanmärkning:

Instans av / Verk:

 • Målgrupp / Målgrupp / Benämning

MARC21

 • 521 #a

Målgrupp och Målgruppsanmärkning - Exempel

Exempel 1. Skolbok:

Instans av / Verk:
Målgrupp: Barn (ca 10-12 år / Läromedel) - Kod: c [länka]
Målgrupp / Målgrupp / Benämning: För årskurs 1


Exempel 2. Barn- och ungdomslitteratur:

Instans av / Verk:
Målgrupp: Barn och ungdom (0-16 år) - Kod: j [länka]

Normalvärde för barn- och ungdomslitteratur.

Exempel 3. Film:

Instans av / Verk:
Målgrupp: Barn och ungdom (0-16 år) - Kod: j
Målgrupp / Målgrupp / Benämning: Från 7 år

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-08
Publicerad:
2024-02-05