Relationer till ämnen

Relationer mellan verk och ämnen behandlas i RDA 23. Med ämne avses en term, fras, klassifikationskod etc. som beskriver vad verket handlar om.

Kärnelement

Minst en relation mellan ett verk och dess ämne är kärnelement men i Libris är det inte tvingande. Det är upp till den katalogisatören att avgöra om ämnesrelationer ska anges eller inte.

Ämnesord

Ämnesord i Libris hanteras olika beroende på ämnesordstyp samt om ämnesordet finns auktoriserat som länkbar entitet eller inte.

Klassifikation

I Libris används olika klassifikationssystem.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-20
Publicerad:
2024-05-20