Relationer till ingående verk/uttryck

Här hittar du en översikt över hur du anger relationer mellan manifestationer (instanser) och det eller de verk/uttryck dessa manifesterar i Libris format.

I Libris format, som bygger på BIBFRAME, är RDA:s entiteter verk och uttryck sammanslagna och kallas Verk. I nedanstående text menar vi BIBFRAME-verk när vi skriver verk.

En manifestation (instans) kan manifestera ett eller flera verk.

Ett ingående verk

Ett verk på originalspråk

Kärnelement

Relationen mellan manifestationen och verket den manifesterar är kärnelement.

Om manifestationen manifesterar ett verk:

 • Ange relationen mellan manifestationen och verket med egenskapen Instans av.

Ett översatt verk

Kärnelement

Relationen mellan manifestationen och det översatta verket (uttrycket) är kärnelement.

Relationen mellan det översatta verket (uttrycket) och originalverket är kärnelement.

Om manifestationen manifesterar ett översatt verk:

 • Ange relationen mellan manifestationen och det översatta verket med egenskapen Instans av.
 • Ange relationen mellan det översatta verket och originalverket med egenskapen Översättning av i Instans av.

Samlingsverk (flera ingående verk)

Kärnelement

Relationen mellan manifestationen och samlingsverket är kärnelement.

Obligatoriskt

Redovisa alltid särskilt framhävda verk. Som särskilt framhävda verk räknas:

 • verk som tidigare har publicerats separat, eller
 • verk med titeluppgifterna särskilt framhävda (till exempel på omslaget eller titelsidan)
 • pregnanta deltitlar till flerbandsverk katalogiserade enligt enpostmodell.

Samlingsverk som innehåller verk på originalspråk

Om manifestationen manifesterar flera verk (samlingsverk) på originalspråk:

 • Ange relationen mellan manifestationen och samlingsverket med egenskapen Instans av.
 • Ange relationen mellan samlingsverket och de ingående verken med egenskapen Har del i samlingsverket.

Samlingsverk som innehåller översatta verk

Om manifestationen manifesterar flera översatta verk (samlingsverk):

 • Ange relationen mellan manifestationen och samlingsverket med egenskapen Instans av.
 • Ange relationen mellan samlingsverket och de ingående översättningarna med egenskapen Har del i samlingsverket.
 • Ange relationen mellan varje ingående översättning och respektive original med egenskapen Översättning av i Har del.

För anvisningar och exempel se:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-21
Publicerad:
2024-05-21