Att arbeta med länkade verk i Libris

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du arbetar med länkade verk i Libris.

Ska jag bryta ut och skapa länkbara verk i Libris?

Beskrivning av och länkning till verk innebär en stor förändring i arbetssätt jämfört med tidigare. För att det ska fungera inom hela Libriskollektivet krävs en utarbetad praxis och tydliga anvisningar. Därför kommer utbrytning av verk inledningsvis endast att utföras av en mindre grupp katalogisatörer. Du som inte ingår i den här gruppen ska till en början alltså inte bryta ut verk.

Ska jag länka till verk i Libris?

Alla som vill kan länka till befintliga verk i Instans av. Det är dock väldigt viktigt att instanserna länkas till rätt verk.

Sök därför noga innan du länkar en instans till ett verk. Kom ihåg att det som i RDA är ett nytt uttryck av ett verk är ett nytt verk i Libris.

Tills vidare ska du inte länka till verk i Översättning av eller Har del.

Känner du dig osäker på om du har hittat rätt verk att länka till? Länka inte instansen till ett verk! Beskriv istället verket som en lokal entitet på samma sätt som du gjort sedan Libris lanserades.

Tänk på att du inte kan använda funktionen Detaljerad berikning för att berika ett lokalt verk med data från ett länkbart verk. Gör du det kommer instansen att länkas till verket du vill berika från.

Äldre auktoritetsposter för verk

Förutom de maskinellt utbrutna verken, och de verk som kommer skapas manuellt efterhand, finns det några tusen äldre verksbeskrivningar i Libris. Det handlar om auktoritetsposter för verk som gjordes i MARC-formatet. Dessa auktoritetsposter är inga verksbeskrivningar enligt RDA:s eller BIBFRAME:s definitioner och du ska därför inte länka till dem. De kan däremot vara till hjälp när du ska fastställa en föredragen titel, se Föredragen titel för verket.

För att skilja dem från de nya, ”riktiga”, verken har dessa äldre ”verk” fått tillägget Uniform titel, uniformWorkTitle.

Ska jag redigera länkbara verk i Libris?

Inledningsvis är det endast de katalogisatörer som bryter ut verk som ska redigera de länkbara verken. Det beror på att KB i ett första skede behöver ha kontroll över verken för att följa upp den maskinella utbrytningen.

Vissa egenskaper är dock undantagna. Det betyder att alla kan redigera:

  • klassifikation
  • ämnesord
  • genre/form-termer.

Behöver du ändra eller lägga till någon av dessa egenskaper ska du vara noga med att följa riktlinjerna för Klassifikation och Ämnesord och genre/form, precis som när du beskriver ett verk som lokal entitet.

Tänk på att om du lägger till en genre/form-term ska denna gälla för alla instanser som är länkade till verket. Du ska till exempel inte lägga till genre/form-termer som avser taktila resurser på verk som är länkade till instanser med instanstyp Tryck.

Det går även bra att:

  • länka agenter som förekommer som lokala entiteter i verken.

Det gäller både agenter i egenskapen Medverkan och funktion och i Ämne. Var noga med att följa anvisningarna för Agenter samt Personer som ämne, Släkter som ämne och Organisationer som ämne.

Lathund för katalogisering med länkade verk

Hur fungerar det i katalogiseringsverktyget?

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-13
Publicerad:
2024-02-06