Föredragen titel för verket

Den föredragna titeln för verket (RDA 6.2.2) är den titel som identifierar verket.

Kärnelement

Den föredragna titeln för ett verk är oftast den titel som verket är känt under, det vill säga den titel som används antingen i resurser som manifesterar verket eller i referenskällor. Vanligen är det den titel som originalutgåvan har men ibland är det mer komplicerat, t.ex. när samma verk kommit ut under olika titlar på samma språk. Du hittar utförliga instruktioner om hur du väljer föredragen titel för ett verk på undersidan Välja föredragen titel för verket.

När samma titel har använts för olika verk kan du behöva göra tillägg till den föredragna titeln. Det gäller framför allt verk som inte har en primär medverkan. För verk som har en primär medverkan är oftast primär medverkan tillsammans med den föredragna titeln tillräckligt för att identifiera verket. Om du behöver särskilja en titel från en annan hittar du anvisningar om hur du gör tillägg till den föredragna titeln på undersidan Tillägg till föredragna titlar för verk.

För särskilda typer av verk gäller specifika anvisningar:

Om du beskriver ett verk som lokal entitet behöver du inte ange den föredragna titeln för verket om den är densamma som manifestationens titel.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Just nu är jag här
Upphovsuppgift: Isabelle Ståhl

Den föredragna titeln för verket är Just nu är jag här. Eftersom den är densamma som manifestationens titel behöver du inte ange någon föredragen titel för verket.

Libris format

 • Instans av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Instans av / Verk / Översättning av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Instans av / Verk / Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Instans av / Verk / Har del / Verk / Översättning av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel

För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel, ska artikeln fileras bort.

I Libris format anger du den föredragna titeln för verket i olika egenskaper beroende på vilken typ av verk du beskriver. För anvisningar om var du anger den föredragna titeln för verket i Libris format, se undersidan Var anger jag föredragen titel i Libris?

MARC21

 • 240 #a
 • 130 #a

Fileringsvärdet hamnar i andraindikatorn i respektive fält.

 • 700 #t
 • 730 #a

MARC-exporten av den föredragna titeln till 240 #a och 130 #a eller 700 #t och 730 #a styrs nu av om verket har Primär medverkan eller inte.

Ange föredragen titel för verket

När du anger föredragen titel för verket, följ riktlinjerna för stora och små bokstäver, siffror, diakriter, inledande artiklar, initialer och akronymer samt förkortningar i föredragna titlar för verk, se RDA 6.2.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ange:

 • huvudtitel
 • eventuella delbeteckningar och deltitlar
 • eventuella tillägg till den föredragna titeln.

Ange inte:

Resurs som har en alternativtitel

Instans av / Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Om jag var din hemmafru

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Om jag var din hemmafru eller Hur man får en vardag att smaka som en lördag

Föredragen titel för del eller delar av ett verk

RDA 6.2.2.9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För delar av musikverk, se Arbetsflödet för Musiktryck, Föredragen titel för verket.

För delar av religionsurkunder, tillämpa instruktionerna i RDA 6.23.2.9-6.23.2.20 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En del

RDA 6.2.2.9.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del med pregnant titel

Om delen har en pregnant titel, ange den som föredragen titel för verket.

Den rekommenderade modellen för flerbandsverk där delarna har självständiga pregnanta titlar är seriemetodiken men i Libris har flera olika metoder använts genom åren. Du kan läsa mer om de olika metoderna som förekommer i Libris i arbetsflödet för Flerbandsverk.

I maskinellt utbrutna verk kan den föredragna titeln bestå av hela verkets titel, delbeteckning och/eller deltitel även om delen har pregnant titel. Det beror på att det lokala verket inte hade någon föredragen titel vid utbrytningen.

Exempel 1. Resurs beskriven med seriemetodik

Instans av / Verk:

Översättning av:

 • /Verk:
  Har titel / Titel / Huvudtitel: Eg er ein annan

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Jag är en annan
Seriemedlemskap / Serieuppgift: Septologin
Seriemedlemskap / Numrering inom serie: III-V


Exempel 2. Resurs beskriven med flerpostmetodik

Instans av / Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Början till kaos

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Tidsportalerna
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Bok 1
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Början till kaos


Exempel 3. Resurs beskriven med flerpostmetodik

Instans av / Verk:

Översättning av:

 • / Verk:
  Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Du côté de chez Swann

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: På spaning efter den tid som flytt
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: 1
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Swanns värld

Del som inte har pregnant titel

Om delen endast identifieras med ett delord (med eller utan delsiffra) eller annan allmän term som till exempel Förord; Bok 1; Band 3), ange hela verkets titel först, följd av titeln på delen. Använd punkt för att skilja hela verkets titel från titeln på delen. Använd arabiska siffror för att ange delens nummer.

Instans av / Verk:

Översättning av:

 • /Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Chronicles. Volume 1
  / Språk:
  Engelska [länka]

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Memoarer
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Del 1

Undantag: Seriella resurser, se Föredragen titel för del av seriellt verk.

Olika antal delar i olika utgåvor

För verk som utges i flera delar, men ursprungligen utgavs i en del, lägg till en delbeteckning till den föredragna titeln.

Originalet gavs ut i en volym, men den svenska översättningen gavs ut i två volymer.

Volym 1:
Instans av / Verk:

Översättning av:

 • /Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Kishi danchō-goroshi. 1
  / Språk:
  Japanska [länka]

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Mordet på kommendören
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Första boken
Upphovsuppgift: Haruki Murakami ; översättning från japanska: Vibeke Emond


Volym 2:
Instans av / Verk:

Översättning av:

 • /Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Kishi danchō-goroshi. 2
  / Språk:
  Engelska [länka]

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Mordet på kommendören
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Andra boken
Upphovsuppgift: Haruki Murakami ; översättning från japanska: Vibeke Emond

Två eller flera delar av ett verk

RDA 6.2.2.9.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om resursen innehåller två eller flera i en följd numrerade delar av ett verk och delarna endast identifieras med en generell term och ett nummer, ange hela verkets titel först, följd av beteckningen på delarna. Ange termen, t.ex. Bok, i singularis följd av delarnas nummer. Använd punkt för att skilja hela verkets titel från beteckningen på delarna.

Instans av / Verk:

Översättning av:

 • / Verk:
  Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Iliaden. Bok 1-6

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Iliaden
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Bok 1-6

Onumrerade eller inte i följd numrerade delar

Om resursen innehåller två eller flera onumrerade delar eller inte i följd numrerade delar av ett verk, identifiera samlingen med titeln för hela verket, följd av termen "Urval". Använd punkt för att skilja titeln på hela verket från termen "Urval".

Det är önskvärt att du även beskriver de ingående delarna, se Lathund för samlingsverk.

Instans av / Verk:

Översättning av:

 • / Verk:
  Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Iliaden. Urval

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Homeros Iliaden
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: bok 1, 6, 20 och 24

Föredragen titel för en samling verk av en skapare

RDA 6.2.2.10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Librispraxis:

Det är önskvärt att du även beskriver de ingående delarna, se Lathund för samlingsverk.

Observera att om samlingsverkets ursprungsland inte är Sverige, ska du följa nationalbibliografin i landet där verket från början är utgivet. Välj som föredragen titel den typ av titel som valts som föredragen titel på originalspråket. Det kan vara originaltiteln för samlingen eller en grupptitel. Grupptitlar ska anges på svenska. Se exempel i Postimport i Libris, Föredragen titel för verket.

Samling av verk av en skapare med pregnant samlingstitel på originalspråk

Instans av / Verk:

Översättning av:

 • / Verk:
  Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Den stora boken om tant Grön, tant Brun och tant Gredelin
  Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: en komplet samling

 •  

Samlade verk

RDA 6.2.2.10.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För en samling som innehåller, eller utger sig för att innehålla en skapares fullständiga verk, ska du ange grupptiteln "Samlade verk" som föredragen titel. Behandla samlingar som var kompletta när de gavs ut som fullständiga verk.

Librispraxis: "Samlade verk" ska du även använda i de fall du vet att skaparen enbart arbetat i en genre.

Exempel 1. Skaparen har arbetat inom flera genrer

Instans av / Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Samlade verk

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Skrifter
Upphovsuppgift: Selma Lagerlöf


Exempel 2. Skaparen har arbetat inom en genre

Instans av / Verk:

Översättning av:

 • / Verk:
  Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Samlade verk

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Samlade pjäser
Upphovsuppgift: Sarah Kane

Samlade verk i en genre

För samlingar som innehåller en skapares samlade verk inom en genre ska du använda särskilda grupptitlar som föredragen titel.

Librispraxis: Om skaparen endast arbetat i en genre tillämpas regeln för samlade verk.

Använd i första hand termer ur nedanstående lista. Termerna är RDA:s termer, kompletterade med ett antal termer som godkänts av Katalogiseringskommittén under KRS-tiden.

 • affischer
 • artiklar (Katalogiseringskommittén)
 • dagböcker (Katalogiseringskommittén)
 • dikter
 • dramatik
 • essäer
 • filmmanuskript (Katalogiseringskommittén)
 • fragment
 • korrespondens [avser brevväxling eller en persons brev]
 • noveller
 • prosa (används om samlingen själv beskriver sig som prosa, t.ex. i titeln)
 • romaner
 • sagor [avser folksagor och konstsagor] (Katalogiseringskommittén)
 • sonetter (Katalogiseringskommittén)
 • tal
 • tecknade serier (Katalogiseringskommittén)

Regeln ska inte tillämpas på musikaliska samlingsverk, se RDA 6.14.2.8.

Om samlingen består av två eller flera, men inte alla verk av en skapare inom en genre, följ instruktionen nedan under Övriga samlingar som innehåller två eller flera verk av en skapare.

Skaparen har arbetat inom flera genrer

Instans av / Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Dikter

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Samlade dikter
Upphovsuppgift: Karin Boye

Övriga samlingar som innehåller två eller flera verk

RDA 6.2.2.10.3

Librispraxis:

 • För samlingar som innehåller två eller flera men inte alla verk av en skapare inom en genre, ange t.ex. grupptiteln “Dramatik”, följd av “Urval” som föredragen titel.
 • För samlingar som innehåller två eller flera men inte alla verk av en skapare inom flera genrer, ange "Samlade verk", följd av “Urval” som föredragen titel.
 • Om skaparen endast arbetat i en genre, använd "Samlade verk", följd av "Urval" som föredragen titel.

Det är rekommenderat att du även beskriver de ingående verken, se Lathund för samlingsverk.

Undantag:

Exempel 1. Samling som innehåller flera (men inte alla) verk i en genre av en skapare, utan samlingstitel på originalspråk. Skaparen har arbetat i flera genrer.

Instans av / Verk:
Översättning av:

 • / Verk:
  Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Dramatik. Urval

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Queen Christina ; Charles XII ; Gustav III
Upphovsuppgift: by August Strindberg


Exempel 2. Samling som innehåller flera verk (men inte alla) i en genre av en skapare, med opregnant samlingstitel på originalspråk. Skaparen har arbetat i flera genrer.

Instans av / Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Dramatik. Urval

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Tre pjäser
Upphovsuppgift: Per Olov Enquist


Exempel 3. Samling som innehåller flera (men inte alla) verk i en genre av en skapare, utan samlingstitel på originalspråk. Skaparen har arbetat i en genre.

Instans av / Verk:

Översättning av:

 • / Verk:
  Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Samlade verk. Urval

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel:  Blasted ; & Phaedra's love
Upphovsuppgift: Sarah Kane


Exempel 4. Samling som innehåller flera (men inte alla) verk i flera genrer av en skapare, utan samlingstitel på originalspråk.

Instans av / Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Samlade verk. Urval

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Vivisektioner ; Blomstermålningar och djurstycken ; Skildringar av naturen ; Silverträsket
Upphovsuppgift: August Strindberg


Föredragen titel för en samling verk av olika skapare

RDA 6.2.2.11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med samlingstitel

RDA 6.2.2.11.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För samlingar som innehåller verk av skapade av olika skapare, med samlingstitel på originalspråk, ange samlingstiteln som föredragen titel.

Det är önskvärt att du även beskriver de ingående verken, se Lathund för samlingsverk.

Samlingsverk som innehåller två verk av två olika skapare med samlingstitel

Instans av / Verk:

Den föredragna titeln för samlingsverket är densamma som manifestationens titel och behöver inte anges under Instans av verk. Verket har ingen primär medverkande. Respektive skapare är upphovsansvarig för sitt verk. De ingående verken beskrivs i Har del i Instans av verk.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Min inre resa
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: två diktsamlingar
Upphovsuppgift: Christina Axengrip, Anna Hägglund

Utan samlingstitel

RDA 6.2.2.11.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För samlingar som innehåller verk av olika skapare och som saknar samlingstitel, beskriv de ingående verken, se Lathund för samlingsverk.

Samlingsverk som innehåller två verk av två olika skapare utan samlingstitel

Instans av / Verk:

Samlingen saknar föredragen titel. De ingående verken beskrivs i Har del i Instans av verk.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Uppmaningar
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: ett bidrag till beskrivningen av modus i svenskan
Upphovsuppgift: Christer Platzack. Satsens och meningens tidsbetydelse / Christer Platzack. Villkorssatser och att-satser : om villkorssatser som verbkomplement / Lars-Johan Ekerot

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-30
Publicerad:
2024-04-03