Manifestation (Instans)

Enligt RDA är manifestationen den fysiska gestaltningen av ett verks uttryck, t.ex. en viss utgåva.

I Libris format, som bygger på formatet BIBFRAME, kallas manifestation för instans.

Under rubriken Manifestation (Instans) hittar du anvisningar för hur du beskriver en manifestation samt de viktigaste egenskaperna som i RDA tillhör manifestationen.

Egenskaper som beskriver en avgränsad intellektuell eller konstnärlig skapelse och den form denna får varje gång den förverkligas hör i RDA till verk och uttryck.

Instanstyp i Libris katalogisering

En instans i Libris katalogisering är av en viss typ. Exempel på instanstyper är:

  • Instans
  • Arkiv
  • Elektronisk
  • Handskrift
  • Ljudinspelning
  • Tryck

För tryckta instanser är instanstyp inte angiven i förhandsposter och andra postinflöden, inte heller i äldre poster. Dessa poster har bara "Instans" som instanstyp men ingen specifik instanstyp. I vissa mallar finns dock den specifika instanstypen Tryck från och med version 1.15 av Libris katalogisering. Det gäller mallarna:

  • Bok (tryckt monografi)
  • Noterad musik
  • Tryckt seriell resurs
  • Äldre tryck

Det är tillåtet men inte nödvändigt att manuellt byta instanstyp från Instans till specifik instanstyp. En maskinell ändring till specifik instanstyp kommer att göras senare. För instruktioner om att byta instanstyp, se Att använda verktyget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När du skapar Instans eller Verk som lokal entitet under en egenskap behöver du inte välja instans- eller verkstyp.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-24
Publicerad:
2023-11-28