Agenter knutna till manifestation

Agenter kan bidra till resurser på olika sätt. På vilket sätt en agent bidragit till en resurs avgör till vilken entitet du ska knyta agenten.

På den här sidan hittar du anvisningar för vilka agenter du ska knyta till manifestationen.

Agenter i RDA och Libris

I RDA är anvisningarna för att ange relationer till agenter uppdelade efter entiteterna verk, uttryck, manifestation och exemplar.

I Libris format är RDA:s entiteter verk och uttryck sammanslagna till en entitet som kallas för verk. Det innebär att agenter som är knutna till verk respektive uttryck i RDA knyts till verk i Libris.

Agenter som är knutna till manifestation i RDA knyts till instans i Libris.

I Libris tillämpas inte möjligheten att ange relationer mellan en agent och ett exemplar (till exempel ägare eller förvaltare) i den bibliografiska beskrivningen. Det innebär att agenter som är knutna till exemplar i RDA knyts till bestånd i Libris.

Från och med version 1.33 av Libris ska du ange agenter som hör till manifestationen i instansen.

Libris format

Agent

  • Instans / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person (eller t.ex. Organisation eller Jurisdiktion)

Relationsbeteckning

  • Instans / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion

MARC21

Agent

  • 700/710/711 #a

Relationsbeteckning

  • 700/710/711 #4

Ange agenter i Medverkan. Länka till agenten (om agenten finns som länkbar entitet). Skapa annars agent som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter. Upprätta vid behov en agent som länkbar entitet eller komplettera befintlig agent som länkbar entitet.

Ange agentens roll i förhållande till resursen genom att länka till en relationsbeteckning i Funktion. För mer information, se Relationsbeteckning (funktion) nedan.

Agenter knutna till en manifestation kan till exempel vara producenter, utgivare, distributörer, tillverkare och omslagsformgivare.

Librispraxis: Ange utgivare om det bedöms viktigt för åtkomst. Ange inte kommersiella bokförlag eller institutioner som är distributörer.

NB-praxis: Ange utgivande institutioner, utom kommersiella bokförlag. För utgivande institutioner som lagt ordet "förlag" till sitt namn, länka till institutionen eller ange den föredragna namnformen för institutionen.

Institution som är utgivare

Instans:
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Riksantikvarieämbetet [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivare [länka]
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Riksantikvarieämbetets förlag

Skapare av kompletterande verk - NY PRAXIS

I vissa fall består resursen av ett primärt verk som kompletteras av förord, kommentarer, illustrationer etc. Dessa är egna verk. Du kan välja att:

  • Beskriva de kompletterande verken som separata verk i Har del.
  • Inte beskriva de kompletterande verken som separata verk.

Den vanligaste metoden är att inte beskriva kompletterande verk som separata verk. Ange istället det separata verkets skapare, det vill säga författaren av förordet eller kommentaren, illustratören etc., i Medverkan och funktion i instansen.

Detta innebär att om en agent har bidragit till en resurs med olika funktioner, till exempel en funktion som hör till verket och en funktion som hör till instansen, kan du behöva ange agenten både i verket och i instansen.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent:
Strindberg, August, 1849-1912 [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
Författare [länka]

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Hemsöborna
Upphovsuppgift: August Strindberg ; med kommentarer av Gunnar Lokrantz
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Lokrantz, Gunnar, 1906-1979 [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Textkommentar [länka]

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent:
Mandelʹštam, Osip Ėmilʹevič, 1891-1938 [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
Författare [länka]

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Jangfeldt, Bengt, 1948- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Översättare [länka]

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Om poesi
Upphovsuppgift: Osip Mandelstam ; översättning och förord: Bengt Jangfeldt
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Jangfeldt, Bengt, 1948- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Förordsförfattare [länka]

Samma agent som har översatt verket har också skrivit ett förord till det. Agenten anges i verket med funktionen Översättare och i instansen med funktionen Förordsförfattare.

Praxis för illustratörer gäller tills vidare enbart för länkbara verk och instanser som är länkade till dessa.

Filmen nedan förklarar hur du anger relationer till skapare av kompletterande verk.

Relationsbeteckning (funktion)

Obligatoriskt

Det är obligatoriskt att ange relationsbeteckning (funktion).

I Libris anges relationer mellan agenter och manifestationer samt mellan agenter och verk och uttryck genom att ange agent och relationsbeteckning i i egenskapen Medverkan och funktion i instansen respektive verket. Relationsbeteckningen (funktionen) beskriver agentens roll i förhållande till resursen.

Du hittar termerna som används för att ange relationsbeteckningar i Libris på id.kb.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Termerna är baserade på funktionskoderna i standardlistan ”MARC code list for relators Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-03
Publicerad:
2024-03-01