Verk och uttryck

I Libris format är RDA:s entiteter verk och uttryck sammanslagna till en entitet som kallas för verk. Det innebär att alla egenskaper som är uppdelade på verk och uttryck i RDA hör till verk i Libris.

Verk och uttryck i RDA

I RDA är ett verk en avgränsad intellektuell eller konstnärlig skapelse.

I RDA är ett uttryck den form ett verk får varje gång det förverkligas (till exempel text, ljud, bild, eller en kombination av dessa).

Verk i Libris

I Libris format, som bygger på BIBFRAME, är RDA:s entiteter verk och uttryck sammanslagna till en entitet som kallas för verk. Det innebär att:

  • Du ska ange alla de egenskaper som i RDA är uppdelade på verk och uttryck i verk.
  • Du ska knyta agenter som i RDA är uppdelade på verk och uttryck till verk.
  • Du ska skapa ett nytt verk om du ändrar en egenskap som hör till uttrycket i RDA.

Under rubriken Verk hittar du anvisningar för de viktigaste egenskaperna som i RDA tillhör verk och uttryck. Där finns även lathundar för verk, se Lathundar för verk i Libris.

Egenskaper som beskriver den fysiska gestaltningen av ett verks uttryck, t.ex. en viss upplaga, hör i RDA till manifestationen.

Äldre auktoritetsposter för verk

Tänk på att det i Libris även finns gamla auktoritetsposter för verk som gjordes i MARC-formatet. Dessa auktoritetsposter ska inte användas för länkning från instanser men kan vara till hjälp när du t.ex. vill belägga en föredragen titel. För att de inte ska sammanblandas med de länkbara verken har de gamla auktoritetsposterna tillägget Uniform titel.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-20
Publicerad:
2023-11-28