Lathundar för verk i Libris

På denna sida hittar du länkar till olika lathundar för hur du beskriver verk i Libris. Lathundarna innehåller främst anvisningar för kärnelementen, dvs. de egenskaper som du måste ange om de är tillämpliga och lätt åtkomliga.

Verk finns i Libris både som länkbara entiteter och som lokala entiteter, inbäddade i instansen. I båda fallen anges relationen mellan instansen och verket med egenskapen Instans av i instansen. Relationen mellan verket och instansen är ett kärnelement.

Innan du beskriver ett verk ska du alltid söka noggrant för att se om verket redan finns som länkbar entitet. Om verket finns som länkbar entitet länkar du till det, annars beskriver du det som lokal entitet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-29
Publicerad:
2024-02-29