Lathund för parallelltext

Denna lathund ger anvisningar för hur du beskriver resurser med parallelltext. Den innehåller främst instruktioner för kärnelementen, dvs. de egenskaper som du måste ange om de är tillämpliga och lätt åtkomliga. Övriga egenskaper som hör till verket, till exempel ämnesord och klassifikation, tas inte upp här men tänk på att dessa tills vidare bara ska anges i det verk som du beskriver i Instans av / Verk.

Instans av

Relationen mellan instans och verk anges med egenskapen Instans av.

Beskriv tills vidare samlingsverket (verket som samlar parallelltexterna) som lokal entitet.

Skapare

Skaparen eller den först nämnda skaparen är kärnelement.

Läs mer om skapare under Agenter knutna till verk och uttryck, Skapare.

För anvisningar om när en institution betraktas som skapare, se Agenter knutna till verk och uttryck, Institutioner som är skapare.

För anvisningar om hur du beskriver agenter, se Agenter.

En skapare

Om samlingen består av verk skapade av en skapare, ange skaparen i egenskapen Medverkan och funktion / Primär medverkan. Länka om möjligt till entitet för agenten.

Ange skaparens funktion genom att länka till en relationsbeteckning i egenskapen Funktion. Läs mer om Relationsbeteckning (funktion).

Flera skapare

Om verken som ingår i samlingen är skapade av flera skapare tillsammans:

 1. Ange agenten med huvudsakligt ansvar i Medverkan och funktion / Primär medverkan. Länka om möjligt till entitet för agenten. Om huvudsakligt ansvar inte är angivet, ange den skapare som nämns först i resursen.
 2. Ange övriga skapare i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas respektive funktion genom att länka till en relationsbeteckning i egenskapen Funktion. Läs mer om Relationsbeteckning (funktion).

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka skapare, utöver den som är kärnelement, som anges. Obligatoriskt att ange illustratörer. Läs om Illustratörer.

NB-praxis: För verk med upp till tre skapare, ange alla. För verk med fler än tre skapare, ange den första.

Om samlingen består av verk skapade av olika agenter, ange inte någon skapare alls i Medverkan och funktion / Primär medverkan. Ange skaparna tillsammans med sina respektive verk i relationen Har del, se nedan.

Övriga agenter knutna till verket

Läs mer om övriga agenter knutna till verket under Agenter knutna till verk och uttryck, Övrig agent knuten till ett verk.

För anvisningar om hur du beskriver agenter, se Agenter.

Ange övriga agenter knutna till verket i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas respektive funktion genom att länka till en relationsbeteckning i egenskapen Funktion. Läs mer om Relationsbeteckning (funktion).

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka övriga agenter, utöver den obligatoriska, som anges.

Agenter knutna till uttrycket

För resurser med parallelltext ska du ange agenter knutna till uttrycket, till exempel översättare, i egenskapen Har del tillsammans med respektive uttryck.

Tänk på att ett uttryck är ett verk i Libris.

Språk

Länka till entiteten för samlingsverkets språk i egenskapen Språk.

Anmärkning om språk

Gör en anmärkning om innehållets språk om den klargör detaljer som är viktiga för identifikation eller urval.

Innehållstyp

Länka till entiteten för verkets innehållstyp i egenskapen Innehållstyp.

Har del

Relationen mellan verket som samlar parallelltexterna och de ingående verken (texterna på olika språk) anger du med egenskapen Har del.

Lägg till de ingående verken som lokala entiteter och beskriv dem.

Librispraxis: Ange relationer till särskilt framhävda verk. Som särskilt framhävda verk räknas:

 • verk som tidigare har publicerats separat, eller
 • verk med titeluppgifterna särskilt framhävda (till exempel på omslaget eller titelsidan)
 • pregnanta deltitlar till flerbandsverk katalogiserade enligt enpostmodell.

Föredragen titel

Om det ingående verket är på originalspråk, ange verkets föredragna titel i egenskapen Har titel / Titel / Huvudtitel, se Föredragen titel för verket.

Om det ingående verket är en översättning, ange översättningens titel i egenskapen Har titel / Titel / Huvudtitel.

Skapare

Läs mer om skapare under Agenter knutna till verk och uttryck, Skapare.

För anvisningar om när en institution betraktas som skapare, se Agenter knutna till verk och uttyck, Institutioner som är skapare.

För anvisningar om hur agenter ska beskrivas, se Agenter.

En skapare

Om verket har en skapare:

Ange agenten i egenskapen Medverkan och funktion / Primär medverkan. Länka om möjligt till entitet för agenten.

Ange skaparens funktion genom att länka till en relationsbeteckning i egenskapen Funktion. Läs mer om Relationsbeteckning (funktion).

Flera skapare

Om verket har flera skapare:

 1. Ange agenten med huvudsakligt ansvar i Medverkan och funktion / Primär medverkan. Länka om möjligt till entitet för agenten. Om huvudsakligt ansvar inte är angivet, ange den skapare som nämns först i instansen.
 2. Ange övriga skapare i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas respektive funktion genom att länka till en relationsbeteckning i egenskapen Funktion. Läs mer om Relationsbeteckning (funktion).

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka skapare, utöver den som är kärnelement, som anges. Obligatoriskt att ange illustratörer. Läs om Illustratörer.

Agenter knutna till uttrycket

Läs mer om agenter knutna till uttrycket under Agenter knutna till verk och uttryck, Agenter knutna till ett uttryck.

För anvisningar om hur du beskriver agenter, se Agenter.

Om de ingående verken är översättningar ange översättarna tillsammans med respektive översättning i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas respektive funktion genom att länka till en relationsbeteckning i egenskapen Funktion. Läs mer om Relationsbeteckning (funktion).

Librispraxis: Obligatoriskt att ange alla agenter som är viktiga för identifikation av uttrycket.

Språk

Länka till entiteten för verkets språk i egenskapen Språk, se Språk.

Översättning av

Om det ingående verket är en översättning, ange relationen mellan översättningen och originalverket med egenskapen Översättning av.

Lägg till verk som lokal entitet. Beskriv originalverket.

Föredragen titel

Ange verkets föredragna titel i egenskapen Har titel / Titel / Huvudtitel, se Föredragen titel för verket.

Språk

Länka till entiteten för originalverkets språk i egenskapen Språk, se Språk.

Exempel

Parallelltext bestående av ett verk på originalspråk och i översättning

Samlingsverk bestående av samma verk som parallelltext, på originalspråk och i översättning. Verket har en skapare.
Originalspråket är svenska, översättningsspråket är norska.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Bergmann, Ingela, 1959- [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare, Illustratör [länka]
Språk: Svenska, Norska [länka]
Innehållstyp: Text [länka]
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på svenska och norska
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Flytten till landet Annorlunda
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Bergmann, Ingela, 1959- [länka]
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare, Illustratör [länka]
  / Språk: Svenska [länka]
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Flyttingen til Annerledeslandet
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Bergmann, Ingela, 1959- [länka]
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare, Illustratör [länka]
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Bergmann, Lovisa [länka]
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Översättare [länka]
  / Språk: Norska [länka]
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Flytten till landet Annorlunda
   / Språk: Svenska [länka]

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Flytten till landet Annorlunda
Har titel / Parallelltitel / Titel / Huvudtitel: Flyttingen til Annerledeslandet
Upphovsuppgift: text och bild/tekst og bilde: Ingela Bergmann ; översättning/oversettelse: Lovisa Bergmann ; design: Arina Stoenescu

Under Instans av / Verk beskriver du samlingen. Ange:

 • skapare (Primär medverkan)
 • de ingående verkens språk (Språk)
 • innehållstyp (Innehållstyp)
 • förtydligande språkanmärkning (Anmärkning om språk)

Under Har del beskriver du de ingående verken.

För det ingående verket på originalspråk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • språk (Språk)

För det ingående översatta verket ange:

 • översatt titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)
 • Under Har del / Översättning av beskriver du originalverket. Ange:
 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • originalspråk (Språk)

Observera att agenter som anges under Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan (i detta fall översättare) inte exporteras till MARC21.

Observera att egenskapen Anmärkning om språk under Instans av verk inte går att lägga till från menyn Lägg till egenskap. För att lägga till Anmärkning om språk, använd funktionen Berika från mall.

Parallelltext bestående av ett verk på originalspråk och i översättning

Samlingsverk bestående av samma verk som parallelltext, på originalspråk och i översättning. Verket har en skapare som är både författare och illustratör. Översättare är angiven i resursen.
Originalspråket är svenska, översättningsspråket är arabiska.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Nilsson Thore, Maria, 1975- [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare, Illustratör [länka]
Språk: Arabiska, Svenska [länka]
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på arabiska och svenska
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Arabisk text (vokaliserad) med arabiskt alfabet
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Yawm fī rawḍat al-Bāzillāʼ
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Nilsson Thore, Maria, 1975- [länka]
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare, Illustratör [länka]
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Majdalawi, Flora, 1965- [länka]
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Översättare [länka]
  / Språk: Arabiska [länka]
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: En dag på Förskolan Ärtan
   / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 3
   / Språk: Svenska [länka]
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: En dag på Förskolan Ärtan
  / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 3
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Nilsson Thore, Maria, 1975- [länka]
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare, Illustratör [länka]
  / Språk: Svenska [länka]

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Yawm fī rawḍat al-Bāzillāʼ [titel i romaniserad form]
يوم في روضة البازلاء [titel i originalskrift]
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: En dag på Förskolan Ärtan
Upphovsuppgift: Marīyā Nīlsūn Tūrah ; tarjamah: Flūrā Majdalāwī

Under Instans av / Verk beskriver du samlingen. Ange:

 • skapare (Primär medverkan)
 • de ingående verkens språk (Språk)
 • innehållstyp (Innehållstyp)
 • förtydligande språkanmärkning (Anmärkning om språk)

Under Har del beskriver du de ingående verken.

För det ingående verket på originalspråk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • språk (Språk)

För det ingående översatta verket ange:

 • översatt titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • översättare (Medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)
 • Under Har del / Översättning av beskriver du originalverket. Ange:
 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • originalspråk (Språk)

Observera att agenter som anges under Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan (i detta fall översättare) inte exporteras till MARC21.

Observera att egenskapen Anmärkning om språk under Instans av verk inte går att lägga till från menyn Lägg till egenskap. För att lägga till Anmärkning om språk, använd funktionen Berika från mall.

För mer information om katalogisering med icke latinska alfabet, se Mångspråk.

Parallelltext bestående av två översättningar av samma verk på olika översättningsspråk - exempel 1

Samlingsverk bestående av samma verk som parallelltext, på två olika översättningsspråk, översatta av olika översättare. Författaren och illustratören har samarbetat för att skapa verket.
Originalspråket är tyska, översättningsspråken är svenska respektive swahili.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Renz, Ulrich [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Brinkmann, Barbara [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Illustratör [länka]
Språk: Svenska, Swahili [länka]
Innehållstyp: Text, Stillbild [länka]
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på svenska och swahili
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Sov gott, lilla vargen
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Renz, Ulrich [länka]
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länka]
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Brinkmann, Barbara [länka]
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Illustratör [länka]
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Bienzle Arruda, Katrin [länka]
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Översättare [länka]
  / Språk: Svenska [länka]
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Schlaf gut, kleiner Wolf
   / Språk: Tyska [länka]
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Lala salama, mbwa mwitu mdogo
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Renz, Ulrich [länka]
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länka]
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Brinkmann, Barbara [länka]
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Illustratör [länka]
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Aclay Makasi, George [länka]
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Översättare [länka]
  / Språk: Swahili [länka]
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Schlaf gut, kleiner Wolf
   / Språk: Tyska [länka]

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Sov gott, lilla vargen
Har titel / Parallelltitel / Titel / Huvudtitel: Lala salama, mbwa mwitu mdogo
Upphovsuppgift: Ulrich Renz, Barbara Brinkmann ; översättning Katrin Bienzle Arruda (svenska), George Aclay Makasi (swahili)

Under Instans av / Verk beskriver du samlingen. Ange:

 • skapare (Primär medverkan)
 • illustratör (Medverkan)
 • de ingående verkens språk (Språk)
 • innehållstyp (Innehållstyp)
 • förtydligande språkanmärkning (Anmärkning om språk)

Under Har del beskriver du de ingående översatta verken. För respektive verk ange:

 • översatt titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • illustratör (Medverkan)
 • översättare (Medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)

Under Har del / Översättning av beskriver du originalverken. För respektive verk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • originalspråk (Språk)

Observera att agenter som anges under Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan (i detta fall översättare) inte exporteras till MARC21.

Observera att egenskapen Anmärkning om språk under Instans av verk inte går att lägga till från menyn Lägg till egenskap. För att lägga till Anmärkning om språk, använd funktionen Berika från mall.

Parallelltext bestående av två översättningar av samma verk på olika översättningsspråk - exempel 2

Samlingsverk bestående av samma verk som parallelltext, på två olika översättningsspråk, översatta av olika översättare. Verket har en skapare som är både författare och illustratör.
Originalspråket är franska, översättningsspråken är finska respektive svenska.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Tadjo, Véronique, 1955- [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare, Illustratör [länka]
Språk: Finska, Svenska [länka]
Innehållstyp: Text [länka]
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på svenska och finska
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Mamy Wata ja hirviö
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Tadjo, Véronique, 1955- [länka]
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare, Illustratör [länka]
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Harbom Jäderlund, Anne, 1955- [länka]
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Översättare [länka]
  / Språk: Finska [länka]
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Mamy Wata et le monstre
   / Språk: Franska [länka]
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Mamy Wata och monstret
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Tadjo, Véronique, 1955- [länka]
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare, Illustratör [länka]
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Wallin, Matilda, 1968- [länka]
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Översättare [länka]
  / Språk: Svenska [länka]
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Mamy Wata et le monstre
   / Språk: Franska [länka]

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Mamy Wata ja hirviö
Har titel / Parallelltitel / Titel / Huvudtitel: Mamy Wata och monstret
Upphovsuppgift: skriven och illustrerad av Véronique Tadjo ; översättning till finska: Anne Harbom Jäderlund ; översättning till svenska: Matilda Wallin

Under Instans av / Verk beskriver du samlingen. Ange:

 • skapare (Primär medverkan)
 • de ingående verkens språk (Språk)
 • innehållstyp (Innehållstyp)
 • förtydligande språkanmärkning (Anmärkning om språk)

Under Har del beskriver du de ingående översatta verken. För respektive verk ange:

 • översatt titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • översättare (Medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)

Under Har del / Översättning av beskriver du originalverken. För respektive verk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • originalspråk (Språk)

Observera att agenter som anges under Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan (i detta fall översättare) inte exporteras till MARC21.

Observera att egenskapen Anmärkning om språk under Instans av verk inte går att lägga till från menyn Lägg till egenskap. För att lägga till Anmärkning om språk, använd funktionen Berika från mall.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-05
Publicerad:
2024-02-29