Mångspråk

Med mångspråk menas andra språk än svenska, skolspråken (engelska, tyska, franska) eller de nationella minoritetsspråken (finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch). Här beskrivs katalogiseringspraxis i Libris för resurser med icke-latinsk skrift.

Det som skiljer hanteringen av resurser med icke-latinsk skrift är att de beskrivs med annat alfabet än originalskriften, det vill säga att du återger den icke-latinska skriften med latinskt alfabet. Detta kallas för romanisering och görs främst för att underlätta hanteringen av resurserna för bibliotekspersonalen.

Det finns olika metoder för att överföra text från ett skriftsystem till ett annat:

 • Translitterering: att återge en text från ett skriftsystem till ett annat tecken för tecken.
 • Transkribering: att försöka återskapa originalets uttal så nära som möjligt med en annan skriftart.

Librispraxis är vanligtvis att translitterera, men undantag görs för nygrekiska, japanska och kinesiska som istället transkriberas. För relaterad information gällande personnamn, se sidan Speciella anvisningar för utländska namnformer.

Instans och Verk

Beskrivningen är i Libris format uppdelad i Instans och Verk. Ett verk kan ha en eller flera instanser.

Instans

Under Instans anger du egenskaper som till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. Dessa egenskaper beskriver en viss utgåva.

Verk

Under Verk anger du de egenskaper som beskriver innehållet. Dessa egenskaper är gemensamma när det finns flera utgåvor.

Romanisera i Libris

Att romanisera är att återge icke-latinsk skrift i latinsk skrift.
I Libris ska du romanisera följande egenskaper:

Instans

 • Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Har titel / Titel / Övrig titelinformation
 • Upphovsuppgift
 • Primär utgivning / Utgivning / Plats / Plats / Benämning
 • Primär utgivning / Utgivning / Agent / Agent / Benämning
 • Seriemedlemskap / Serieuppgift

För information om hur du anger specialtecken, se sidan Specialtecken.

Verk och uttryck

 • Har titel / Titel / Huvudtitel (om sådan finns)
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent
 • Ämnesord som lokala entiteter - personnamn, organisationer

Libris romaniseringspraxis

Inom Libris samkatalog tillämpas olika romaniseringsscheman för olika språk. För information om vilket schema du ska använda för olika språk, se Libris romaniseringspraxis.

Automatiserad romanisering

Funktionen automatiserad romanisering omvandlar icke-latinsk skrift automatiskt till latinsk skrift. Från och med version 1.29 finns det i Libris stöd för att automatiskt romanisera vissa egenskaper.

Specialtecken

Här hittar du information om specialtecken och länkar till instruktioner som underlättar arbetet med specialtecken.

Vad gör jag om jag inte behärskar språket?

Här hittar du olika exempel på hur du ska göra om du har behov av att hantera resurser med icke latinsk skrift utan att behärska språket.

Utbildningsmaterial: Librisguiden

Librisguiden beskriver steg för steg hur du i Libris redigerar en befintlig katalogpost och hur du skapar en ny katalogpost med de viktigaste uppgifterna.

Anvisningarna i Librisguiden gäller tryckta monografier men du kan använda samma metodik för flera materialtyper.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-02
Publicerad:
2023-12-14