Speciella anvisningar för utländska namnformer

Specialanvisningar och exempel för utländska namnformer. Anvisningarna gäller föredraget namn när du skapar agenter som länkbara entiteter. Observera att regler för val av föredragen namnform även gäller då agenter anges som lokala entiteter.

För utländska personer verksamma efter år 1400 hämtas namnformen oftast från respektive lands nationalbibliografi (många finns i VIAF) eller konstrueras med hjälp av Names of persons. Läs mer om konstruktion för utländska personer under Källa på sidan Adminmetadata för agenter i Libris. Länk till annan webbplats.

För generella anvisningar kopplade till auktoritetsarbete och specifikt för personer, se Agenter med undersidor.

För anvisningar och katalogiseringspraxis i Libris vad gäller resurser med icke-latinsk skriftart, se Mångspråk med undersidor.

För anvisningar om källa, se Adminmetadata för agenter i Libris och specifikt avsnittet VIAF.

För information om specialtecken, alternativa tangentbord och Unicode Character Table, se hjälptexten Specialtecken i Libris katalogisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Icke-latinska namn för personer med utgivning primärt utanför Sverige

(exklusive kyrilliska och nygrekiska namn)

 • Om namnform från LC finns i VIAF:
  Vid val av föredragen namnform, följ LC
  Ange som varianter: andra namnformer och namnformen i originalskrift
 • Om namnform från LC saknas i VIAF :
  Vid val av föredragen namnform, utgå i första hand från respektive nationalbibliografins originalskrift – romanisera. Utgå från titelsidan i resursen i andra hand
  Ange som varianter: andra namnformer och namnformen i originalskrift

Kyrilliska namn för personer med utgivning primärt utanför Sverige

 • Föredragen namnform*: translitterera i första hand, utgå från titelsidan i resursen i andra hand

* Kontrollera den fullständiga namnformen i originalskrift i National Library of Russia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. via VIAF eller direkt i auktoritetsfilen i Russian State Library (RSL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tyska nationalbibliotek (DNB) har samma romaniseringspraxis som KB. Vid behov kan du kontrollera deras auktoriserade namnformer i VIAF.

 • Ange som varianter: den transkriberade namnformen, andra namnformer, namnformen i originalskrift
Använd inte LC eftersom Libris inte följer LC:s translittereringsschema vad gäller kyrilliska språk.

Se även rubriken Ryska namn på den här sidan.

Icke-latinska namn för personer med utgivning primärt i Sverige

(inklusive kyrilliska, exklusive japanska, kinesiska och nygrekiska)

 • För personer bosatta och verksamma i Sverige ange personens namn så som det förekommer i svenska register.
 • Om personen inte går att hitta i svenska register vid val av föredragen namnform, translitterera från titelsidan i första hand. Utgå från hela resursen i andra hand.
 • Ange som varianter: andra namnformer, namnformen i originalskrift samt den latinska namnformen om den förekommer i resursen.

Läs mer om ryska namn på den här sidan.

Fadersnamn (patronymikon)

Patronymika anges i rak följd enligt RDA (RDA 9.2.2.19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Amhariska och Tigrinja

Traditionella amhariska och tigrinska namn är uppbyggda på samma sätt som de somaliska (eget namn, faders namn och ev. farfaders namn i rak följd). Vad som kan vara bra att veta är dock att begreppet för ”av” (by) ofta är hopskrivet med själva namnet men ska alltså inte vara del av namnet. Dessa är ከ (ka) och በ (ba).

Exempel på ከ (ka):

Namn: ʾIsāyyās Lesānu

Variant / Person / Namn: ኢሳይያስ ልሳኑ
Variant / Person / Namn:
ኢሳይያስ ልሳኑ ሰዛብህ
Variant / Person / Namn:
ከኢሳይያስ ልሳኑ
Variant / Person / Namn:
kaʾIsāyyās Lesānu
Variant / Person / Namn:
Essayias Lesanu Bezabeh

Se exempel i Libris katalogisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempel på በ (ba):

Efternamn: Tegbaru
Förnamn: Amare
Födelsetid och/eller dödstid: 1952-

Variant / Person/ Namn: ʿAmāra Tagbāru
Variant / Person/ Namn: ʿAmāra Tagbāru Bayana
Variant / Person/ Namn: አማረ ተግባሩ በየነ
Variant / Person/ Namn: በአማረ ተግባሩ በየነ
Variant / Person/ Namn: baʿAmāra Tagbāru Bayana

Exempel i Libris katalogisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Namnformen i Primär medverkan är "försvenskad" och i Upphovsuppgift är ba ihopskrivet med namnet.

Arabiska namn med bestämd artikel al-

Arabiska namn med bestämd artikel al- anges i inverterad form med delen som följer efter artikeln som första element.

Se även generella anvisningar för Släktnamn med separata prefix på sidan Föredraget namn för person.

Efternamn: Mulki
Förnamn: Fahed al-
Födelsetid och/eller dödstid: 1962-

Variant / Person / Efternamn: Al Mulki / Förnamn: Fahed / Födelsetid och/eller dödstid: 1962-Variant / Person / Efternamn: al-Mulqī/ Förnamn: Fahd/ Födelsetid och/eller dödstid: 1962-Variant / Person / Namn: الملقي فهد / Födelsetid och/eller dödstid: 1962-

Isländska namn

Ange ett isländskt namn i rak följd på det första förnamnet, följt av eventuellt andra förnamn, fadersnamn och släktnamn. Ange namnet i inverterad form som variantnamn i den länkbara entiteten för agenten.

Exempel på isländskt namn i rak följd:

Namn: Áskell Löve
Födelse- och/eller dödstid: 1916-1994

Variant / Person / Efternamn:
Löve / Förnamn: Áskell / Födelse- och/eller dödstid: 1916-1994

För personer bosatta och verksamma i Sverige väljer en del att anpassa namnet till svenskt namnbruk och namnet anges då i inverterad form. Personens eget önskemål är vägledande. Ange namn i rak följd som variantnamn i den länkbara entiteten för agenten.

Exempel på isländskt namn i inverterad form:

Efternamn: Árnason
Förnamn: Jóhann Páll
Födelse- och/eller dödstid: 1940-

Variant / Person / Namn: Jóhann Páll Árnason / Födelse- och/eller dödstid: 1940-

Katalogisatörens anmärkning: Författaren publicerar sig internationellt under "icke-isländsk" namnform. G 030211/TL

Nygrekiska

I Grekland skrivs namnformen som förnamn följt av släktnamn. I officiella dokument finns även alltid ett patronymikon med, mellan förnamn och släktnamn. Ange ett nygrekiskt namn med släktnamn först följt av förnamn som föredragen namnform. Nygrekiska namn transkriberas enligt Transkriberingsschema för nygrekisk skrift Pdf, 197.6 kB.. Notera att vissa detaljer i detta schema är unika för Sverige och därför måste ofta namnformen i importerade poster korrigeras.

Det förekommer att nygrekiska förnamn, som används i länder utanför Grekland, tar det landets namnform. Exempel: Ευγένιος Τριβιζάς (transkr. Evjenios Trivizas) blir Eugene Trivizas (eng). Här ska du i regel välja den föredragna namnformen som gäller i det land där personen är mest verksam.

Efternamn: Papatheodhoulou
Förnamn: Andonis
Födelsetid och/eller dödstid: 1977-

Variant / Person / Efternamn: Παπαθεοδούλου / Förnamn: Αντώνης / Födelsetid och/eller dödstid: 1977-
Variant / Person / Efternamn: Papatheodoulou / Förnamn: Antonis / Födelsetid och/eller dödstid: 1977-
Variant / Person / Efternamn: Papatheodoulou / Förnamn: Antōnēs / Födelsetid och/eller dödstid: 1977-

Ryska namn

Vissa kyrilliska namn består av förnamn, fadersnamn och efternamn. Konsultera personens nationalbibliotek i VIAF huruvida fadersnamn ska ingå i den föredragna namnformen. Om fadersnamn inte ingår i den föredragna namnformen enligt personens nationalbibliotek, ange variantnamn innehållande förnamn och fadersnamn i den länkbara entiteten för agenten.

Redan etablerade namnformer används för vissa personer. Exempelvis Pusjkin, Aleksandr istället för det egentligen korrekta Puškin, Aleksandr Sergeevič.

Se även anvisningar för Kyrilliska namn för personer med utgivning primärt utanför Sverige och Icke-latinska namn för personer med utgivning primärt i Sverige (inklusive kyrilliska, exklusive japanska, kinesiska och nygrekiska).

Efternamn: Čižikov
Förnamn: Viktor Aleksandrovič
Födelse- och/eller dödstid: 1935-

Variant / Person / Efternamn:
Чижиков / Förnamn: Виктор Александрович / Födelse- och/eller dödstid: 1935-
Variant / Person / Efternamn: Tjizjikov / Förnamn: Viktor Aleksandrovitj / Födelse- och/eller dödstid: 1935-

Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning:
Vse vmeste, i duša na meste materialy k biografii chudožnika / V. A. Čižikov, 2017 / Uppgift från källa: V. A. Čižikov
Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Russian National LIbrary i VIAF, 2018-03-01

Somaliska namn

Somaliska namn består i regel av namn i rak följd bestående av tilltalsnamn, faders namn och farfars namn (dvs. patronymikon). Se rubriken Fadersnamn (patronymikon) på sidan.

Se även International Cataloguing Quarterly Bulletin of the IFLA International Office for UBC - Recommendations for Somali entries in library cataloguing systems Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det finns dock undantag. Konsultera därför alltid aktuellt nationalbibliotek och/eller Library of Congress (LC) i VIAF för att avgöra föredragen namnform.

Trots att somaliska skrivs med latinskt alfabet är det inte självklart hur man ska stava somaliska namn. ”C”-ljudet i den somaliska stavningen finns inte på svenska och då brukar man inte skriva ut det ljudet utan går till vokalen som följer därefter. Därför ser vi att somaliskans Cabdi på svenska stavas Abdi, Cumar blir Umar eller Omar osv. För bokstaven ”x” i somaliskan använder man istället bokstaven ”h” i svenskan som liknar uttalet för somaliskans ”x”. ”Xasan” blir Hassan eller Hasan. När det gäller vokaler skriver man t.ex. ”aa”, ”ee”, ”ii”, ”oo”, ”uu” där det ska vara betoning. I Sverige hoppar man ibland över en vokal. Det är oklart varför ”q” ibland blir ”g”.

Somaliska personer med utgivning primärt utanför Sverige

OBS! Somaliska nationalbiblioteket representeras inte i VIAF. Personer som skriver på somaliska kan förekomma i andra länders nationalbibliografier.

Val av föredragen namnform:

 • Om personen förekommer i VIAF och/eller LC, följ den namnformen
 • Om personen saknas i VIAF och/eller LC, följ resursen, i första hand titelsidan, och tillämpa regeln för namn i rak följd

Somaliska personer med utgivning primärt i Sverige

Val av föredragen namnform:
Följ resursen, i första hand titelsidan, och tillämpa regeln för namn i rak följd

 • Ange variantnamn i den länkbara entiteten för agenten om det är möjligt att belägga personen i svenska register.

Exempel 1. Somaliskt namn i inverterad ordning enligt LC i VIAF:

Efternamn: Farah
Förnamn: Nuruddin
Födelse- och/eller dödstid: 1945-

Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Farah, Nuruddin. Du lait aigre-doux, 1994 / Uppgift från källa: Farah, Nuruddin

Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Library of Congress i VIAF (2010-10-24)

Exempel 2. Somaliskt namn i rak följd:

Namn: Hussein Mohamed Adam

Variant / Person / Efternamn: Adam / Förnamn: Hussein M.
Variant / Person / Efternamn: Adam / Förnamn: Hussein
Variant / Person / Efternamn: Mohamed Adam / Förnamn: Hussein

Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Uppgift från källa: From tyranny to anarchy : the Somali experience / Hussein M. Adam Trenton, N.J. : Red Sea Benämning: Hussein Mohamed Adam. From tyranny to anarchy, cop. 2008

 

För personer bosatta och verksamma i Sverige väljer en del att anpassa namnet till svenskt namnbruk och namnet anges då i inverterad form. Personens eget önskemål är vägledande. Farfaderns namn anges som efternamn och tilltalsnamn samt fadersnamnet anges som förnamn. Läs om rekommendationer för namnformer för personer bosatta i Sverige hos Institutet för språk och folk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ange namn i rak följd som variantnamn i den länkbara entiteten för agenten.

Somaliskt namn i inverterad form på person verksam i Sverige:

Efternamn: Gab
Förnamn: Abdigani Hassan
Födelse- och/eller dödstid: 1968-

Variant / Person / Efternamn: Gab / Förnamn: Abdigani / Födelse- och/eller dödstid: 1968-
Variant / Person / Efternamn: Gab Abdigani / Förnamn: Hassan / Födelse- och/eller dödstid: 1968-

Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: Birthday.se/ Uppgift från källa: Abdigani Hassan Gab född den 2 juni 1968

Thailändska namn

Thailändska namn anges i rak följd.

Namn: Oi-Chai Trakanchan
Födelse- och/eller dödstid: 1971-

Variant / Person / Namn: Ǭičhai Trakānčhan / Födelsetid och/eller dödstid: 1971-
Variant / Person / Efternamn: Chai Trakanchan / Förnamn: Oi- / Födelsetid och/eller dödstid: 1971-
Variant / Person / Efternamn: Trakanchan / Förnamn: Oi-Chai / Födelsetid och/eller dödstid: 1971-

Tyska namn

För tyska namn som innehåller tecknet ß (Eszett, dubbel-s eller tyskt s) måste en agent som länkad entitet skapas. Denna ska innehålla en variantform med "ss" för att namnet ska vara sökbart i Libris webbsök.

Efternamn: Reuß
Förnamn: Roland
Födelse- och/eller dödstid: 1958-

Variant / Person / Efternamn: Reuss / Förnamn: Roland / Födelse- och/eller dödstid: 1958-

Vietnamesiska namn

Vietnamesiska namn skrivs vanligen med släktnamn följt av förnamn.

Exempel 1:
Efternamn:
Nguyen
Förnamn: Huy Thiep
Födelsetid och/eller dödstid: 1950-

Exempel 2:
För vietnameser verksamma i ”västvärlden” som t.ex. Kim Thúy (Kanada) följs namnformen i respektive verksamhetsland.

Efternamn: Thúy
Förnamn: Kim

Konsulterad källa / Källa vid belagd uppgift / Benämning: CaOONL (Kanada) i VIAF (2021-06-23) / Uppgift från källa: Thúy, Kim

Östasiatiska namn (japanska, kinesiska, koreanska)

I Japan, Kina och Korea skrivs som regel släktnamn följt av förnamn. Ange ett östasiatiskt namn med släktnamn följt av förnamn som auktoriserad namnform i agenten. Koreanska namn translittereras medan japanska och kinesiska namn transkriberas enligt standardiserade scheman. Se ALA-LC Romanization Tables på The Library of Congress webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I översättningar, och i sällsynta fall även på originalspråket, kan förläggare ibland välja att skriva upphovspersoners namn i omvänd ordning för att efterlikna västerländska språkbruk. Detta reflekteras då i instansens upphovsuppgift i beskrivningen, men påverkar inte den auktoriserade namnformen i agenten.

Japanska namn

Efternamn: Murakami
Förnamn: Haruki
Födelsetid och/eller dödstid: 1949-

Variant / Person / Namn: 村上春樹 / Födelsetid och/eller dödstid: 1949-

Kinesiska namn

Efternamn: Gao
Förnamn: Xingjian
Födelsetid och/eller dödstid: 1940-

Variant / Person / Namn: 高行健 / Födelsetid och/eller dödstid: 1940-

Koreanska namn

Efternamn: Han
Förnamn: Yong-un
Födelsetid och/eller dödstid: 1879-1944

Variant / Person / Namn: 한용운 / Födelsetid och/eller dödstid: 1879-1944

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-04
Publicerad:
2023-11-15