Födelsetid och/eller dödstid

När du bestämmer namnform för personen ska du använda det föredragna namnet som grund. Gör tillägg till namnet enligt instruktionerna i RDA. Födelsetid och/eller dödstid är det som är vanligast att ange som tillägg till personnamn.

Kärnelement

Agent som länkbar entitet

Upprätta en agent som länkbar entitet (eller ändra i eller komplettera en befintlig agent) vid behov. Läs om när agent som länkbar entitet behövs.

 • Lägg till födelseår och/eller dödsår även om det inte behövs för att skilja en agent från en annan (dvs. tillämpa det valfria tillägget i RDA 9.19.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Vid behov av att särskilja ytterligare kan du lägga till månad eller månad och dag.
 • För utländska moderna personer ska du använda den namnform som finns i aktuell utländsk nationalbibliografi eller LC (sök i VIAF). Denna namnform kan vara med eller utan födelsetid och/eller dödstid.
 • Lägg till dödsår när en svensk person avlider. Det gäller agenter både som länkad eller lokal entitet. Uppgift om personers dödsår är värdefull, t.ex. av upphovsrättsliga skäl. Alla bibliografiska beskrivningar där namnformen förekommer måste uppdateras genom manuell eller maskinell ändring om dödsår läggs till. I de fall där namnformen förekommer som en agent som länkad entitet sker uppdateringen automatiskt i länkade bibliografiska beskrivningar. Kom ihåg att komplettera med källa för uppgift om dödsår om agenten du uppdaterar finns som länkbar entitet. Alla Libriskatalogisatörer är välkomna att bidra!
 • Ange inte födelseår för svenska omyndiga personer. Upprätta en agent som länkbar entitet om personen har ett unikt namn och lägg då födelseåret i Katalogisatörens anmärkning. Avstå annars från att upprätta en agent.

Libris format

 • Födelsetid och/eller dödstid
 • Födelsedatum
 • Dödsdatum

MARC21

 • 100 #d
 • 046 #f
 • 046#g

Då agent som länkbar entitet skapas i Libris är det obligatoriskt att använda även egenskaperna Födelsedatum respektive Dödsdatum (046 #f #g). För lokala entiteter används endast Födelsetid- och/eller dödstid.

Librispraxis:

 • Födelsetid och/eller dödstid anges i egenskapen Födelsetid och/eller dödstid. Separera födelsetid och dödstid med ett bindestreck. Om endast födelsetid anges, lägg till ett bindestreck efter året. Om endast dödstid anges, lägg till ett bindestreck före året (RDA E.1.2.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). I Libris ska inte orden "född" eller "död" användas kopplat till årtal.
 • Det är obligatoriskt att även ange uppgifterna i egenskaperna Födelsedatum och Dödsdatum när du skapar en agent som länkbar entitet.
 • Alla typer av tidsuppgifter anges enligt standarden ISO 8601 (utökad formatering) enligt mönstret yyyy (år), yyyy-mm (år och månad) och yyyy-mm-dd (år, månad och dag).
 • Osäkra och ungefärliga uppgifter.

Känt födelse- och dödsår

Efternamn: Andersson
Förnamn: Anna
Födelsetid och/eller dödstid: 1889-1993

Födelsedatum: 1889-04-03
Dödsdatum: 1993-08-28

Endast födelseåret är känt

Det kan vara en nu levande person eller en person med okänt dödsår.

Födelseåret är känt:

Efternamn: Borg
Förnamn: Karl August
Födelsetid och/eller dödstid: 1866-

Födelsedatum: 1866

Endast dödsåret är känt

Födelseåret är okänt:

Efternamn: Smith
Förnamn: John
Födelsetid och/eller dödstid: -1896

Dödsdatum: 1896

Övergång i tideräkning

Årtal före Kristus anges enligt anvisningar i RDA appendix H Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., se Appendix H i svensk översättning: Tid före och efter Kristi födelse

I egenskapen Födelsedatum anges årtal före Kristus föregånget av -.

Namn: Augustus
Titel eller övrig beteckning: romersk kejsare
Födelsetid och/eller dödstid: 63 f.Kr.-14 e.Kr.

Födelsedatum: -0063
Dödsdatum: 0014

Osäkra och ungefärliga tidsuppgifter

När det inte finns exakta uppgifter om en persons levnadstid anges osäkra eller ungefärliga uppgifter enligt RDA 9.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Följande tillägg används:

 • ? används vid troligt år
 • eller används vid alternativa och direkt efterföljande år
 • cirka används vid ungefärligt år. Här är tidsangivelsen mer flytande och kan täcka ett tidsspann på upp till tio år

I Libris kan du ange ?, eller samt cirka i anslutning till årtal i egenskapen Födelsetid- och/eller dödstid. Det kan du göra både när du skapar agent som länkbar entitet eller när du anger en agent som lokal entitet.

I egenskaperna Födelsetid respektive Dödstid kan du ange osäkra och ungefärliga uppgifter enligt ISO 8601. Standarden EDTF (Extended Date/Time Format), utvecklad av Library of Congress Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är sedan 2019 uppdaterad enligt ISO 8601 och kan användas för konsultation.

 • ? används vid troligt år
 • ~ används vid ungefärligt år
 • % används vid både troligt och ungefärligt år
 • X används som ersättning för ospecificerade siffror

I Libris används egenskaperna Födelsedatum respektive Dödsdatum enbart då en agent som länkbar entitet skapas.

OBS! För närvarande finns ingen möjlighet i Librisformatet att specificera vilken standard som använts, dvs. det går inte att ange motsvarande 046 #2.

Exempel 1. Källorna uppger ett troligt födelseår och ett säkert dödsår:

Efternamn: Smith
Förnamn: John
Födelsetid- och/eller dödstid: 1837?-1896

Födelsedatum: 1837?
Dödsdatum: 1896

Egenskaperna Födelsedatum respektive Dödsdatum ska du använda endast när du skapar agent som länkbar entitet.

Exempel 2. Källorna uppger ett säkert födelseår och ett ungefärligt dödsår:

Efternamn: Smith
Förnamn: John
Födelsetid- och/eller dödstid: 1837-cirka 1896

Födelsedatum: 1837
Dödsdatum: 1896~

Egenskaperna Födelsedatum respektive Dödsdatum ska du använda endast när du skapar agent som länkbar entitet.

Exempel 3. Källorna uppger alternativa födelse- och dödsår:

Namn:
Isḥāq ibn Ḥunayn
Födelsetid- och/eller dödstid: 830 eller 831-910 eller 911

Födelsedatum: 830%
Dödsdatum: 910%

Egenskaperna Födelsedatum respektive Dödsdatum ska du använda endast när du skapar agent som länkbar entitet.

Exempel 4. Källorna uppger ungefärliga födelse- och dödsår:

Efternamn: Froissart
Förnamn: Jean
Födelsetid- och/eller dödstid: cirka 1337-cirka 1404

Födelsedatum: 1337~
Dödsdatum: 1404~

Egenskaperna Födelsedatum respektive Dödsdatum ska du använda endast när du skapar agent som länkbar entitet.

Exempel 5. Källorna uppger ett ungefärligt födelseår:

Namn: Sapfo
Födelsetid- och/eller dödstid: cirka 630 f.Kr.

Födelsedatum: -0630~

Egenskaperna Födelsedatum respektive Dödsdatum ska du använda endast när du skapar agent som länkbar entitet.

Exempel 6. Födelseår och dödsår är endast kända till århundraden:

Namn: Johannes de Hese
Födelsetid- och/eller dödstid: 1300-talet–1400-talet

Födelsedatum: 13XX
Dödsdatum: 14XX

Egenskaperna Födelsedatum respektive Dödsdatum ska du använda endast när du skapar agent som länkbar entitet.

Olika utförlighet

Uppgifterna i egenskapen Födelsetid och/eller dödstid och i egenskaperna Födelsedatum och Dödsdatum behöver inte vara av samma utförlighet. För svenska personer, och om uppgiften är lätt att få fram, tillämpa det valfria tillägget i RDA 9.3.1.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och lägg till månad eller månad och dag i egenskaperna Födelsedatum och Dödsdatum, även när du endast angett årtal i Födelsetid och/eller dödstid.

Exempel 1:

Efternamn: Andersson
Förnamn: Eva
Födelsetid och/eller dödstid: 1925-
Födelsedatum: 1925-05-25

Exempel 2. Födelseår och dödsår kan du ange i egenskaperna Födelsedatum och Dödsdatum även om du inte lägger till födelseår och dödsår:

Efternamn: Fo
Förnamn: Dario
Födelsedatum: 1926
Dödsdatum: 2016

Läs även om verksamhetstid, som används för att skilja agenter från varandra när födelse- och/eller dödsår inte är tillräckligt eller tillgängligt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-24
Publicerad:
2023-11-14