Födelsetid och/eller dödstid

När man konstruerar den auktoriserade sökingången för personen använder man det föredragna namnet som grund. Gör tillägg till namnet enligt instruktionerna i RDA 9.19.1.2-9.19.1.6länk till annan webbplats.

Födelsetid och/eller dödstid är kärnelement (om det är tillgängligt och tillämpligt) (RDA 9.3länk till annan webbplats och RDA 9.19.1.3länk till annan webbplats).

Vid behov upprättar man en agent som länkbar entitet (eller ändrar i/kompletterar en befintlig agent). Läs om när agent som länkbar entitet behövs.

 • Lägg till födelseår och/eller dödsår i den auktoriserade sökingången även om det inte behövs för att skilja en sökingång från en annan (dvs. tillämpa det valfria tillägget i RDA 9.19.1.3länk till annan webbplats). Vid behov av ytterligare särskiljning kan man lägga till månad eller månad och dag.
 • För utländska moderna personer använder man den auktoriserade sökingång som finns i aktuell utländsk nationalbibliografi eller LC (sök i VIAF). Denna auktoriserade sökingång kan vara med eller utan födelsetid och/eller dödstid.
 • När en svensk person (som sedan tidigare har en auktoriserade sökingång) avlider lägger man normalt till dödsåret i den auktoriserade sökingången. Uppgift om personers dödstid har visat sig vara värdefull av upphovsrättsliga skäl i samband med digitalisering av personers verk. När en auktoriserad sökingång ändras ska alla bibliografiska beskrivningar där namnformen förekommer uppdateras genom manuell eller maskinell ändring. I de fall där namnformen förekommer som en agent som länkad entitet sker uppdateringen automatiskt i länkade bibliografiska beskrivningar.
 • Ange inte födelseår för svenska omyndiga personer. Upprätta en agent som länkbar entitet om personen har ett pregnant namn och lägg då födelseåret i en anmärkning. Avstå annars från att upprätta en agent.

För övriga tillägg till namnformen, se Särskiljande tillägg för personer.

Libris

 • Födelsetid och/eller dödstid
 • Födelsedatum
 • Dödsdatum

MARC21

 • 100 #d
 • 046 #f
 • 046#g

Kommentar: Då agent som länkbar entitet skapas i Libris är det obligatoriskt att använda även egenskaperna Födelsedatum respektive Dödsdatum (046 #f #g). För lokala entiteter används endast Födelsetid- och/eller dödstid i sökingången.

Librispraxis:

 • Födelsetid och/eller dödstid anges i egenskapen Födelsetid och/eller dödstid. Separera födelsetid och dödstid med ett bindestreck. Om endast födelsetid anges, lägg till ett bindestreck efter året. Om endast dödstid anges, lägg till ett bindestreck före året (RDA E.1.2.2länk till annan webbplats). I Libris ska inte orden "född" eller "död" användas kopplat till årtal
 • Det är obligatoriskt att även ange uppgifterna i egenskaperna Födelsedatum och Dödsdatum vid skapande av agent som länkbar entitet.
 • Alla typer av tidsuppgifter anges enligt standarden ISO 8601 (utökad formatering) enligt mönstret yyyy (år), yyyy-mm (år och månad) och yyyy-mm-dd (år, månad och dag)
 • Osäkra och ungefärliga uppgifter

Känt födelse- och dödsår

Efternamn: Andersson
Förnamn: Anna
Födelsetid och/eller dödstid: 1889-1993

Födelsedatum: 1889-04-03
Dödsdatum: 1993-08-28

Endast födelseåret är känt

Det kan vara en nu levande person eller en person med okänt dödsår.

Födelseårdet är känt:

Efternamn: Borg
Förnamn: Karl August
Födelsetid och/eller dödstid: 1866-

Födelsedatum: 1866

Endast dödsåret är känt

Födelseåret är okänt:

Efternamn: Smith
Förnamn: John
Födelsetid och/eller dödstid: -1896

Dödsdatum: 1896

Övergång i tideräkning

Årtal före Kristus anges i sökingången enligt anvisningar i RDA appendix Hlänk till annan webbplats, se Appendix H i svensk översättning.

I egenskapen Födelsedatum anges årtal före Kristus föregånget av -.

Namn: Augustus
Titel eller övrig beteckning: romersk kejsare
Födelsetid och/eller dödstid: 63 f.Kr.-14 e.Kr.

Födelsedatum: -0063
Dödsdatum: 0014


Osäkra och ungefärliga tidsuppgifter

När det inte finns exakta uppgifter om en persons levnadstid anges osäkra eller ungefärliga uppgifter i sökingången enligt RDA 9.3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Följande tillägg används:

 • ? används vid troligt år
 • cirka används vid ungefärligt år. Här är tidsangivelsen mer flytande och kan täcka ett tidsspann på upp till tio år

I Libris anges ? eller cirka i anknytning till årtal i egenskapen Födelsetid- och/eller dödstid, både då agent som länkbar entitet skapas eller när en agent anges som lokal entitet.

I egenskaperna Födelsetid respektive Dödstid anges osäkra och ungefärliga uppgifter enligt ISO 8601. Standarden EDTF (Extended Date/Time Format)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster utvecklad av Library of Congress är sedan 2019 uppdaterad enligt ISO 8601 och kan användas för konsultation.

 • ? används vid troligt år
 • ~ används vid ungefärligt år
 • % används vid både troligt och ungefärligt år
 • X används som ersättning för ospecificerade siffror

I Libris används egenskaperna Födelsedatum respektive Dödsdatum enbart då en agent som länkbar entitet skapas.

OBS! För närvarande finns ingen möjlighet i Librisformatet att specificera vilken standard som använts, dvs. det går ej att ange motsvarande 046 #2.

Källorna uppger ett troligt födelseår och ett säkert dödsår:

Efternamn: Smith
Förnamn: John
Födelsetid- och/eller dödstid: 1837?-1896

Födelsedatum: 1837?
Dödsdatum: 1896

Kommentar: Egenskaperna Födelsedatum respektive Dödsdatum används endast då agent som länkbar entitet skapas.

Källorna uppger ett säkert födelseår och ett ungefärligt dödsår:

Efternamn: Smith
Förnamn: John
Födelsetid- och/eller dödstid: 1837-cirka 1896

Födelsedatum: 1837
Dödsdatum: 1896~

Kommentar: Egenskaperna Födelsedatum respektive Dödsdatum används endast då agent som länkbar entitet skapas.

Källorna uppger ungefärliga födelse- och dödsår:

Efternamn: Froissart
Förnamn: Jean
Födelsetid- och/eller dödstid: cirka 1337-cirka 1404

Födelsedatum: 1337~
Dödsdatum: 1404~

Kommentar: Egenskaperna Födelsedatum respektive Dödsdatum används endast då agent som länkbar entitet skapas.

Källorna uppger ett ungefärligt födelseår:

Namn: Sapfo
Födelsetid- och/eller dödstid: cirka 630 f.Kr.

Födelsedatum: -0630~

Kommentar: Egenskaperna Födelsedatum respektive Dödsdatum används endast då agent som länkbar entitet skapas.

Födelseår och dödsår är endast kända till århundraden:

Namn: Johannes de Hese
Födelsetid- och/eller dödstid: 1300-talet–1400-talet

Födelsedatum: 13XX
Dödsdatum: 14XX

Kommentar: Egenskaperna Födelsedatum respektive Dödsdatum används endast då agent som länkbar entitet skapas.


Olika utförlighet

Uppgifterna i egenskapen Födelsetid och/eller dödstid och i egenskaperna Födelsedatum och Dödsdatum behöver inte vara av samma utförlighet. För svenska personer, och om uppgiften är lätt att få fram, tillämpa det valfria tillägget i RDA 9.3.1.3länk till annan webbplats och lägg till månad eller månad och dag i egenskaperna Födelsedatum och Dödsdatum, även när endast årtal angetts i Födelsetid och/eller dödstid.

Efternamn: Andersson
Förnamn: Eva
Födelsetid och/eller dödstid: 1925-
Födelsedatum: 1925-05-25

Födelseår och dödsår kan anges i egenskaperna Födelsedatum och Dödsdatum även om inte tillägg av födelseår och dödsår görs i den auktoriserade sökingången:

Efternamn: Fo
Förnamn: Dario
Födelsedatum: 1926
Dödsdatum: 2016

Läs även om verksamhetstid, som används för att skilja sökingångar från varandra när födelse- och/eller dödsår inte är tillräckligt eller tillgängligt.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET