Introduktion till agenter och auktoritetsarbete

Med agenter och auktoritetsarbete menas kontrollerad och strukturerad hantering av namnformer i bibliotekskataloger. Användare ska kunna söka på namnformer på ett enhetligt sätt. När en författare byter namn eller publicerar sig under pseudonym ska användaren kunna hitta rätt från olika namnformer. Samma sak gäller när en organisation byter namn eller har varierande namnformer.

Agenter

Agenter definieras som:

  • personer
  • släkter
  • organisationer
  • jurisdiktioner
  • möten.

Agenter förknippas med resurser genom olika relationer. Som exempel kan en person vara författare och en organisation kan vara utgivare. Mer information om relationer finns på sidorna Agenter knutna till verk och uttryck och Agenter knutna till manifestation.

Definitionen av agenter följer RDA (Resource Description and Access, på svenska Resursbeskrivning och åtkomst), RDA 8.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Fullständiga anvisningar finns i RDA Toolkit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Auktoritetsarbete

Med auktoritetsarbete menas att skapa agenter som länkade entiteter. Det innebär att välja föredraget namn samt, i vissa fall, särskiljande tillägg för att agenten ska vara unik. En viktig del av arbetet är att söka efter och kontrollera om en befintlig namnform redan finns som länkbar entitet och i så fall länka till den.

Kärnelement och obligatoriska element för agenter

Kärnelement och obligatoriska element för agenter enligt RDA finns i en egen lista.

Terminologi kopplad till auktoritetsarbete och agenter

Regelverket som styr auktoritetsarbete och agenter i Libris är RDA. Majoriteten av den terminologi som används i Metadatabyrån är hämtad från RDA. Det finns också viss terminologi hämtad från de äldre katalogiseringsreglerna KRS/AACR2 samt från formatet MARC21. I Libris katalogisering används ett BIBFRAME-baserat format som till viss del har terminologi som skiljer sig från RDA och som används framförallt i Metadatabyråns exempel.

Beskrivningar av några viktiga begrepp:

Agent som länkad entitet

Fristående entitet bestående av element enligt RDA som beskriver en agent. Ska vara unik vilket gör att vilka RDA-element som krävs kan skilja sig från en agent till en annan. Har URI (Uniform Resource Identifier, en sträng som identifierar en resurs på internet) och är möjlig att länka till. Benämns även ibland länkbar entitet, dvs. en entitet möjlig att länka till. Motsvarar den med MARC21-formatet förknippade benämningen auktoritetspost.

Agent som lokal entitet

Entitet för en agent som saknar URI och som inte är möjlig att länka till.

Auktoritetspost

Se Agent som länkad entitet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-21
Publicerad:
2023-11-10