Lathundar för agenter

På denna sida finns lathundar för agenter av typerna person respektive organisation. De innehåller de viktigaste och vanligaste egenskaperna som behövs för att skapa en ny agent som länkbar entitet i Libris katalogisering.

Ta hänsyn till punkterna nedan och använd de fullständiga katalogiseringsanvisningarna för auktoritetsarbete och agenter vid behov. För det praktiska arbetet i Libris katalogisering finns även hjälptexterna Person - Skapa ny Länk till annan webbplats. respektive Organisation - Skapa ny Länk till annan webbplats..

Kontrollera om namnformen redan finns
Innan en ny agent skapas är det viktigt att söka efter och kontrollera om en befintlig namnform redan finns auktoriserad, dvs. som en agent som länkbar entitet. Det är särskilt viktigt för äldre namnformer, namn med tänkbara stavningsvarianter eller för personer eller organisationer som varit verksamma under olika namn.

Agenten ska vara unik
En agent ska vara unik vilket gör att vilka RDA-element (egenskaper) som krävs kan skilja sig från en agent till en annan.

En enkel agent är bättre än ingen agent
Det är bättre att skapa en enkel (kortfattad, men unik och korrekt!) agent än att inte skapa någon agent alls. Agenten kan utökas med ytterligare information senare eller av någon annan.

All information måste inte anges
Mallarna i Libris katalogisering för att skapa nya agenter är framtagna som ett stöd för att katalogisatören själv inte ska behöva lägga till egenskaper som behövs. De ska inte ses på som ett formulär där all information måste anges. Oftast behövs inte alla egenskaper för att göra namnformen unik. De som inte används raderas automatiskt, om de inte innehåller någon information.

För en person är följande information vanligast att ange – huvudprincipen är alltså att se till att agenten är unik. Kontexten för varje enskilt fall avgör vilken information som är obligatorisk:

 • Föredraget namn (anges i Efternamn och Förnamn, för namn i rak följd i Namn)
 • Födelsetid och/eller dödstid (ange alltid för myndiga svenska personer, för utländska personer, följ VIAF och respektive nationalbibliotek)
 • Variant (om det förekommer stavningsvarianter, namnbyten etc.)
 • Har yrke/sysselsättning (om information om personens yrke finns lätt tillgänglig)
 • Beskrivning (kortfattad biografisk information som kan underlätta identifikation när katalogisatörer ska länka till namnformen - extra viktigt om uppgift om yrke/sysselsättning saknas)
 • Nationalitet/verksamhetsland (i mallen ligger Sverige förvalt, ändra vid behov)
 • Födelsedatum (används om Födelsetid och/eller dödstid anges - anges enligt YYYY-MM-DD)
 • Dödsdatum (används om Födelsetid och/eller dödstid anges, anges enligt YYYY-MM-DD)

I Adminmetadata behöver följande information anges manuellt:

 • Katalogisatörens anmärkning (eventuell anmärkning, datum, sigel, signatur)
 • Konsulterad källa (resurs som ger anledning till auktoriseringen är obligatorisk, eventuell kompletterande källa)
Agent person beskrivningsvy
Agent person adminmetadata


Se även utbildningsfilmen på Kungliga bibliotekets sida KB Play:


Lathund organisation

För en organisation är följande information vanligast att ange – huvudprincipen är alltså att se till att agenten är unik. Kontexten för varje enskilt fall avgör vilken information som är obligatorisk:

 • Namn (för organisationsnamn i rak följd, för överordnat/underordnat namn se Underordnade och relaterade organisationer)
 • Variant (om det förekommer stavningsvarianter, förkortningar etc.)
 • Beskrivning (kortfattad information som kan underlätta identifikation när katalogisatörer ska länka till namnformen)
 • Verksamhetens starttid
 • Nationalitet/verksamhetsland (i mallen ligger Sverige förvalt, ändra vid behov)

I Adminmetadata behöver följande information anges manuellt:

 • Katalogisatörens anmärkning (eventuell anmärkning, datum, sigel, signatur)
 • Konsulterad källa (resurs som ger anledning till auktoriseringen är obligatorisk, eventuell kompletterande källa)
Agent organisation beskrivningsvy
Agent organisation adminmetadata


Se även utbildningsfilmen på Kungliga bibliotekets sida KB Play:

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET